Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Nieuws

 

Toolbox Scheidingswijzer Papier & Karton nu ook in het Engels

27/02/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat mag er nu wel en niet bij het oudpapier?
De Scheidingswijzer Papier & Karton laat het zien.

 

Wil je zelf de Scheidingswijzer gebruiken in je communicatie? Dat kan. Op de website van PRN zijn zowel hoge als lage resolutie bestanden te downloaden, ook geschikt voor eigen drukwerk. Wil je liever je eigen logo gebruiken op de Scheidingswijzer? Ook hiervoor is een bestand beschikbaar, zodat je eenvoudig je eigen logo ( i.p.v het PRN logo) kunt plaatsen.

 

Sinds kort zijn de bestanden van de Scheidingswijzer Papier & Karton ook in het Engels beschikbaar.

 

Download de toolbox Scheidingswijzer Papier & Karton hier rechtenvrij, nederlands of engels.

Nieuwe Pringles-bus voortaan bij oudpapier

31/01/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe Pringles-chipsbussen kunnen voortaan gewoon bij het oudpapier. De koker bestaat voor het grootste deel uit papier, dankzij een nieuwe papieren bodem en is

goed te recyclen in de oudpapierverwerkende fabrieken.

 

Gooi de koker in de papier- en kartonbak, het plastic deksel in de PMD-bak en de afdekfolie bij het restafval.

 

https://www.pringles.com/nl/recycle.html

 

Papierkringloop dankzij samenwerking groot succes

30/11/2023

Door Hielke van den Brink

 

Bijna 90% van al het Nederlandse oudpapier wordt gerecycled. Daarmee zijn we een koploper in Europa. We hebben de kringloop van papier en karton goed georganiseerd in ons land, op basis van marktwerking. Daar mogen we trots op zijn. Het unieke van Nederland is dat ketenpartijen er samen voor zorgen dat de papierketen gesloten blijft. Zo zorgen zij ervoor dat het ingezamelde oudpapier en karton opnieuw als grondstof wordt ingezet voor de productie van nieuw papier en karton. Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) verbindt deze partijen, borgt de inzameling en recycling van oudpapier en zorgt zo voor stabiliteit in de kringloop. Het is belangrijk de unieke kracht van deze ketensamenwerking te behouden en te versterken om de ambitieuze milieudoelstellingen in de toekomst te kunnen behalen.

 

Gezamenlijk belang sluit de kringloop

Elke schakel in de papierkringloop heeft haar eigen rol én haar eigen belang.

 

Producenten en importeurs van papier en karton

Zetten nieuwe producten en verpakkingen van papier en karton op de markt. Zij hebben er belang bij dat de grondstof voor deze producten en verpakkingen (veelal oudpapier) goed beschikbaar is. Daarnaast wordt het vanwege regelgeving en imago steeds belangrijker dat deze producten en verpakkingen recyclebaar zijn. Vanwege producentenverantwoordelijkheid (UPV) zijn producenten financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor afvalbeheer van de producten van papier en karton die door hen in de handel worden gebracht. Dit dwingt hen tot samenwerking met andere ketenpartijen. Voor niet-verpakkingen van papier en karton is PRN de uitvoeringsorganisatie van deze UPV, voor verpakkingen is dat Afvalfonds Verpakkingen.

 

Consumenten en bedrijven

Kopen en scheiden het papier en karton na gebruik in de papierbak. Voor hen is belangrijk dat dit hen niet teveel geld kost (prijs product en afvalstoffenheffing/afvalkosten). Door hun oudpapier goed te scheiden dragen ze bij aan een duurzame samenleving. Consumenten en bedrijven zijn cruciaal, omdat zij bepalen wat wel en wat niet in de oudpapierbak belandt en dus gerecycled kan worden.

