Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Nieuws

 

In de Consumentengids (juni 2024)

05/06/2024

Deze maand verschenen in de Consumentengids (juni 2024), met dank aan redacteur Nienke Franzen voor dit mooie en duidelijke artikel.

 

‘Hier met dat papier’ – Consumentengids juni 2024

 

 

Wel/niet – alle scheidingswijzers op één plek

03/06/2024

 

Soms is het best lastig om afval op de juiste manier te scheiden. Een scheidingswijzer (wel/niet lijst) kan dan helpen. Dit zijn lijsten gemaakt door of met ketenpartners die een duidelijk overzicht bieden om verwarring te voorkomen. Iedereen in de keten – consumenten, gemeenten, inzamelaars en verwerkers – kan deze lijsten gebruiken. Op de VANG website vind je alle scheidingswijzers bij elkaar.

 

Voor Papier en Karton is er de landelijke wel/niet lijst Papier en Karton, ontwikkeld door PRN in samenwerking met MilieuCentraal en een handig hulpmiddel voor gemeenten.
Om het simpel en overzichtelijk te houden en helder te maken wat wel en wat niet bij het oudpapier mag, bestaat de wel/niet lijst uit twee kolommen. Links in het groen vind je het oudpapier dat wel in de papierbak mag, links in het rood, de zaken die er juist niet in mogen.

 

Schoon en droog

De nadruk ligt altijd op ‘schoon en droog’. Alleen schoon en droog papier mag in de papierbak. Zo kan een schone eierdoos in de papierbak maar een gebruikte broodzak of een vieze koffiebeker hoort er niet thuis.
Bij de Scheidingswijzer Papier en Karton hoort een animatiefilmpje waarin dezelfde boodschap wordt benadrukt: alleen schoon en droog oudpapier hoort in de papierbak. Gemeenten kunnen de Scheidingswijzer eenvoudig voor eigen gebruik downloaden van de PRN website en deze gebruiken voor hun eigen communicatiemiddelen mét of zonder logo van de gemeente.
Hoge en lage resolutie bestanden van de Scheidingswijzer zijn hier te downloaden. Zowel in lage resolutie voor website en social media als in hoge resolutie bestanden voor drukwerk. Of je nu communiceert via een abri of een website. Het juiste bestand is altijd beschikbaar in 2 talen.
Door herhaling van de boodschap ‘Schoon en droog en de bestanden zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar te stellen hoopt PRN de gemeenten te helpen met hun communicatie naar inwoners, zodat zij precies weten wat wel en niet bij het oudpapier kan.

 

Vragen over de Scheidingswijzer Papier en Karton: neem contact op met PRN.
https://prn.nl/papierrecycling/nieuwe-scheidingwijzer-papier-en-karton/

 

Interview met Hans Wortman – 90% recycling in 2030 – 4evergreen’s Europese richtlijnen voor recyclability

15/05/2024

Aan tafel bij Papier Recycling Nederland (PRN) – Hans Wortman – bestuurslid van Papier Recycling Nederland (PRN), Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) en jarenlang voorzitter van 4evergreen (https://4evergreenforum.eu/).

 

Hans Wortman kent de papierindustrie als geen ander. Als echte ‘papierman’ (sinds 1987) vertelt hij over de ins en outs van de dynamische sector. Via Papierfabriek De Hoop, inkoop en logistiek, kwam hij in 1990 terecht bij SCA Packaging (later overgenomen door DS Smith) waar hij aan de wieg stond van SCA Recycling. Na een korte periode bij DS Smith keerde hij terug naar SCA Hygiëne (tegenwoordig Essity), waarna hij in 2017 startte bij WEPA, een Europese fabrikant van hygiënepapier. Naast zijn functie als Internal Business Consultant bij WEPA was hij drie jaar voorzitter van 4evergreen, een uniek Europees samenwerkingsverband voor de gehele verpakkingspapiersector (fibre based packaging).

 

We praten met Hans over de belangrijkste ontwikkelingen in de papierindustrie, de PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), design for recycling, verschuiving van kunststof naar papier, de uitdagingen rondom single-use plastics wetgeving (SUPD) en de rol van UPV’s (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid).

 

Europese wetgeving in aantocht
De moderne wereld staat voor enorme uitdagingen door klimaatverandering. Het Klimaatverdrag van Parijs (2015) verplicht bijna alle landen wereldwijd om zich in te zetten om verdere klimaatverstoring te voorkomen. De circulaire economie speelt hierbij een sleutelrol. Door de negatieve impact op het milieu te minimaliseren, draagt deze aanpak actief bij aan het verminderen van CO2-uitstoot.

 

In een circulaire economie bestaat bijna geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt 1. Kort gezegd streven we naar ‘Reduce, re-use, recycle’ (bron:www.rvo.nl).

 

Papier en karton, afkomstig van natuurlijk en hernieuwbaar hout, zijn van nature al verbonden met circulariteit. Door ketens te sluiten en samenwerking te bevorderen, is de papierkringloop in ons land een groot succes, met bijna 90% van al het Nederlandse oudpapier dat gerecycled wordt. Daarmee zijn we één van de koplopers in Europa.

 

Recycling vermindert CO2-uitstoot
Papier en karton zijn tot wel 25 keer te recyclen en bovendien biologisch afbreekbaar. Deze eigenschappen maken ze niet alleen duurzaam, maar ook milieuvriendelijk. Ze dragen actief bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en vormen zo een verantwoorde keuze voor een groenere toekomst. Sterker nog, papier en karton slaan CO2 op. Bomen halen CO2 uit de lucht en houtproducten, zoals papier en karton, blijven dit vasthouden totdat ze verbranden of verrotten. Opgeslagen CO2 komt dus niet vrij wanneer een boom wordt gekapt. Door recycling blijft CO2 nog langer bewaard in papier en karton, waardoor het bijdraagt aan de vermindering van CO2-uitstoot.

 

Ondanks het succes van papier en karton, is er sinds april 2024 nieuwe Europese wetgeving van kracht.

 

Op 30 november 2022 heeft de Europese Commissie (EC) een voorlopig voorstel voor een EU-verordening voor verpakkingen gepubliceerd: de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) als opvolger van de Packaging and Packaging Waste Directive (PPWD). Na lange onderhandelingen is op 24 april 2024 overeenstemming bereikt binnen de EU over deze PPWR wetgeving. Een van de belangrijkste doelstellingen van de PPWR is ervoor te zorgen dat alle verpakkingen in 2030 een hoog recyclingpercentage hebben en recyclebaar zijn. Hoe gaan we dat realiseren?

 

Shift van kunststof naar papier

Andere Europese wetgeving die van invloed is op de papier en karton keten is de Single-Use Plastics Directive (SUPD).
Deze Europese richtlijn heeft tot doel de milieu-impact van plastic fors te verminderen. Deze directive focust voornamelijk op single-use plastic (SUP), zoals onder andere plastic picknickservies, wattenstaafjes, sigarettenfilters, voedselverpakkingen en drinkbekers. en heeft als doel om de hoeveelheid wegwerpplastic te verminderen en daarmee de milieu-impact te beperken. Dankzij deze regelgeving zijn verpakkers druk bezig met het zoeken naar oplossingen en het verkennen van alternatieven voor plastic, zoals verpakkingen van papier en karton.

 

Als gevolg van de Single-Use Plastics Directive (SUPD) komen er grotere hoeveelheden vezelgebaseerde verpakkingen op de markt met extra functionaliteit (samengestelde verpakkingen). Dit zijn verpakkingen waarbij de extra functionaliteit zoals polyester, aluminium, syliconen of chemicaliën verkleefd zijn aan de vezels. Die extra functionaliteit moet bij de recycling weer van de vezel af en dat is een uitdaging voor de eindverwerkers (final recyclers, de papierfabrieken).

