Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

De papierkringloop

 

Papier en karton zijn unieke, duurzame materialen. Zij hebben een eindeloos hernieuwbare bron (hout) die CO2 opneemt, worden milieubewust geproduceerd en zijn na gebruik te recyclen. Er zijn diverse soorten papier en karton. Bedrijfsleven, overheid en consument vormen de schakels die samen de papierkringloop sluiten. PRN brengt ze bijeen. Iedere schakel heeft zijn eigen rol in de kringloop.

 

Producenten en importeurs

Producenten en importeurs ontwerpen en zetten nieuwe producten van papier en karton op de markt. Zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van die producten in de afvalfase. Daarom financieren zij het PRN-systeem. Door duurzaam productontwerp of Design for Recycling kunnen zij bijdragen aan een optimale recycling.

 

Het ontwikkelen van succesvolle duurzame verpakkingen gaat verder dan de keuze voor minder en ander materiaal.  Ook het verpakkingsproces en de logistiek, het aankoop- en weggooigedrag van klanten en de verpakkings- en duurzaamheidsstrategie van het bedrijf kunnen worden meegewogen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken heeft een model ontwikkeld met vijf perspectieven op duurzaam verpakken. Lees meer…

Gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van oudpapier bij particuliere huishoudens. Zij zetten zich in voor een optimale, aan de bron gescheiden verwerking van oudpapier. Download de Scheidingswijzer.

 

Afval scheiden (om grondstoffen vervolgens opnieuw te kunnen gebruiken) is onderdeel van de circulaire economie. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol. Lees meer over afval en de circulaire economie.

Burgers

Burgers kopen producten en verpakkingen van papier en karton en bieden na gebruik het oudpapier en -karton aan bij inzamelpunten. Door kritisch te zijn in hun aankopen en hun papierafval goed te scheiden dragen zij bij aan een beter milieu en grondstofzekerheid. Download de Scheidingswijzer.

 

Diverse initiatieven helpen de burger bij het maken van de juiste keuze op het vlak van afvalverwerking. De Weggooiwijzer maakt het consumenten makkelijk om verpakkingsafval op de juiste wijze weg te gooien. De handleiding is te downloaden op de website van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. De Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal helpt bij het beantwoorden van de vraag Wat mag in welke afvalbak? Ook op Papierenkarton.nl is informatie te vinden de recycling van papier en de eisen die daaraan worden gesteld.

Oudpapierondernemingen

Oudpapierondernemingen vergroten de kwaliteit van het ingezamelde oudpapier door reiniging en sortering ervan. Zij leveren het oudpapier af bij de papierfabriek. Meer weten over oudpapierondernemingen? Kijk op de website van Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI). De FNOI is dé brancheorganisatie voor de Nederlandse oudpapierindustrie.

Papierfabrieken

Papierfabrieken maken nieuw papier en karton van oudpapier. Zij hebben kwalitatief hoogwaardig oudpapier nodig en zijn medeverantwoordelijk voor de verwerking van het papier en karton in de afvalfase. De koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP) is de branchevereniging van de papier- en kartonsector in Nederland.

De landelijke overheid

De landelijke overheid werkt toe naar een circulaire economie. Zij stelt randvoorwaarden aan de papierkringloop.