Op deze site vindt u alles over de inzameling, recycling en het hergebruik van oudpapier en -karton.

Hoe werkt de kringloop, hoe werkt het herverwerkingsysteem van Stichting PRN en hoe wordt dit gefinancierd, waarom moet je papier apart houden, wat mag wel en wat niet bij het oudpapier, en nog veel meer.

Koploper papierrecycling

84% van alle niet-verpakkingen van papier en karton wordt als oudpapier ingezameld, gerecycled en als materiaal hergebruikt. 86% voor verpakkingen en niet-verpakkingen samen. Met dit recyclingpercentage is Nederland een koploper in Europa. PRN haalt hiermee ruimschoots de 75% doelstelling van het Papiervezelconvenant.

Zesde Papiervezelconvenant (2019-2022)

Gemeenten hebben ook de komende jaren de garantie dat hun gescheiden ingezamelde oudpapier en -karton afgenomen wordt. PRN en de VNG hebben de afspraken hierover in een nieuw convenant verlengd.

Vergoeding voor inzameling oudpapier

PRN garandeert aangesloten gemeenten in tijden dat de opbrengst van het oudpapier op een laag niveau ligt:

  • een bijdrage in de kosten
  • de afname van het ingezamelde oudpapier.

Het fonds dat daarvoor nodig is, wordt gevuld door uitgevers, drukkers en producenten van hygiënepapier. Het kringloopsysteem van papier en karton is vastgelegd in het Papiervezelconvenant en wordt door PRN uitgevoerd. Zo sluit PRN de kringloop van papier en karton.