 

Gemeenten

Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de organisatie en kosten van huishoudelijke  inzameling. Zij beslissen óf en hoe professionele oudpapierondernemingen het oudpapier inzamelen en bepalen de lokale inzamellogistiek en communicatie naar inwoners. Zij vervullen dus ook een zeer belangrijke rol in de keten. Gemeenten hebben er belang bij dat hun inwoners het oudpapier goed scheiden. Zo besparen zij aan de ene kant verbrandingskosten, kunnen ze de afvalstoffenheffing laag houden door de opbrengst van het oudpapier en dragen ze bij aan een schone leefomgeving.

 

Oudpapierondernemingen

Verzorgen de inzameling van oudpapier en -karton bij bedrijven en bij inwoners. Zij reinigen, bundelen en maken er een handelsproduct van geschikt voor papierfabrieken. Zij hebben er belang bij dat er veel oudpapier van hoge kwaliteit ingezameld wordt bij bedrijven en inwoners. Zo kunnen ze tegen een goede prijs hun grondstof aanbieden bij papierfabrieken. Gemeenten en bedrijven profiteren daarvan. Want des te hoger de verkoopprijs, des te hoger de aan gemeenten en bedrijven betaalde inkoopprijs van het oudpapier kan zijn.

 

Papierfabrieken

Maken van oudpapier nieuw papier zodat de kringloop opnieuw kan beginnen. Een goed functionerende inzameling zorgt voor goede beschikbaarheid, kwaliteit en lage kosten van de grondstof oudpapier. Omgekeerd hebben zij er ook belang bij dat producten en verpakkingen van papier en karton goed recyclebaar zijn. Zo verzekeren papierfabrieken hun eigen toekomstige grondstof, want papier en karton is tot wel 25x te recyclen.

 

Producentenverantwoordelijkheid

Meestal levert oudpapier geld op, maar door de grillige oudpapiermarkt kan het gebeuren dat het ingezamelde oudpapier de ophaalkosten niet waard is. Er dreigt dan een inkomstenverlies voor gemeenten en het risico dat het oudpapier niet meer ingezameld of gerecycled wordt. Dan werkt het hiervoor beschreven systeem van gezamenlijke belangen niet meer. Daar komt de producentenverantwoordelijkheid om de hoek kijken. Als de markt niet meer goed functioneert, zullen producenten en importeurs aangesproken worden op hun verplichte recyclingdoelstellingen en de kosten van afvalbeheer.

 

De garanties van Stichting Papier Recycling Nederland

In een situatie van marktfalen (een Ketendeficit), zorgt PRN (Papier Recycling Nederland) ervoor dat de bij haar aangesloten gemeenten een financiële vergoeding krijgen om de inzameling en recycling te kunnen continueren. Daarnaast wordt het aandeel niet-verpakkingen in het oudpapier gegarandeerd afgenomen. Oudpapierondernemingen en papierfabrieken hebben zich gecommitteerd aan deze afnamegarantie. De papierkringloop is zo geborgd.

 

De kosten die voortvloeien uit het PRN-systeem worden betaald door de producenten en importeurs van niet-verpakkingen van papier en karton. Het papiervezelconvenant tussen PRN en de Vereniging Nederlandse Gemeenten vormt de kapstok voor de afspraken binnen dit systeem. Dit convenant heeft betrekking op kranten, tijdschriften, folders, boeken en alle overige niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton. Producenten en importeurs van niet-verpakkingen hebben via dit convenant vastgelegd dat tenminste 75% van deze producten wordt gerecycled.

 

Binnen PRN werken alle ketenpartijen samen om de kringloop gezond en gesloten te houden.

 

Een kringloop om trots op te zijn

Nederland mag trots zijn op de wijze waarop de kringloop van papier en karton georganiseerd is. We zijn wat betreft papierrecycling een koploper in Europa. Producenten, consumenten, gemeenten, oudpapierondernemingen en papierfabrieken zorgen er samen en ieder vanuit hun eigen belang voor dat de kringloop gesloten blijft. Met producentenverantwoordelijkheid, zoals PRN, is geborgd dat papier en karton onder alle marktomstandigheden ingezameld en gerecycled zal worden.

 

‘Ik koester deze waardevolle manier van ketensamenwerking en zie het als dé manier om de keten in de toekomst nog verder te verduurzamen.’