 

Hans Wortman: ‘indien op de juiste manier ingezameld en gesorteerd en aangeleverd bij de juiste eind verwerker zijn alle fracties goed te recyclen.’

 

Laten we de drankenkartons eens onder loep nemen.

 

Hans Wortman: ‘Drankenkartons worden in een aantal landen in Europa al separaat uitgesorteerd en voor recycling aangeboden. Op basis van de PPWR moeten drankenkartons in 2030 voor tenminste 70% gerecycled worden. Drankenkartons bestaan voor circa 70% uit vezels. Het overige (niet-vezel) deel bestaat voornamelijk uit kunststof met soms nog een aluminium laagje (polyal). De vezels kunnen voor een groot gedeelte gerecycled worden, het kunststof deel is momenteel nog problematisch. Echter er wordt actief gewerkt aan oplossingen zodat ook dit kunststof deel te recyclen is en deze drankenkartons de 70% doelstelling in 2030 gaan halen en op langere termijn de 85%.

 

Een ander voorbeeld van een samengestelde verpakking is de koffiebeker. Wegwerpbekertjes zijn vaak van papier met een plastic coating om de beker vloeistofdicht te maken. Ze mogen nooit bij het oud papier, want een gebruikt bekertje is niet schoon en droog. Toch kan een koffiebekertje, als het op de juiste manier is opgebouwd, prima gerecycled worden, als het wordt ingezameld via de PMD fractie. Wegwerpbekers van composteerbaar plastic horen bij het restafval (bron: afvalscheidingswijzer.nl).’

 

De grootste uitdagingen voor 2030 voor de recycling industrie
Hoe gaat de papiersector om met deze samengestelde verpakkingen?

 

Hans Wortman: ‘Door de sterke groei van samengestelde verpakkingen en vermindering van plastic verpakkingen is er in deze transitieperiode van plastic naar samengestelde verpakkingen nog niet voldoende verwerkingscapaciteit voor deze nieuwe stroom te recyclen materialen.

 

De grootste uitdagingen zijn de inzameling, sortering en verwerking van samengestelde verpakkingen. Wat er ontbreekt in Europa is een standaardisering van het inzamelsysteem. De PPWR schrijft voor dat 90% van de producten toegang moet hebben tot een inzamel- en recyclingsysteem. Veel landen hebben vaak al geïnvesteerd in een eigen inzamelsysteem en zijn daarom niet zo blij met deze standaardisering die mogelijk een verandering afdwingt.

 

In heel Europa en dus ook in Nederland is de inzameling anders geregeld en zijn er andere inzamelsystemen, tot op gemeenteniveau. Daarnaast is de verwerking een grote uitdaging. Van veel nieuwe verpakkingen die op de markt komen wordt geclaimd dat ze bij het oudpapier kunnen omdat er vezels in zitten maar dat is niet zo. Samengestelde verpakkingen moeten namelijk goed worden uitgesorteerd zodat ze in de juiste fabriek terechtkomen.’

 

Hans Wortman: ’De vraag is of we genoeg verwerkingscapaciteit hebben om dat moeilijke materiaal te verwerken? Wil de papiersector haar ambities waarmaken dan moeten zowel de inzameling, sortering als verwerking op orde zijn. En dat is nu waar de schoen wringt.

 

Voedselverpakkingen zijn een goed voorbeeld. Deze moeten voldoen aan de voedselcontactwetgeving. Deze voedselverpakkingen (vaak voor eenmalig gebruik) bestaan voor een deel uit papier en mogen niet in de papierbak vanwege de voedselresten. Deze zijn dus niet zonder meer te recyclen in een standaard papierfabriek. Zo belandt bijvoorbeeld het patatdoosje met klodder mayonaise alsnog bij het restafval. Dat is het probleem in Nederland. In Duitsland niet, daar komt het via de PMD fractie bij een gespecialiseerde eind verwerker en halen ze inmiddels 55% recycling.’

 

Verwerkingscapaciteit in Nederland

Hans Wortman: ‘Wil je de PPWR goed kunnen uitvoeren, dan moet je samengestelde verpakkingen inzamelen via PMD (plastic, metaal, drankenkartons) en het materiaal op de juiste manier uitsorteren.’

‘In Nederland is er op dit moment nog niet voldoende verwerkingscapaciteit voor samengestelde verpakkingen.’

 

Veel samengestelde verpakkingen kunnen namelijk niet zomaar in de papierbak en naar een standaard fabriek voor recycling maar moeten naar een ontinktingsfabriek of speciale fabriek om de extra functionaliteit (bv. polyester, aluminium, chemicaliën) los te weken van de vezels. Die capaciteit is er nu niet, waardoor veel materiaal uiteindelijk alsnog belandt in de verbrandingsoven. Ook in Nederland moeten we investeren in verwerkingscapaciteit. Er zijn in Nederland een aantal gespecialiseerde fabrieken maar niet voldoende om de groeiende hoeveelheid samengestelde verpakkingen optimaal te kunnen recyclen. De vraag is of de papierindustrie wil investeren in de verwerking van multi-material verpakkingen?.

 

Zoals gezegd, de grootste uitdagingen op dit moment zijn:

 

De toenemende hoeveelheid behandelde vezels, de inzameling en sortering ervan en zorgen dat het materiaal in de juiste fabriek verwerkt wordt. Er wordt in Nederland momenteel nog veel verbrand bij gebrek aan eindverwerkingsinstallaties. Als er op de juiste wijze wordt ingezameld en gesorteerd, ontstaat er een materialenstroom waarvoor het interessant kan zijn om te investeren.

 

‘Als we de exacte hoeveelheden weten, kunnen we zorgen dat de juiste capaciteit gebouwd wordt. In Nederland komt dat nog niet van de grond. In andere landen in Europa wel’, aldus Hans.

 

Hans Wortman benadrukt het belang van investeren in gespecialiseerde verwerkingscapaciteit in Nederland vanwege het groeiende aantal samengestelde verpakkingen. Hij stelt: ‘Gezien het aanzienlijke aantal samengestelde verpakkingen in Nederland, is het essentieel om te bepalen waar deze het beste verwerkt kunnen worden om de hoogste kwaliteit te garanderen. Niet alle verpakkingen kunnen worden verwerkt in standaard fabrieken die hoofdzakelijk monomateriaal zoals kranten, papier of golfkarton verwerken. Veel verpakkingen met een gemengde samenstelling moeten worden doorverwezen naar gespecialiseerde fabrieken waar de vezels kunnen worden gescheiden van andere materialen.’

 

‘De cruciale vraag is: wie gaat investeren? Technologisch zijn er al oplossingen voorhanden, zoals geavanceerde pulptechnieken waarmee vezels efficiënt kunnen worden gescheiden van de verpakking. Momenteel verbranden we nog te veel of moeten we het materiaal over grote afstanden naar andere landen exporteren. Denk bijvoorbeeld aan het scenario waarin we met drankenkartons van Nederland naar Frankrijk en Spanje rijden om afval daar te laten recyclen in gespecialiseerde fabrieken.’

 

4evergreen – optimalisatie van de kringloop voor samengestelde verpakkingen
4evergreen is een Europese alliantie bestaande uit meer dan 100 leden (bedrijven) die de gehele levenscyclus van samengestelde verpakkingen vertegenwoordigt. Van pulp en oudpapier tot producenten, ontwerpers, merkeigenaren, en recyclers. Samen delen ze hun expertise om tools en richtlijnen te ontwikkelen voor een nog duurzamere sector.

