Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Het PRN-systeem

 

Producenten en importeurs die papieren en kartonnen producten op de markt zetten, zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer daarvan. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 75% van de op de markt gebrachte niet-verpakkingen van papier en karton te recyclen. Zij doen dit vanwege een gedeelde verantwoordelijkheid voor goed afvalbeheer. In het Papiervezelconvenant zijn hierover afspraken gemaakt.

PRN geeft uitvoering aan de afspraken in het Papiervezelconvenant. Doelstelling van PRN is om de inzameling en het hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren. PRN meet de recycling van niet-verpakkingen en rapporteert daarover aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. PRN biedt daarnaast een garantie voor het geval dat de recyclingmarkt niet optimaal functioneert.

 

Oudpapier is de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton. Recycling is daarom essentieel voor de grondstofvoorziening van de papierindustrie. De recyclingdoelstelling van 75% wordt ruimschoots behaald.

 

Producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen van papier en karton wordt uitgevoerd door Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Wat doet PRN?

Wat doet PRN? Hoe garandeert PRN de papier- en kartonkringloop van niet-verpakkingen? Waarom is kwaliteit van oudpapier belangrijk? Rapportages. Lees meer…

PRN en bedrijven, gemeenten en oudpapierondernemingen

Producenten/importeurs zetten producten op de markt. Deze worden gebruikt door burgers en bedrijven. De inzameling van oudpapier bij particuliere huishoudens is de verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij schakelen oudpapierondernemingen in om het oudpapier in hun verzorgingsgebied af te nemen en/of in te zamelen. PRN brengt deze partijen samen om de papierkringloop te sluiten.

De PRN-organisatie

Hoe ziet de PRN-organisatie eruit? Welke organisaties zijn aangesloten bij PRN? Door wie wordt zij bestuurd? Lees meer

Stichting Verwijderingsfonds

De stichting Verwijderingsfonds (SVF) bepaalt of sprake is van een ketendeficit en beheert het fonds waaruit gemeenten bij een deficit een uitkering ontvangen. Lees meer over SVF.

 

Download het Financieel Overzicht 2020 van het SVF.

Ruim 86% van het nieuwe papier bestaat uit oudpapier

89% van ons papier wordt gerecycled