 

Hielke van de Brink is directeur van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)

 

 

Het PRN-systeem is algemeen verbindend verklaard. PRN geeft uitvoering aan de afspraken in het Papiervezelconvenant. Deelname aan het systeem verplicht voor alle producenten en importeurs van niet-verpakkingen van papier en karton. PRN monitort de recycling van niet-verpakkingen van papier en karton en rapporteert daarover aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast zet PRN zich in voor kwalitatief hoogwaardige inzameling en recycling van oudpapier en -karton.

Heffing recyclingbeheerbijdrage systeemkosten

28/11/2023

Heffing eerste kwartaal 2024

Het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds (SVF), de financiële tak van het PRN-systeem, heeft het tarief voor de jaarlijkse heffing vastgesteld op € 3,00 per 1.000 kg nieuw op de markt geplaatst/geïmporteerd papier en/of karton voor niet-verpakkingen (exclusief btw). De heffing heeft alleen betrekking op het eerste kwartaal van 2024, niet op de overige drie kwartalen.Deze heffing dient ter dekking van de systeemkosten van PRN en SVF voor de periode tot medio 2025. Betrokken partijen hebben daarover een schrijven ontvangen van PRN/SVF.

 

PRN en het PRN-systeem

Producenten en importeurs die papieren en kartonnen producten op de markt zetten, zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer daarvan. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 75% van de op de markt gebrachte niet-verpakkingen van papier en karton te recyclen. In het Papiervezelconvenant zijn hierover afspraken gemaakt. Met het convenant zorgen de papier- en kartonketen en de gemeenten voor een goed en altijd functionerend recyclingsysteem. 83% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

 

PRN geeft uitvoering aan de afspraken uit het Papiervezelconvenant. Doelstelling van PRN is om de inzameling en het hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren. PRN meet de recycling van niet-verpakkingen en rapporteert daarover aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. PRN biedt daarnaast een garantie voor het geval dat de recyclingmarkt niet optimaal functioneert. Het PRN-systeem is door de overheid verplicht gesteld door middel van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

 

Aan het PRN-systeem zijn kosten verbonden, de operationele kosten van PRN en SVF, deze kosten worden aan de eerste ontvangers van papier en karton, niet zijnde verpakkingen, in rekening gebracht (de recyclingbeheerbijdrage).

 

Verplichte bijdrage

Eerste ontvangers van papier en karton, niet zijnde verpakkingen, zijn verplicht de recyclingbeheerbijdrage door te berekenen aan hun afnemers. Bedrijven die hun papier in Nederland inkopen bij de papiergroothandel betalen de recyclingbeheerbijdrage via de factuur van deze groothandel. De andere bedrijven ontvangen een factuur van SVF en betalen de recyclingbeheerbijdrage in 2024. Ter voorkoming van misverstanden: deze recyclingbeheerbijdrage voor papier en karton heeft niets te maken met  van doen met de afvalbeheerbijdrage  van Stichting Afvalfonds Verpakkingen (zie: www.afvalfondsverpakkingen.nl).

Koffie?

Wat gebeurt er met jouw kartonnen wegwerpbekertje?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuis

Gebruik je thuis wel eens een kartonnen wegwerpbekertje, tijdens een feestje, dan mag dat bekertje niet bij het oudpapier. Je gebruikte bekertje is namelijk niet schoon en droog en hoort daarom niet in de papierbak of -zak.

 

Je papieren bekertje gooi je weg bij het restafval.

 

Koffie op het werk

Voor koffiebekertjes op kantoor ligt dat iets anders. Koffiebekertjes op het werk mogen ook niét bij het gewone oudpapier maar worden vaak apart ingezameld in een hiervoor speciale unit met kokers. Deze ’bedrijfsbekertjes’ worden apart opgehaald en ingezameld voor recycling.