 

Hans Wortman: ‘Met allerhande nieuwe wetgeving in aantocht timmert 4evergreen vanuit Brussel flink aan de weg met standaarden en richtlijnen o.a. rondom design for recycling. Als voorzitter van 4evergreen, was ik voornamelijk bezig met samengestelde verpakkingen en de Europese wetgeving hierover (PPWR, en waste shipment regulation (WSR). In het licht van de Europese wetgever speelt 4vergreen een steeds belangrijkere rol omdat zij de gehele kringloop van de samengestelde verpakking overziet. Als we kijken naar de verschillende materiaalstromen, heeft geen enkele industrie een vergelijkbare presentie op dit Europese niveau.’

 

Hans Wortman: ’Europarlementariërs praten graag met 4evergreen omdat 4evergreen de hele verpakkingskringloop vertegenwoordigt; de papierfabrieken, de converters, de brand-owners die de producten in de markt zetten maar ook de technologie providers, waste-managers en UPV’s (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid).’

 

‘We zien dat er veel behoefte is aan de expertise en richtlijnen van 4 Evergreen. Zo merken we dat de Design for recycling guidelines een van de meest gedownloade documenten is van de 4evergreen website. Versie 2 (december 2023) van de guidelines is nu voor iedereen beschikbaar en tegen het einde van 2024 volgt een wederom uitgebreidere versie 4,’ vertelt Hans.

 

Op weg naar een recylingpercentage van 90%
Het doel van 4evergreen is om 90% van alle samengestelde verpakkingen in 2030 te recyclen. Ver boven de EU-doelstelling (85%). Om het recyclingpercentage van 90% in 2030 te bereiken, heeft 4evergreen vier doelen gesteld die tegen 2025 moeten worden behaald:

  1. Zorgen dat de vezelverwerkende industrie het 4evergreen evaluatieprotocol voor recyclebaarheid en de richtlijnen voor circulariteit door ontwerp erkent en actief toepast.
  2. Realiseren van aparte inzamelstromen voor alle vezelverpakkingen, zowel thuis als buitenshuis, waardoor een brede dekking ontstaat voor de verzameling van verpakkingen.
  3. Garanderen dat al het papier voor recycling wordt gesorteerd volgens de vastgestelde categorieën in de EN643-norm (kwaliteitsafspraken tussen papierfabrieken en oudpapierondernemingen), wat een efficiënte verwerking bevordert.
  4. Realiseren van 100% recycling van alle ingezamelde vezelverpakkingen, waardoor een gesloten en duurzaam systeem ontstaat voor het hergebruik van deze materialen.

‘Recyclability begint bij ‘design voor recycling’

De design for recyling richtlijnen en CEPI (de Europese brancheorganisatie voor de papierindustrie) – testmethoden van 4evergreen helpen verpakkingsontwerpers in heel Europa om bewuste keuzes te maken.

 

Hans Wortman: ‘Zonder verpakking ziet de maatschappij er slechter uit dan met verpakking. Als het product kapot aankomt heb je nog meer grondstoffen aan de aarde onttrokken. Recyclability begint bij ‘design for recycling’. Je moet de ontwerper van de verpakking beïnvloeden met design guidelines. Hoe kan hij tijdens het ontwerpproces rekening houden met recyclability? Dat is belangrijk. De verpakkingsontwerper kan ook kiezen voor een slechte applicatie omdat het te verpakken product daarom vraagt maar dan belandt de verpakking bij het restafval. Dat is dan een bewuste keuze. En de design for recycling guidelines zijn er juist om bewuste keuzes te kunnen maken. Ze zijn er in 4 gradaties en gaan van heel goed recyclebaar en minder goed recyclebaar naar niet recyclebaar tot niet recyclebaar en slecht voor je product.‘

 

’Recyling begint bij de juiste inzameling en sortering’

Hans Wortman: ‘In Nederland wil het Minsterie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) de inzameling standaardiseren en onderzoek doen. De collection and sorting guidelines van 4evergreen kunnen daarbij helpen. Deze collection and sorting guidelines zijn een voorbeeld van een andere deliverable van 4evergreen, die door de grote merken zoals onder andere Ikea, Apple en Nestlé onderschreven worden.’

 

Testen en onderzoek
‘Binnen 4evergreen wordt uitgebreid getest, waarbij een groot gedeelte van het budget wordt besteed aan onderzoek naar verschillende sorteer-, pulpingtechnologieën en optimalisaties. We onderzoeken actief hoe we de sortering kunnen verbeteren en hoe Artificial Intelligence (AI) hierbij kan assisteren. Daarnaast hebben we een beoordelingsprotocol opgesteld om de prestaties van verpakkingen na tests te beoordelen.’

 

Wat is het belangrijkste om tot 90% recycling te komen?

Hans Wortman: ‘Om de doelstelling van 90% recycling te halen moeten verpakkingen bestaan uit zoveel mogelijk vezels en moet de inzameling en sortering op de juiste manier plaatsvinden. Daarnaast moet de verpakking verwerkt worden in de juiste fabriek en moet er verwerkingscapaciteit beschikbaar zijn. In Duitsland en Oostenrijk is de kwaliteit goed. Daar hebben ze de blauwe en gele ton ver doorgevoerd. Blauw voor oudpapier en geel voor pmd (plastic, metaal, drankenkartons). Bronscheiding functioneert daar goed. Samengestelde verpakkingen en niet-vezelgebaseerde verpakkingen gaan daar gewoon in de gele ton.’

 

De rol van UPV – stabiliteit in de keten
In Nederland hebben we de kringloop van papier en karton goed georganiseerd. Op basis van marktwerking. Daar mogen we trots op zijn. Het unieke van Nederland is dat ketenpartijen er samen voor zorgen dat de papierketen gesloten blijft. Zo zorgen zij ervoor dat het ingezamelde oudpapier en karton opnieuw als grondstof wordt ingezet voor de productie van nieuw papier en karton. Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) verbindt deze partijen, borgt de inzameling en recycling van oudpapier en zorgt zo voor stabiliteit in de kringloop. Het is belangrijk de unieke kracht van deze ketensamenwerking te behouden en te versterken om de ambitieuze milieudoelstellingen in de toekomst te kunnen behalen.

 

Hans Wortman: ‘Je hebt geen UPV nodig om de markt te sluiten maar wél voor de stabiliteit, om te voorkomen dat papier bij het restafval belandt. Een voorwaarde is dat de UPV transparant is en geen winstoogmerk heeft, dan werkt het voor de hele keten. PRN behaalt in Nederland goede resultaten, tegen lage kosten. Europese lidstaten moeten eigenlijk een UPV hebben voor alle verpakkingen, naast huishoudelijke verpakkingen, ook voor verpakkingen van bedrijven, zoals transportverpakkingen. In Duitsland heb je een systeem voor grafische papieren dat vergelijkbaar is met de UPV, dat heet Agrapa. Daar heeft de hele keten verantwoordelijkheid. Dat lijkt te werken. Elk land heeft zijn eigen systeem. In Engeland, Frankrijk en Spanje werkt het weer anders. In Spanje heeft men inmiddels een systeem opgebouwd voor B2B verpakkingen (Carton Circulair) dat werkt met een algemeen bindend verklaring van de overheid. Systemen zoals PRN, Agrapa, en Carton Circulair zijn non-profit en low-cost en voldoen aan de eisen die de wet stelt aan een UPV.’

