Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Papierrecycling

 

 

Papier en karton hebben een hernieuwbare, natuurlijke bron en en kunnen tot 25 keer gerecycled worden. 89% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled. Oudpapier is de belangrijkste grondstof voor nieuwe papieren en kartonnen producten. Papier en karton zijn dé materialen voor een circulaire economie.

 

Waarom papier recyclen?

De wereld staat voor grote duurzaamheidsuitdagingen. Hergebruik van materiaal is goed voor het milieu. Lees meer…

Recyclingprestaties

Hoeveel papier en karton wordt jaarlijks op de markt gebracht in Nederland?

  • Niet-verpakkingen: 997 kton (2021)
  • Verpakkingen: 1390 kton (2021)

 

Hoeveel papier en karton wordt jaarlijks gerecycled?

  • Niet-verpakkingen: 884 kton (2021)
  • Verpakkingen: 1257 kton (2021)

 

Hoe hoog is het Nederlandse recyclingpercentage in 2021?

  • Niet-verpakkingen: 89% (2021)
  • Verpakkingen: 90% (2021)

 

Het gemiddelde Europese percentage voor niet-verpakkingen en verpakkingen bedroeg ruim 73,9% (2020). Nederland mag zich met recht een koploper noemen op het gebied van papierrecycling! Kijk voor meer recyclingcijfers onder Rapportage 2021.

De papierkringloop

Na gebruik zijn papier en karton waardevolle grondstoffen. Oudpapier wordt ingezameld en verwerkt tot papier en karton. Daarmee kan de kringloop opnieuw beginnen! Lees meer…

Optimaal papierrecyclen

Kwalitatief hoogwaardig oudpapier is belangrijk voor een optimaal recyclingproces. Al bij het ontwerp van producten kan daar rekening mee worden gehouden (Design for Recycling). Ook de burger speelt een rol: wat mag wel en niet in de oudpapierbak? Lees meer…

 

87% van het in Nederland gemaakte papier en karton wordt gemaakt uit oudpapier en -karton

Het Europese recyclingpercentage voor papier en karton bedroeg ruim 72% in 2019.

89% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt gerecycled (2021).

Europees bos groeit door duurzaam bosbeheer, Tussen 2005 en 2015 met de omvang van Nederland.