 

Jouw kartonnen ‘bedrijfsbakkie’ is hiermee een waardevolle grondstof voor nieuwe producten van papier en karton. De bekertjes kunnen worden gerecycled tot toiletpapier of kartonnen handdoekjes. In Nederland verbruikt één persoon op kantoor bijna 1.000 kartonnen koffiebekers per jaar. Met 10 collega’s komen we al gauw uit op zo’n 10.000 stuks.

 

Nieuwe SUP-wetgeving

 

Vanaf 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 geldt er nieuwe wetgeving voor bedrijven en winkels met to-go producten zoals wegwerpbekertjes. Vanaf 1 juli 2023 dient er betaald te worden voor het gebruik van een plastic of kartonnen wegwerpbekertje (ook karton met kunststof coating).

 

Vanaf 1 januari 2024
Vanaf 1 januari 2024 mag u geen plastic wegwerpbekers en -bakjes meer aanbieden waar klanten deze direct gebruiken. Bijvoorbeeld in de kantine, op kantoor, in uw restaurant of snackbar of op een festival. Dit geldt ook voor kartonnen wegwerpbekers met plastic coating.

100% papieren – en andere plasticvrije wegwerpverpakkingen blijven wel toegestaan.

Meld u aan voor deelname in PRN onderzoek naar vervuiling OPK

Onderzoek naar productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton in uw gemeente.

 

Bent u als gemeente.aangesloten bij PRN?

Meld u vóór 1 oktober. 2023 aan voor het Vervuilingsonderzoek oudpapier/Q4 2023/Q1 2024

 

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en onderzoeksbureau De AfvalSpiegel nodigen uw gemeente uit om te participeren in het PRN Vervuilingsonderzoek. U kunt één of meerdere monsters laten nemen uit het in uw gemeente ingezamelde oudpapier. Hiermee krijgt u inzicht in de samenstelling van het oudpapier in uw gemeente en hoe deze samenstelling zich verhoudt tot de rest van Nederland. Het voordeel voor PRN is dat uw participatie de representativiteit van het onderzoek verbetert.

 

Het PRN Vervuilingsonderzoek
PRN doet sinds 2001 periodiek onderzoek naar de productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton. Deze vervuiling bestaat uit materialen die niet geschikt zijn voor de productie van nieuw papier en karton en papier en karton dat niet schoon en/of droog is. Dit zijn onder andere kunststoffen, etensresten en drankenkartons, maar ook geplastificeerd papier of vervuilde pizzadozen. Het onderzoek wordt sinds 2019 uitgevoerd door De AfvalSpiegel in opdracht van PRN, mede gefinancierd door Nedvang B.V.

 

Doel van het onderzoek is drieledig:
1. Kwantificeren en beschrijven van de aard en omvang van productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton;
2. In kaart brengen resultaten op het niveau van bepaalde beleidskenmerken: inzamelsysteem voor papier en karton, het tariefsysteem voor restafval en het serviceniveau voor restafval;
3. In kaart brengen trendmatige ontwikkeling van het aandeel en soort productvreemde vervuiling.

 

In Q4 van 2023 en Q1 van 2024 worden bij 25 gemeenten monsters getrokken en geanalyseerd, voor een totaal van 50 monsters. De monsters van gemeenten die ervoor kiezen om te participeren in het onderzoek zijn additioneel op deze 50 monsters. De onderzoeksresultaten worden medio 2024 gepubliceerd.

 

Vorige onderzoeksrapporten zijn hier te vinden: https://prn.nl/prn-en-het-prn-systeem/prn/rapportage/

 

Propositie participatie door gemeenten
Uw gemeente kan voor €2000.- (ex. BTW) per monster participeren in het onderzoek. U kunt meerdere monsters laten trekken. U kunt zich tot 1 oktober 2023 aanmelden bij De AfvalSpiegel via Aanmelden onderzoek papier en karton. Er geldt een maximum van 25 gemeenten. PRN haalt geen financieel voordeel uit uw deelname.

 

De AfvalSpiegel organiseert het willekeurig trekken van de monsters en de analyse. Zodra de bij uw gemeente afgenomen monsters zijn geanalyseerd ontvangt u daarvan de resultaten. Zodra het onderzoeksrapport van het vervuilingsonderzoek wordt gepubliceerd, ontvangt u een vergelijking met de gemiddelde onderzoeksresultaten.