 

Oudpapier heeft zich bewezen
‘Papier en karton wordt op hoog niveau gerecycled. Wereldwijd draagt papierrecycling bij aan bijna 200 miljoen ton aan CO2-emissiereductie per jaar (bron: FNOI). De kringloop gesloten houden, dat is belangrijk. We zijn niet afhankelijk van fossiele brandstof. We doen er alles aan om een milieuvriendelijk product op de markt te zetten.

 

Ooit zijn we met lompen begonnen. Oudpapier heeft zich over honderden jaren inmiddels wel bewezen en is een de meest verhandelde producten wereldwijd. Als de hele Europese keten zich inspant om de kringloop goed te organiseren, de design for recyling guidelines in acht neemt en de inzameling, sortering en verwerking op orde heeft, dan zijn we al een heel eind op weg om de recyclingdoelstelling van 90% in 2030 te bereiken’

 

Voetnoten

  1. Rijksoverheid.nl

Seminar ‘Papier & Karton: Ontwerp voor de kringloop’

19/04/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom op 15 mei naar het Seminar ‘Papier & Karton: Ontwerp voor de kringloop’

 

Een initiatief van Stichting Papier Recycling derland (PRN) Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), en Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken VNP.

 

Kies je voor een verpakking of product van papier of karton? Doe het dan goed en kies voor een duurzaam en recyclebaar ontwerp. Tijdens het seminar ‘Papier & Karton: ontwerp voor de kringloop’ kom je van alles te weten over het ontwerpen van duurzame en recyclebare verpakkingen en producten van papier en karton.

 

Veel bedrijven maken voor de verpakking van hun producten de overstap van plastic naar papier en karton. Dit betekent niet automatisch dat papier- en kartonverpakkingen goed recyclebaar zijn. Aan de meeste verpakkingen worden coatings toegevoegd. Laminering, etiketten, lijmen en inkten kunnen goede recycling van papier en karton verstoren.

De papierbranche benadrukt daarom al in het ontwerpproces van de verpakking rekening te houden met de recyclebaarheid. Vaak is het lastig de recyclebaarheid goed te beoordelen. Hiervoor zijn op Europees niveau testmethoden ontwikkeld.

 

Design for recycling en een nieuwe Europese testmethode zijn onderwerpen die aan de orde komen tijdens het seminar ‘Papier en Karton: Ontwerp voor de kringloop.’

 

Meer informatie over het programma volgt.

 

Wanneer: 15 mei
14.00-17.00 uur (aansluitend netwerkborrel).
Waar: Het Oude Magazijn, Soesterweg 310F, 3812 BH Amersfoort
(nabij station Amersfoort Centraal).

 

Meld je hier aan: https://formulier.kidv.nl/seminar

Nieuwe Roombeter verpakking alleen schoon en droog bij het oudpapier

15/04/2024

 

Upfield, de producent van Blue Band, heeft onlangs een nieuwe papiervezelgebaseerde verpakking gelanceerd voor haar Roombeter margarine. Het is positief dat producenten hun verpakkingen verduurzamen. Deze verpakking kan goed gerecycled worden, maar mag alleen bij het oudpapier als deze schoon en droog is. Dit betekent dat de consument de verpakking voor het afdanken schoonmaakt, zoals aangegeven op de verpakking. Want overgebleven productresten maken de verpakking ongeschikt voor recycling omdat ze het recyclingproces verstoren. Meer specifiek, de productresten zorgen in de gehele recyclingketen voor verstoring en verslechtering van de grondstofkwaliteit. Voor het sluiten van de papierkringloop is het van cruciaal belang dat al het ingezamelde papier en karton schoon en droog is.

 

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) betwijfelt of consumenten in de praktijk de instructies op deze verpakking opvolgen en haar helemaal schoonmaken voordat zij deze afdanken. Het gedrag van consumenten en niet de instructies die zij meekrijgen is doorslaggevend voor de duurzaamheid van deze verpakking in de afvalfase.

 

Upfield heeft toegezegd in communicatie op, in en over de verpakking nog meer te wijzen op het belang van schoonmaken voor afdanken. Daarnaast zal Upfield onderzoeken of consumenten dit ook daadwerkelijk doen. Zij zal dit doen in goed overleg met PRN, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken en et Kennisinstituut duurzaam verpakken. PRN vindt het positief dat Upfield stappen neemt om haar twijfels over deze verpakking weg te nemen.

 

Zie de scheidingswijzer papier en karton voor wat wel en niet in de oudpapierbak mag: https://prn.nl/papierrecycling/nieuwe-scheidingwijzer-papier-en-karton . Producenten die er zeker van willen zijn dat hun verpakkingen van papier en karton recyclebaar zijn kunnen terecht bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken: https://kidv.nl/kidv-recyclecheck-papier-en-karton-verpakkingen

Toolbox Scheidingswijzer Papier & Karton nu ook in het Engels

27/02/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat mag er nu wel en niet bij het oudpapier?
De Scheidingswijzer Papier & Karton laat het zien.

 

Wil je zelf de Scheidingswijzer gebruiken in je communicatie? Dat kan. Op de website van PRN zijn zowel hoge als lage resolutie bestanden te downloaden, ook geschikt voor eigen drukwerk. Wil je liever je eigen logo gebruiken op de Scheidingswijzer? Ook hiervoor is een bestand beschikbaar, zodat je eenvoudig je eigen logo ( i.p.v het PRN logo) kunt plaatsen.

 

Sinds kort zijn de bestanden van de Scheidingswijzer Papier & Karton ook in het Engels beschikbaar.

 

Download de toolbox Scheidingswijzer Papier & Karton hier rechtenvrij, nederlands of engels.

Nieuwe Pringles-bus voortaan bij oudpapier

31/01/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe Pringles-chipsbussen kunnen voortaan gewoon bij het oudpapier. De koker bestaat voor het grootste deel uit papier, dankzij een nieuwe papieren bodem en is

goed te recyclen in de oudpapierverwerkende fabrieken.

 

Gooi de koker in de papier- en kartonbak, het plastic deksel in de PMD-bak en de afdekfolie bij het restafval.

 

https://www.pringles.com/nl/recycle.html

 

Papierkringloop dankzij samenwerking groot succes

30/11/2023

Door Hielke van den Brink

 

Bijna 90% van al het Nederlandse oudpapier wordt gerecycled. Daarmee zijn we een koploper in Europa. We hebben de kringloop van papier en karton goed georganiseerd in ons land, op basis van marktwerking. Daar mogen we trots op zijn. Het unieke van Nederland is dat ketenpartijen er samen voor zorgen dat de papierketen gesloten blijft. Zo zorgen zij ervoor dat het ingezamelde oudpapier en karton opnieuw als grondstof wordt ingezet voor de productie van nieuw papier en karton. Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) verbindt deze partijen, borgt de inzameling en recycling van oudpapier en zorgt zo voor stabiliteit in de kringloop. Het is belangrijk de unieke kracht van deze ketensamenwerking te behouden en te versterken om de ambitieuze milieudoelstellingen in de toekomst te kunnen behalen.

 

Gezamenlijk belang sluit de kringloop

Elke schakel in de papierkringloop heeft haar eigen rol én haar eigen belang.

 

Producenten en importeurs van papier en karton

Zetten nieuwe producten en verpakkingen van papier en karton op de markt. Zij hebben er belang bij dat de grondstof voor deze producten en verpakkingen (veelal oudpapier) goed beschikbaar is. Daarnaast wordt het vanwege regelgeving en imago steeds belangrijker dat deze producten en verpakkingen recyclebaar zijn. Vanwege producentenverantwoordelijkheid (UPV) zijn producenten financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor afvalbeheer van de producten van papier en karton die door hen in de handel worden gebracht. Dit dwingt hen tot samenwerking met andere ketenpartijen. Voor niet-verpakkingen van papier en karton is PRN de uitvoeringsorganisatie van deze UPV, voor verpakkingen is dat Afvalfonds Verpakkingen.

