Papier
Recycling
Nederland

ACTUEEL

84%

Ons recyclingpercentage
in 2017 was 84%
> LEES VERDER

Wat mag in de oudpapierbak?

Veelgestelde vragen >

Nieuws

 

21 maart 2019 – Papieren handleiding = product

Een bedrijf dat handelt in verwarmingsapparaten moet een afvalbeheersbijdrage betalen voor verwerking van de bij de producten geleverde handleidingen. De producent van de verwarmingsapparaten was het hier niet mee eens en betaalde niet. Het bedrijf weigerde ook de door Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) gevraagde informatie te leveren. Gevolg was dat PRN haar taken niet goed kon uitoefenen. Zij stapte naar de rechter en werd in een kort geding procedure in het gelijk gesteld. Bedrijven die als eerste in Nederland papier of karton (niet-verpakkingen) op de Nederlandse markt brengen, worden aangemerkt als ‘eerste ontvangers’. Zij moeten een afvalbeheersbijdrage afdragen aan de Stichting Verwijderingsfonds en ieder kwartaal opgave doen van hoeveelheden aan PRN (monitoringsopgaven). De handleidingen gelden als geïmporteerde producten, waarin nieuw papier, niet zijnde een verpakking, is verwerkt. PRN heeft de onderneming dus terecht aangewezen als eerste ontvanger en Tece moet, op last van dwangsommen, voldoen aan de verplichtingen uit de overeenkomst. De uitspraak is te vinden op afvalonline.nl.

18 maart 2019 – Wereld Recycling Dag 2019

Wereld Recycling Dag – 18 maart 2019
Op 18 maart is het zover, Global Recycling Day. Wereldwijd zal op die dag aandacht worden gevraagd voor het grote belang van hoogwaardige recycling. In het licht van de circulaire economie en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Lees meer…

19 maart 2019 – Vereniging Afvalbedrijven wil meer voorlichting over afvalscheiding.

De tweede editie van de wereldwijde recyclingdag (Global Recycling Day) heeft als thema Recycling in de toekomst. Op deze dag roept de Vereniging Afvalbedrijven (VA) overheden op om meer en betere voorlichting te geven over afvalscheiding. De VA publiceert vandaag de resultaten van een onderzoek dat Ipsos in opdracht van de organisatie heeft uitgevoerd naar afvalscheiding in Nederland. Daaruit blijkt dat consumenten vaak met de handen in het haar staan als het gaat om afvalscheiding. De bereidheid om afval te scheiden is groot, alleen is niet altijd duidelijk welk afval waar moet worden weggegooid. Driekwart van de Nederlanders vindt het scheiden van afval belangrijk en maakt zich zorgen over afval dat in het milieu terechtkomt. Toch denkt een derde van de ondervraagden dat al het afval uiteindelijk op een grote hoop belandt. Niet iedereen is zich ervan bewust hoeveel grondstoffen de afvalsector terugwint. Uit het onderzoek blijkt dat gedacht wordt dat maar 70 procent van papier en glas hergebruikt wordt, terwijl deze afvalstromen in de praktijk voor bijna 90 procent worden gerecycled.

 

Volgens de VA zou het helpen als er niet op zoveel verschillende manieren huisvuil zou worden ingezameld. Duidelijkheid voorkomt vervuilde afvalstromen. Hoe hoger de vervuiling in een afvalstroom, hoe lastiger deze gerecycled kan worden. niet alleen in Nederland maar op de hele wereld. Lees meer…