 

PRN en De AfvalSpiegel zullen de informatie van individuele gemeenten nooit herleidbaar publiceren. De monsterresultaten worden enkel meegenomen in de gemiddelden die gepubliceerd worden in het onderzoeksrapport. Het staat uw gemeente wel vrij uw resultaten te publiceren.

Hoe stimuleer je bewoners hun afval te scheiden? Gids voor gemeenten.

 

Door Milieu Centraal en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

 

Download de gids voor gemeenten in gedragsverandering

PERSBERICHT Nieuw secretariaat voor Stichting Materiaalorganisaties

Den Haag, 4 juli 2023. Per 1 juli 2023 heeft de Stichting Materiaalorganisaties (StiMo) haar secretariaat ondergebracht bij Lejeune Association Management in Den Haag.

 

StiMo is sinds 2014 betrokken bij het bevorderen en zichtbaar maken van circulariteit van verpakkingsmaterialen. Binnen StiMo zijn vijf toonaangevende materiaalorganisaties vertegenwoordigd: Stichting Duurzaam Verpakkingsglas; NRK Verpakkingen (kunststofverpakkingen), Stichting Papier Recycling Nederland (PRN); Stichting Kringloop Hout; en Metalen Verpakkingen Nederland. Gezamenlijk vormen de aangesloten materiaalorganisaties een fundamentele schakel in de evolutie naar de circulaire economie en fungeren zij als aanspreekpunt voor het Afvalfonds Verpakkingen en in de discussie over de invulling van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) in Nederland.

 

Voorzitter Rob Verhagen (OPACKGROUP), tevens voorzitter van NRK Verpakkingen, stelt:

 

“Het speelveld rondom de transitie naar circulariteit en UPV is voortdurend in beweging en is de afgelopen jaren door de Green Deal in een stroomversnelling terecht gekomen. Ieder van de vijf bij ons aangesloten sectoren heeft haar eigen sterktes, zwaktes en uitdagingen, maar door het bundelen van kennis en ervaring vanuit de verschillende materiaalstromen staan we samen sterker in de discussie op gezamenlijke, sector overstijgende thema’s. Vanwege recente veranderingen in de overkoepelende overlegstructuur hebben we ons beleid herijkt. In Lejeune hebben we een partner gevonden met een lange track record op het gebied van verpakkingen, circulariteit en recycling. Tegelijkertijd zijn wij dank verschuldigd aan onze vorige secretariaatspartner Wissenraet Van Spaendonck voor hun ondersteuning en expertise gedurende de afgelopen 9 jaar.”

 

Binnen het nieuwe secretariaat zal Luc Lejeune als secretaris het aanspreekpunt zijn voor StiMo. De ondersteuning is in handen van Brenda van der Burg.

 

—- EIND —-
Voor informatie:
Rob Verhagen: rob.verhagen@opackgroup.com

Luc Lejeune: luclejeune@materiaalorganisaties.nl

 

Stichting Materiaalorganisaties (StiMo)
www.stichtingmateriaalorganisaties.nl Tel. 070 – 363 63 4820230704

 

20230704 Persbericht Stimo

Toenemend brandgevaar bij papierrecycling door batterijen en accu’s

In de week van 5 tot 9 juni 2023 werd met de campagne Doemaarapart.nl uitgebreid stilgestaan bij het brandgevaar van batterijen en accu’s. Een campagne tegen batterijbranden en vóór recycling.

 

Houd batterijen apart, en voorkom afvalbranden

 

“Batterijen en accu’s vormen een steeds groter probleem voor afval- en recyclingbedrijven, zoals papierrecyclers. De energiedragers zijn namelijk brandgevaarlijk als deze niet op de juiste manier worden gescheiden, ingezameld en verwerkt. Steeds vaker komen batterijen of accu’s in het dagelijkse afval terecht zoals bij het oudpapier, met alle risico’s op brand en milieuschade.” Lever batterijen daarom altijd apart in bij een speciaal inzamelpunt in de winkel of bij de milieustraat.