 

Consumenten en bedrijven

Kopen en scheiden het papier en karton na gebruik in de papierbak. Voor hen is belangrijk dat dit hen niet teveel geld kost (prijs product en afvalstoffenheffing/afvalkosten). Door hun oudpapier goed te scheiden dragen ze bij aan een duurzame samenleving. Consumenten en bedrijven zijn cruciaal, omdat zij bepalen wat wel en wat niet in de oudpapierbak belandt en dus gerecycled kan worden.

 

Gemeenten

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de organisatie en kosten van huishoudelijke  inzameling. Zij beslissen óf en hoe professionele oudpapierondernemingen het oudpapier inzamelen en bepalen de lokale inzamellogistiek en communicatie naar inwoners. Zij vervullen dus ook een zeer belangrijke rol in de keten. Gemeenten hebben er belang bij dat hun inwoners het oudpapier goed scheiden. Zo besparen zij aan de ene kant verbrandingskosten, kunnen ze de afvalstoffenheffing laag houden door de opbrengst van het oudpapier en dragen ze bij aan een schone leefomgeving.

 

Oudpapierondernemingen

Verzorgen de inzameling van oudpapier en -karton bij bedrijven en bij inwoners. Zij reinigen, bundelen en maken er een handelsproduct van geschikt voor papierfabrieken. Zij hebben er belang bij dat er veel oudpapier van hoge kwaliteit ingezameld wordt bij bedrijven en inwoners. Zo kunnen ze tegen een goede prijs hun grondstof aanbieden bij papierfabrieken. Gemeenten en bedrijven profiteren daarvan. Want des te hoger de verkoopprijs, des te hoger de aan gemeenten en bedrijven betaalde inkoopprijs van het oudpapier kan zijn.

 

Papierfabrieken

Maken van oudpapier nieuw papier zodat de kringloop opnieuw kan beginnen. Een goed functionerende inzameling zorgt voor goede beschikbaarheid, kwaliteit en lage kosten van de grondstof oudpapier. Omgekeerd hebben zij er ook belang bij dat producten en verpakkingen van papier en karton goed recyclebaar zijn. Zo verzekeren papierfabrieken hun eigen toekomstige grondstof, want papier en karton is tot wel 25x te recyclen.

 

Producentenverantwoordelijkheid

Meestal levert oudpapier geld op, maar door de grillige oudpapiermarkt kan het gebeuren dat het ingezamelde oudpapier de ophaalkosten niet waard is. Er dreigt dan een inkomstenverlies voor gemeenten en het risico dat het oudpapier niet meer ingezameld of gerecycled wordt. Dan werkt het hiervoor beschreven systeem van gezamenlijke belangen niet meer. Daar komt de producentenverantwoordelijkheid om de hoek kijken. Als de markt niet meer goed functioneert, zullen producenten en importeurs aangesproken worden op hun verplichte recyclingdoelstellingen en de kosten van afvalbeheer.

 

De garanties van Stichting Papier Recycling Nederland

In een situatie van marktfalen (een Ketendeficit), zorgt PRN (Papier Recycling Nederland) ervoor dat de bij haar aangesloten gemeenten een financiële vergoeding krijgen om de inzameling en recycling te kunnen continueren. Daarnaast wordt het aandeel niet-verpakkingen in het oudpapier gegarandeerd afgenomen. Oudpapierondernemingen en papierfabrieken hebben zich gecommitteerd aan deze afnamegarantie. De papierkringloop is zo geborgd.

 

De kosten die voortvloeien uit het PRN-systeem worden betaald door de producenten en importeurs van niet-verpakkingen van papier en karton. Het papiervezelconvenant tussen PRN en de Vereniging Nederlandse Gemeenten vormt de kapstok voor de afspraken binnen dit systeem. Dit convenant heeft betrekking op kranten, tijdschriften, folders, boeken en alle overige niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton. Producenten en importeurs van niet-verpakkingen hebben via dit convenant vastgelegd dat tenminste 75% van deze producten wordt gerecycled.

 

Binnen PRN werken alle ketenpartijen samen om de kringloop gezond en gesloten te houden.

 

Een kringloop om trots op te zijn

Nederland mag trots zijn op de wijze waarop de kringloop van papier en karton georganiseerd is. We zijn wat betreft papierrecycling een koploper in Europa. Producenten, consumenten, gemeenten, oudpapierondernemingen en papierfabrieken zorgen er samen en ieder vanuit hun eigen belang voor dat de kringloop gesloten blijft. Met producentenverantwoordelijkheid, zoals PRN, is geborgd dat papier en karton onder alle marktomstandigheden ingezameld en gerecycled zal worden.

 

‘Ik koester deze waardevolle manier van ketensamenwerking en zie het als dé manier om de keten in de toekomst nog verder te verduurzamen.’

 

Hielke van de Brink is directeur van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)

 

 

Het PRN-systeem is algemeen verbindend verklaard. PRN geeft uitvoering aan de afspraken in het Papiervezelconvenant. Deelname aan het systeem verplicht voor alle producenten en importeurs van niet-verpakkingen van papier en karton. PRN monitort de recycling van niet-verpakkingen van papier en karton en rapporteert daarover aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast zet PRN zich in voor kwalitatief hoogwaardige inzameling en recycling van oudpapier en -karton.

Heffing recyclingbeheerbijdrage systeemkosten

28/11/2023

Heffing eerste kwartaal 2024

Het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds (SVF), de financiële tak van het PRN-systeem, heeft het tarief voor de jaarlijkse heffing vastgesteld op € 3,00 per 1.000 kg nieuw op de markt geplaatst/geïmporteerd papier en/of karton voor niet-verpakkingen (exclusief btw). De heffing heeft alleen betrekking op het eerste kwartaal van 2024, niet op de overige drie kwartalen.Deze heffing dient ter dekking van de systeemkosten van PRN en SVF voor de periode tot medio 2025. Betrokken partijen hebben daarover een schrijven ontvangen van PRN/SVF.

 

PRN en het PRN-systeem

Producenten en importeurs die papieren en kartonnen producten op de markt zetten, zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer daarvan. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 75% van de op de markt gebrachte niet-verpakkingen van papier en karton te recyclen. In het Papiervezelconvenant zijn hierover afspraken gemaakt. Met het convenant zorgen de papier- en kartonketen en de gemeenten voor een goed en altijd functionerend recyclingsysteem. 83% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

 

PRN geeft uitvoering aan de afspraken uit het Papiervezelconvenant. Doelstelling van PRN is om de inzameling en het hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren. PRN meet de recycling van niet-verpakkingen en rapporteert daarover aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. PRN biedt daarnaast een garantie voor het geval dat de recyclingmarkt niet optimaal functioneert. Het PRN-systeem is door de overheid verplicht gesteld door middel van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

 

Aan het PRN-systeem zijn kosten verbonden, de operationele kosten van PRN en SVF, deze kosten worden aan de eerste ontvangers van papier en karton, niet zijnde verpakkingen, in rekening gebracht (de recyclingbeheerbijdrage).

 

Verplichte bijdrage

Eerste ontvangers van papier en karton, niet zijnde verpakkingen, zijn verplicht de recyclingbeheerbijdrage door te berekenen aan hun afnemers. Bedrijven die hun papier in Nederland inkopen bij de papiergroothandel betalen de recyclingbeheerbijdrage via de factuur van deze groothandel. De andere bedrijven ontvangen een factuur van SVF en betalen de recyclingbeheerbijdrage in 2024. Ter voorkoming van misverstanden: deze recyclingbeheerbijdrage voor papier en karton heeft niets te maken met  van doen met de afvalbeheerbijdrage  van Stichting Afvalfonds Verpakkingen (zie: www.afvalfondsverpakkingen.nl).

