Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

De rol van kwaliteit

 

Nederlands oudpapier is schoon, droog en uitstekend geschikt om te recyclen. Het hoogwaardige oudpapier levert een goede prijs op. PRN, het bedrijfsleven en de gemeenten zetten zich in om de hoge kwaliteit van de Nederlandse oudpapierinzameling te bewaken.

 

Door de kwalitatief hoogwaardige inzameling zijn er voldoende grondstoffen voor de papierindustrie, wordt verspilling van grondstoffen voorkomen en kan de gesloten papierkringloop blijven functioneren, zonder dat daar publiek geld voor wordt aangewend. PRN overlegt met partijen in de keten om de kwaliteit van het oudpapier te waarborgen. Daarbij zorgt PRN voor voorlichting, bijvoorbeeld via de Scheidingswijzer.

Waarom oudpapier schoon en droog moet zijn

Door aanwezigheid van vervuilende elementen in het oudpapier vermindert de mogelijkheid om daar nieuw papier van te maken. PRN maakt onderscheid een aantal soorten vervuiling in de oudpapierstroom:

  • vocht
  • productvreemde vervuiling
  • producteigen vervuiling
  • inkt en natsterktemiddelen

 

Vocht en voedselresten

Papier is een natuurproduct. Komt het vochtpercentage van het oudpapier boven de 25%, dan kunnen de houtvezels door bacteriën worden afgebroken. De kleur verandert, de vezels worden korter en het papier gaat stinken. In het Papiervezelconvenant wordt daarom maximaal 10 gewichtsprocent vocht geaccepteerd. Aanwezig vocht en voedselresten zorgen in de gehele recyclingsketen voor verstoring en devaluatie van de grondstofkwaliteit; van inzameling, sortering, transport en opslag van het oud papier. Voedselresten zorgen additioneel voor vervuiling van het papierrecyclingsproces en mogelijke verslechtering van de productkwaliteit

 

Productvreemde vervuiling

De raarste zaken komen terecht in de oudpapierbak. Van kunststof, puin tot etensresten. Gelukkig zijn dat uitzonderingen. Deze materialen horen niet in de oudpapierbak, want er is geen nieuw papier van te maken. Zij verstoren het recyclingproces en dragen soms een gezondheidsrisico met zich mee. In het Papiervezelconvenant wordt daarom maximaal 3 gewichtsprocent productvreemde vervuiling geaccepteerd bij inzameling van niet-verpakkingen van papier en karton. Bekijk hier meer over productvreemde vervuiling.

 

Producteigen vervuiling

Sommige papieren en kartonnen producten en verpakkingen kennen niet-papierbestanddelen, zoals nietjes en ringbanden. Veel van deze vervuiling kan tijdens het recyclingproces eenvoudig worden verwijderd uit de pulp. Lastiger is dat met materialen die aan het oudpapier vastzitten. Zij kunnen het recyclingproces verstoren. Klik hier voor voorbeelden van producteigen vervuiling.

 

Inkt en natsterktemiddelen

De mate van vervuiling (met o.a. inkt) en het gebruik van zogenoemde natsterktemiddelen kunnen de recyclebaarheid van papier negatief beïnvloeden. De ontinktbaarheid van oudpapier is met name van belang voor het visuele aspect en het maken van nieuw wit papier. Hoe langer de tijd tussen het printen/drukken van papier en de recycling daarvan, hoe slechter de ontinktbaarheid.

 

Standaardkwaliteiten oudpapier

De Confederation of European Paper Industries (CEPI) heeft samen met de Europese Oudpapierindustrie een lijst  opgesteld met standaardkwaliteiten voor oudpapier en karton: de EN643. Download de CEPI-EN643-brochure hierover.

PRN-vervuilingsrapportage oudpapier uit particuliere huishoudens

Om de vervuiling in het oudpapier te monitoren doet PRN met de FNOI en de Koninklijke VNP vanaf 2001  onderzoek naar de vervuiling van oudpapier afkomstig uit particuliere huishoudens. De hoeveelheid en de aard van de vervuiling wordt gemeten. Daarbij is rekening gehouden met vier verschillende brongescheiden inzamelmethoden, gedifferentieerde tarieven (diftar) en stedelijkheidsklassen. Download het meest recente vervuilingsonderzoek.

Scheidingswijzer

Met de Scheidingswijzer wordt duidelijk wat wel en niet thuishoort in de oudpapierbak. Download de Scheidingswijzer.