 

“Zelfs een piepkleine knoopcelbatterij in een wenskaart kan het begin zijn van een enorme vuurzee.”

 

Gerard Nijssen | Bron: Recyclingmagazine.nl

 

Lithiumbatterijen als brandoorzaak

 

Brand ontstaat steeds vaker door beschadigde lithiumbatterijen. Hiervan hebben we er steeds meer in huis. Bij normaal gebruik zijn ze niet gevaarlijk maar als ze beschadigen dan kan de batterij gaan lekken, openbarsten of zelfs ontploffen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: voorbeeld van een beschadigde telefoonaccu.

 

“Batterijen kunnen beschadigen in de container, tijdens de inzameling, het transport of tijdens de papierrecycling. Oudpapier wordt vaak opgehaald met een kraakperswagen, dit voertuig perst en kraakt het papier en alles dat er tussenzit. Mocht er een batterij of accu bij het oudpapier gekomen zijn, dan kan dit voor brand zorgen. Ook bij de sortering, de verwerking (papiershredder, balenpers of in een kartonbaal) en de recycling van oudpapier kan de batterij beschadigd raken en ontbranden.”

 

“Lithium-ion batterijen zijn veel gebruikte energiedragers omdat deze batterijen veel energie kunnen opslaan en oplaadbaar zijn. Daarmee nemen de risico’s van ontbranden en ontploffen toe. Dit type batterij kan al ontbranden waneer de batterij doorboord wordt. Deze video laat zien hobrandgevaarlijk dit type batterij is.”

 

 

 Bron: https://www.recycling.nl/batterijen-accus-brandgevaarlijk-afval/ inleveren

 

 

Voorkom milieuschade
Naast het risico op brandgevaar zijn batterijen en accu’s ook schadelijk voor het milieu als deze niet op de juiste manier worden ingezameld en verwerkt en de giftige en chemische stoffen in de natuur terecht komen.

 

Lever accu’s en batterijen altijd apart in voor recycling
“Met gemiddeld 5 kilo afgedankte apparaten per huishouden en de mogelijkheid om een mobiele telefoon voor 93% te recyclen, is inleveren in plaats van weggooien de juiste keuze. Dit is niet alleen veilig, maar levert ook waardevolle metalen op voor een circulaire economie.“

 

“Volgens Steven Van Eijck, voorzitter stichting OPEN, is met name het gebruik van vapes onder jongeren zeer zorgwekkend. Deze e-smokers vormen maar liefst 84% van alle risicovolle apparaten in het restafval, maar ook accu’s afkomstig van boormachines en fietsen worden aangetroffen.”

 

Bron: https://lejeune.nl/onze-projecten/doe-maar-apart-campagne-vóór-recycling-en-tegen-batterijbranden.html

 

Lever batterijen, accu’s en elektrische apparaten altijd apart in om grondstoffen te recyclen en om de toenemende afvalbranden en milieuschade te voorkomen.

 

Gooi klein elektrisch afval met accu’s en batterijen (onder andere telefoons, tablets, baardtrimmers, scheerapparaten, elektrisch gereedschap, computers, e-smokers (vapes) etc.) nóóit bij het normale huisvuil (zoals restafval of oudpapier) maar bewaar ze gescheiden in een aparte bak. Lever deze bak met afgedankte batterijen in bij een speciaal inzamelpunt zoals de winkel, supermarkt of de milieustraat.

 

Zo voorkom je brand-, en milieuschade en draag je bij aan de winning van waardevolle metalen door recycling.

Nog veel recyclebaar oudpapier en karton bij restafval KWD-sector

Recent onderzoek naar de samenstelling van het restafval van de KWD-sector (kantoor, winkel – en diensten) laat zien dat er nog relatief veel OPK (oudpapier en karton) bij het KWD-restafval zit: 14,5%. Het onderzoek is uitgevoerd door De Afvalspiegel en Witteveen + Bos, in opdracht van Rijkswaterstaat.