Koffie?

Wat gebeurt er met jouw kartonnen wegwerpbekertje?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuis

Gebruik je thuis wel eens een kartonnen wegwerpbekertje, tijdens een feestje, dan mag dat bekertje niet bij het oudpapier. Je gebruikte bekertje is namelijk niet schoon en droog en hoort daarom niet in de papierbak of -zak.

 

Je papieren bekertje gooi je weg bij het restafval.

 

Koffie op het werk

Voor koffiebekertjes op kantoor ligt dat iets anders. Koffiebekertjes op het werk mogen ook niét bij het gewone oudpapier maar worden vaak apart ingezameld in een hiervoor speciale unit met kokers. Deze ’bedrijfsbekertjes’ worden apart opgehaald en ingezameld voor recycling.

 

Jouw kartonnen ‘bedrijfsbakkie’ is hiermee een waardevolle grondstof voor nieuwe producten van papier en karton. De bekertjes kunnen worden gerecycled tot toiletpapier of kartonnen handdoekjes. In Nederland verbruikt één persoon op kantoor bijna 1.000 kartonnen koffiebekers per jaar. Met 10 collega’s komen we al gauw uit op zo’n 10.000 stuks.

 

Nieuwe SUP-wetgeving

 

Vanaf 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 geldt er nieuwe wetgeving voor bedrijven en winkels met to-go producten zoals wegwerpbekertjes. Vanaf 1 juli 2023 dient er betaald te worden voor het gebruik van een plastic of kartonnen wegwerpbekertje (ook karton met kunststof coating).

 

Vanaf 1 januari 2024
Vanaf 1 januari 2024 mag u geen plastic wegwerpbekers en -bakjes meer aanbieden waar klanten deze direct gebruiken. Bijvoorbeeld in de kantine, op kantoor, in uw restaurant of snackbar of op een festival. Dit geldt ook voor kartonnen wegwerpbekers met plastic coating.

100% papieren – en andere plasticvrije wegwerpverpakkingen blijven wel toegestaan.

Meld u aan voor deelname in PRN onderzoek naar vervuiling OPK

Onderzoek naar productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton in uw gemeente.

 

Bent u als gemeente.aangesloten bij PRN?

Meld u vóór 1 oktober. 2023 aan voor het Vervuilingsonderzoek oudpapier/Q4 2023/Q1 2024

 

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en onderzoeksbureau De AfvalSpiegel nodigen uw gemeente uit om te participeren in het PRN Vervuilingsonderzoek. U kunt één of meerdere monsters laten nemen uit het in uw gemeente ingezamelde oudpapier. Hiermee krijgt u inzicht in de samenstelling van het oudpapier in uw gemeente en hoe deze samenstelling zich verhoudt tot de rest van Nederland. Het voordeel voor PRN is dat uw participatie de representativiteit van het onderzoek verbetert.

 

Het PRN Vervuilingsonderzoek
PRN doet sinds 2001 periodiek onderzoek naar de productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton. Deze vervuiling bestaat uit materialen die niet geschikt zijn voor de productie van nieuw papier en karton en papier en karton dat niet schoon en/of droog is. Dit zijn onder andere kunststoffen, etensresten en drankenkartons, maar ook geplastificeerd papier of vervuilde pizzadozen. Het onderzoek wordt sinds 2019 uitgevoerd door De AfvalSpiegel in opdracht van PRN, mede gefinancierd door Nedvang B.V.

 

Doel van het onderzoek is drieledig:
1. Kwantificeren en beschrijven van de aard en omvang van productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton;
2. In kaart brengen resultaten op het niveau van bepaalde beleidskenmerken: inzamelsysteem voor papier en karton, het tariefsysteem voor restafval en het serviceniveau voor restafval;
3. In kaart brengen trendmatige ontwikkeling van het aandeel en soort productvreemde vervuiling.

 

In Q4 van 2023 en Q1 van 2024 worden bij 25 gemeenten monsters getrokken en geanalyseerd, voor een totaal van 50 monsters. De monsters van gemeenten die ervoor kiezen om te participeren in het onderzoek zijn additioneel op deze 50 monsters. De onderzoeksresultaten worden medio 2024 gepubliceerd.

 

Vorige onderzoeksrapporten zijn hier te vinden: https://prn.nl/prn-en-het-prn-systeem/prn/rapportage/

 

Propositie participatie door gemeenten
Uw gemeente kan voor €2000.- (ex. BTW) per monster participeren in het onderzoek. U kunt meerdere monsters laten trekken. U kunt zich tot 1 oktober 2023 aanmelden bij De AfvalSpiegel via Aanmelden onderzoek papier en karton. Er geldt een maximum van 25 gemeenten. PRN haalt geen financieel voordeel uit uw deelname.

 

De AfvalSpiegel organiseert het willekeurig trekken van de monsters en de analyse. Zodra de bij uw gemeente afgenomen monsters zijn geanalyseerd ontvangt u daarvan de resultaten. Zodra het onderzoeksrapport van het vervuilingsonderzoek wordt gepubliceerd, ontvangt u een vergelijking met de gemiddelde onderzoeksresultaten.

 

PRN en De AfvalSpiegel zullen de informatie van individuele gemeenten nooit herleidbaar publiceren. De monsterresultaten worden enkel meegenomen in de gemiddelden die gepubliceerd worden in het onderzoeksrapport. Het staat uw gemeente wel vrij uw resultaten te publiceren.

Hoe stimuleer je bewoners hun afval te scheiden? Gids voor gemeenten.

 

Door Milieu Centraal en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

 

Download de gids voor gemeenten in gedragsverandering

PERSBERICHT Nieuw secretariaat voor Stichting Materiaalorganisaties

Den Haag, 4 juli 2023. Per 1 juli 2023 heeft de Stichting Materiaalorganisaties (StiMo) haar secretariaat ondergebracht bij Lejeune Association Management in Den Haag.

 

StiMo is sinds 2014 betrokken bij het bevorderen en zichtbaar maken van circulariteit van verpakkingsmaterialen. Binnen StiMo zijn vijf toonaangevende materiaalorganisaties vertegenwoordigd: Stichting Duurzaam Verpakkingsglas; NRK Verpakkingen (kunststofverpakkingen), Stichting Papier Recycling Nederland (PRN); Stichting Kringloop Hout; en Metalen Verpakkingen Nederland. Gezamenlijk vormen de aangesloten materiaalorganisaties een fundamentele schakel in de evolutie naar de circulaire economie en fungeren zij als aanspreekpunt voor het Afvalfonds Verpakkingen en in de discussie over de invulling van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) in Nederland.

 

Voorzitter Rob Verhagen (OPACKGROUP), tevens voorzitter van NRK Verpakkingen, stelt:

 

“Het speelveld rondom de transitie naar circulariteit en UPV is voortdurend in beweging en is de afgelopen jaren door de Green Deal in een stroomversnelling terecht gekomen. Ieder van de vijf bij ons aangesloten sectoren heeft haar eigen sterktes, zwaktes en uitdagingen, maar door het bundelen van kennis en ervaring vanuit de verschillende materiaalstromen staan we samen sterker in de discussie op gezamenlijke, sector overstijgende thema’s. Vanwege recente veranderingen in de overkoepelende overlegstructuur hebben we ons beleid herijkt. In Lejeune hebben we een partner gevonden met een lange track record op het gebied van verpakkingen, circulariteit en recycling. Tegelijkertijd zijn wij dank verschuldigd aan onze vorige secretariaatspartner Wissenraet Van Spaendonck voor hun ondersteuning en expertise gedurende de afgelopen 9 jaar.”

 

Binnen het nieuwe secretariaat zal Luc Lejeune als secretaris het aanspreekpunt zijn voor StiMo. De ondersteuning is in handen van Brenda van der Burg.

 

—- EIND —-
Voor informatie:
Rob Verhagen: rob.verhagen@opackgroup.com

Luc Lejeune: luclejeune@materiaalorganisaties.nl

 

Stichting Materiaalorganisaties (StiMo)
www.stichtingmateriaalorganisaties.nl Tel. 070 – 363 63 4820230704

 

20230704 Persbericht Stimo

Toenemend brandgevaar bij papierrecycling door batterijen en accu’s

In de week van 5 tot 9 juni 2023 werd met de campagne Doemaarapart.nl uitgebreid stilgestaan bij het brandgevaar van batterijen en accu’s. Een campagne tegen batterijbranden en vóór recycling.

 

Houd batterijen apart, en voorkom afvalbranden

 

“Batterijen en accu’s vormen een steeds groter probleem voor afval- en recyclingbedrijven, zoals papierrecyclers. De energiedragers zijn namelijk brandgevaarlijk als deze niet op de juiste manier worden gescheiden, ingezameld en verwerkt. Steeds vaker komen batterijen of accu’s in het dagelijkse afval terecht zoals bij het oudpapier, met alle risico’s op brand en milieuschade.” Lever batterijen daarom altijd apart in bij een speciaal inzamelpunt in de winkel of bij de milieustraat.

 

“Zelfs een piepkleine knoopcelbatterij in een wenskaart kan het begin zijn van een enorme vuurzee.”

 

Gerard Nijssen | Bron: Recyclingmagazine.nl

 

Lithiumbatterijen als brandoorzaak

 

Brand ontstaat steeds vaker door beschadigde lithiumbatterijen. Hiervan hebben we er steeds meer in huis. Bij normaal gebruik zijn ze niet gevaarlijk maar als ze beschadigen dan kan de batterij gaan lekken, openbarsten of zelfs ontploffen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: voorbeeld van een beschadigde telefoonaccu.

 

“Batterijen kunnen beschadigen in de container, tijdens de inzameling, het transport of tijdens de papierrecycling. Oudpapier wordt vaak opgehaald met een kraakperswagen, dit voertuig perst en kraakt het papier en alles dat er tussenzit. Mocht er een batterij of accu bij het oudpapier gekomen zijn, dan kan dit voor brand zorgen. Ook bij de sortering, de verwerking (papiershredder, balenpers of in een kartonbaal) en de recycling van oudpapier kan de batterij beschadigd raken en ontbranden.”

 

“Lithium-ion batterijen zijn veel gebruikte energiedragers omdat deze batterijen veel energie kunnen opslaan en oplaadbaar zijn. Daarmee nemen de risico’s van ontbranden en ontploffen toe. Dit type batterij kan al ontbranden waneer de batterij doorboord wordt. Deze video laat zien hobrandgevaarlijk dit type batterij is.”

 

 

 Bron: https://www.recycling.nl/batterijen-accus-brandgevaarlijk-afval/ inleveren

 

 

Voorkom milieuschade
Naast het risico op brandgevaar zijn batterijen en accu’s ook schadelijk voor het milieu als deze niet op de juiste manier worden ingezameld en verwerkt en de giftige en chemische stoffen in de natuur terecht komen.

 

Lever accu’s en batterijen altijd apart in voor recycling
“Met gemiddeld 5 kilo afgedankte apparaten per huishouden en de mogelijkheid om een mobiele telefoon voor 93% te recyclen, is inleveren in plaats van weggooien de juiste keuze. Dit is niet alleen veilig, maar levert ook waardevolle metalen op voor een circulaire economie.“

 

“Volgens Steven Van Eijck, voorzitter stichting OPEN, is met name het gebruik van vapes onder jongeren zeer zorgwekkend. Deze e-smokers vormen maar liefst 84% van alle risicovolle apparaten in het restafval, maar ook accu’s afkomstig van boormachines en fietsen worden aangetroffen.”

 

Bron: https://lejeune.nl/onze-projecten/doe-maar-apart-campagne-vóór-recycling-en-tegen-batterijbranden.html

 

Lever batterijen, accu’s en elektrische apparaten altijd apart in om grondstoffen te recyclen en om de toenemende afvalbranden en milieuschade te voorkomen.

 

Gooi klein elektrisch afval met accu’s en batterijen (onder andere telefoons, tablets, baardtrimmers, scheerapparaten, elektrisch gereedschap, computers, e-smokers (vapes) etc.) nóóit bij het normale huisvuil (zoals restafval of oudpapier) maar bewaar ze gescheiden in een aparte bak. Lever deze bak met afgedankte batterijen in bij een speciaal inzamelpunt zoals de winkel, supermarkt of de milieustraat.

 

Zo voorkom je brand-, en milieuschade en draag je bij aan de winning van waardevolle metalen door recycling.

Nog veel recyclebaar oudpapier en karton bij restafval KWD-sector

Recent onderzoek naar de samenstelling van het restafval van de KWD-sector (kantoor, winkel – en diensten) laat zien dat er nog relatief veel OPK (oudpapier en karton) bij het KWD-restafval zit: 14,5%. Het onderzoek is uitgevoerd door De Afvalspiegel en Witteveen + Bos, in opdracht van Rijkswaterstaat.

 

 

Diverse samenstelling KWD-restafval
“Het restafval van de kantoor-, winkel- en diensten (KWD)-sector bestaat voor 19,2 procent uit keukenafval, 17,1 procent uit ‘overig’, 14,5 procent uit papier en karton en 13,8 procent uit kunststofverpakkingen. Samen met incontinentiemateriaal/luiers, kunststof niet-verpakkingen en hout maken deze fracties 85,4 procent van het totale ingezamelde afval uit. Dit zorgt voor een zeer diverse samenstelling van het restafval, zo blijkt uit het rapport ‘Onderzoek samenstelling restafval uit KWD-sector in kader van programma Vang Buitenshuis’ van De Afvalspiegel en Witteveen+Bos.”

 

“In het rapport komt naar voren dat de samenstelling van het ingezamelde KWD-restafval sterk verschilt per route. Hieruit volgt dat er geen sprake is van één typische samenstelling van het restafval uit deze sector. Ook blijkt dat in een aantal routes ook afval van niet-KWD-bedrijven is meegenomen. Door deze ruis in de data zijn de conclusies over het KWD-afval als geheel en per subsector minder betrouwbaar. “

 

Nader en ander onderzoek is nodig om meer betrouwbare resultaten te verkrijgen. Het onderzoek laat echter wel zien dat er nog veel waardevol oudpapier verloren gaat.

 

PRN is voorstander van betrouwbaar onderzoek naar de samenstelling van restafval in de KWD-sector en subsectoren (zoals kantoren en scholen, logistiek, horeca en recreatie, en winkels), zodat er gerichte actie ondernomen kan worden om betere bronscheiding van OPKbij de KWD-sector te stimuleren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Onderzoek samenstelling restafval uit KWD-sector in kader van programma Vang Buitenshuis’ van De Afvalspiegel en Witteveen+Bos.

Recyclecheck papier- en kartonverpakkingen

“Papier en karton zijn een veelgebruikt verpakkingsmateriaal. De toepassingsmogelijkheden zijn legio. Oud papier en karton zijn over het algemeen goed recyclebaar, maar daar zitten ook grenzen en beperkingen aan.

 

Rondom papier- en kartonverpakkingen bestaan veel vragen, omdat ze vaak uit combinaties met andere materialen bestaan. Die kunnen belemmerend werken in de recycling. Veel technische informatie hierover is te vinden in de  KIDV Recyclecheck. “

 

Dit artikel van Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) beantwoordt een aantal belangrijke vragen en geeft inzicht in  trends en ontwikkelingen: https://kidv.nl/papier-en-kartonverpakkingen

 

Bron: www.kidv.nl

Chipsbus Pringles kan vanaf 2025 bij het oudpapier

 

 

De bodem van de Pringles chipsbus wordt vanaf 2025 beter recyclebaar, maakte Kellogg’s woensdag bekend.

 

De metalen onderkant van de chipsbus is nu moeilijk te recyclen. Daarom kwamen de chipsbussen vaak bij het restafval terecht.

Als de metalen bodem vervangen wordt door een kartonnen bodem kan de chipsbus straks (vanaf 2025) gewoon bij het oudpapier.

 

Lees meer ….

 

Bron: Nu.nl

Overal afval scheiden: thuis en op het werk

Campagne: ‘Doe alsof je thuis bent’

 

Hoe gaan we om met ons afval op het werk?

 

Jaarlijks produceert de KWD-sector (kantoor-, winkel, en dienstensector) ruim 5 miljoen ton afval.

 

‘De Vereniging Afvalbedrijven sluit zich aan bij de ambitie van het kabinet om de hoeveelheid restafval uit kantoren, winkels, scholen en andere diensten te reduceren tot 1 miljoen ton.‘

 

https://www.doealsofjethuisbent.nl/nieuws/staatssecretaris-heijnen-trapt-campagne-doe-alsof-je-thuis-bent-af

Papierketen dient verlanglijstje in voor NPCE

In de pers:

 

De Nederlandse papierketen benadrukt dat de papierrecycling hier al goed verloopt, en dat hergebruik niet altijd tot meer milieuwinst leidt.

 

https://afvalonline.nl/bericht/38273/papierketen-dient-verlanglijstje-voor-npce

Papierketen maakt zich sterk en reageert gezamenlijk op maatregelen Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE)

Op 20 april 2023 zal het Nationaal Programma Circulaire Economie NPCE) 2023 -2030 in de Tweede Kamer behandeld worden. Daarom reageert de gezamenlijke Papierketen, waaronder PRN, op de maatregelen uit het NPCE met een brief aan de Tweede Kamer.

 

Hieronder in het kort een samenvatting van de brief, waarin de Papierketen suggesties geeft voor het verder sluiten en verduurzamen van de papier-en kartonkringloop.

 

Tijdsdruk niet ten koste van kwaliteit maatregelen
In het NPCE wordt terecht vastgesteld dat scheppen van meer duidelijkheid nodig is omdat er nog onvoldoende zicht is op de mogelijke effecten en haalbaarheid van tussentijdse doelstellingen. De Papierketen sluit zich hierbij aan en vindt dat tijdsdruk niet ten koste mag gaan van kwaliteit van de maatregelen.

 

Circulair succes door samenwerking papierketen
De Nederlandse papierindustrie recyclet het ingezamelde oudpapier zeer efficiënt. Bijna 90% van het jaarlijks op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled. Nederland staat hiermee in de Europese top vijf, een voorbeeld voor een circulaire economie. De indrukwekkende circulaire resultaten van de papierketen zijn te danken aan goede samenwerking tussen producenten, verwerkers, gemeenten, inzamelaars en papierfabrieken op nationaal en Europees niveau. Het PRN-systeem, een vrijwillige vorm van producentenverantwoordelijkheid voor niet-verpakkingen van papier en karton, is een goed voorbeeld van deze samenwerking.

 

Hergebruik en Recycling zijn complementair
Papier en karton is uitermate geschikt voor recycling. Producten en verpakkingen van papier en karton kunnen tot wel 25 maal gerecycled worden. De Papierketen ziet hergebruik en recycling als complementaire oplossingen om circulariteit te bereiken. Door de Papierketen wordt sterk betwijfeld of hergebruik voor papier en karton de gewenste duurzaamheidswinst oplevert. De Papierketen dringt er dan ook op aan om de duurzaamheidswinst goed te onderzoeken alvorens een normverschuiving van recycling naar hergebruik voor te schrijven voor papier en karton.

 

Meer bronscheiding is essentieel
In de afvalfase kan niet worden opgelost wat eerder in de keten is misgegaan. Goede bronscheiding van oudpapier en design for recycling is cruciaal voor het verder sluiten van de papierketen.

 

Wat ons betreft zou de focus daarom moeten liggen op het stimuleren van brongescheiden inzameling bij burgers en bedrijven als ontdoeners van afval. Nascheiding is geen optie omdat oudpapier dat eerst in contact is geweest met vervuiling of ander afval ongeschikt is voor recycling. Wij vinden het positief dat de staatssecretaris het belang van stimuleren van circulair gedrag van burgers benadrukt.

 

Export blijft nodig
Binnen Europa wordt meer oudpapier brongescheiden ingezameld dan dat er capaciteit is om te verwerken. Export naar derde landen blijft dan ook nodig om al het ingezamelde oudpapier als grondstof te kunnen laten dienen voor nieuwe producten. Uiteraard is het daarbij van belang dat de verwerking op een milieuverantwoorde wijze plaatsvindt.

 

Aanvullende maatregelen die nu genomen moeten worden
Om de keten verder te kunnen sluiten is de Papierketen voorstander van de volgende aanvullende maatregelen:

 

  • Verbetering gescheiden inzameling: Er gaan nog teveel waardevolle grondstoffen verloren omdat oudpapier onvoldoende goed gescheiden wordt door burgers en bedrijven. Gemeenten en bedrijven hebben nu geen inzamelingsdoelstellingen, alleen een inspanningsverplichting. PRN stelt voor dat UPV-organisaties de noodzakelijke invloed krijgen om goed scheidingsgedrag af te dwingen óf dat gemeenten en bedrijven inzamel- en kwaliteitsdoelstellingen krijgen opgelegd;
  • Onderzoek inzamellogistiek: Een circulaire economie stelt nieuwe eisen aan de omgang met secundaire grondstoffen, waaronder oudpapier. PRN stelt voor dat onderzoek gedaan wordt naar de wijze waarop de Nederlandse afvalinzameling in 2030 en 2050 moet zijn geregeld om te kunnen voldoen aan de in het NCPE gestelde ambities;
  • Innovaties: Er zou meer aandacht mogen komen voor passend stimuleringsbeleid voor preconcurrentieel onderzoek naar hernieuwbare biogene en recyclebare productinnovaties. Bijvoorbeeld nieuwe coatings, nano-cellulose, biodegradeerbare producten van papier en karton, maar ook nieuwe toepassingen van bestaande technologieën.

 

De brief is verzonden namens onderstaande organisaties:

 

• Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)
• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (Koninklijke VNP)
• Corrugated Benelux Association (CBA)
• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages en Flexibele Verpakkingen (Koninklijke KARTOFLEX)
• Stichting Leveranciers van Hygiënische Papierproducten (SLHP)
• Officersworld Nederland
• De Mediafederatie
• NDP Nieuwsmedia
• Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO)

• Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI)
• Stichting Hergebruik Kartonnen Drankverpakkingen (HEDRA)

• Raad Nederlandse Detailhandel (RND)

1 2 3 29