 

 

Diverse samenstelling KWD-restafval
“Het restafval van de kantoor-, winkel- en diensten (KWD)-sector bestaat voor 19,2 procent uit keukenafval, 17,1 procent uit ‘overig’, 14,5 procent uit papier en karton en 13,8 procent uit kunststofverpakkingen. Samen met incontinentiemateriaal/luiers, kunststof niet-verpakkingen en hout maken deze fracties 85,4 procent van het totale ingezamelde afval uit. Dit zorgt voor een zeer diverse samenstelling van het restafval, zo blijkt uit het rapport ‘Onderzoek samenstelling restafval uit KWD-sector in kader van programma Vang Buitenshuis’ van De Afvalspiegel en Witteveen+Bos.”

 

“In het rapport komt naar voren dat de samenstelling van het ingezamelde KWD-restafval sterk verschilt per route. Hieruit volgt dat er geen sprake is van één typische samenstelling van het restafval uit deze sector. Ook blijkt dat in een aantal routes ook afval van niet-KWD-bedrijven is meegenomen. Door deze ruis in de data zijn de conclusies over het KWD-afval als geheel en per subsector minder betrouwbaar. “

 

Nader en ander onderzoek is nodig om meer betrouwbare resultaten te verkrijgen. Het onderzoek laat echter wel zien dat er nog veel waardevol oudpapier verloren gaat.

 

PRN is voorstander van betrouwbaar onderzoek naar de samenstelling van restafval in de KWD-sector en subsectoren (zoals kantoren en scholen, logistiek, horeca en recreatie, en winkels), zodat er gerichte actie ondernomen kan worden om betere bronscheiding van OPKbij de KWD-sector te stimuleren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Onderzoek samenstelling restafval uit KWD-sector in kader van programma Vang Buitenshuis’ van De Afvalspiegel en Witteveen+Bos.

Recyclecheck papier- en kartonverpakkingen

“Papier en karton zijn een veelgebruikt verpakkingsmateriaal. De toepassingsmogelijkheden zijn legio. Oud papier en karton zijn over het algemeen goed recyclebaar, maar daar zitten ook grenzen en beperkingen aan.

 

Rondom papier- en kartonverpakkingen bestaan veel vragen, omdat ze vaak uit combinaties met andere materialen bestaan. Die kunnen belemmerend werken in de recycling. Veel technische informatie hierover is te vinden in de  KIDV Recyclecheck. “

 

Dit artikel van Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) beantwoordt een aantal belangrijke vragen en geeft inzicht in  trends en ontwikkelingen: https://kidv.nl/papier-en-kartonverpakkingen

 

Bron: www.kidv.nl

Chipsbus Pringles kan vanaf 2025 bij het oudpapier

 

 

De bodem van de Pringles chipsbus wordt vanaf 2025 beter recyclebaar, maakte Kellogg’s woensdag bekend.

 

De metalen onderkant van de chipsbus is nu moeilijk te recyclen. Daarom kwamen de chipsbussen vaak bij het restafval terecht.

Als de metalen bodem vervangen wordt door een kartonnen bodem kan de chipsbus straks (vanaf 2025) gewoon bij het oudpapier.

 

Lees meer ….

 

Bron: Nu.nl

Overal afval scheiden: thuis en op het werk

Campagne: ‘Doe alsof je thuis bent’

 

Hoe gaan we om met ons afval op het werk?

 

Jaarlijks produceert de KWD-sector (kantoor-, winkel, en dienstensector) ruim 5 miljoen ton afval.

 

‘De Vereniging Afvalbedrijven sluit zich aan bij de ambitie van het kabinet om de hoeveelheid restafval uit kantoren, winkels, scholen en andere diensten te reduceren tot 1 miljoen ton.‘

 

https://www.doealsofjethuisbent.nl/nieuws/staatssecretaris-heijnen-trapt-campagne-doe-alsof-je-thuis-bent-af

Papierketen dient verlanglijstje in voor NPCE

In de pers:

 

De Nederlandse papierketen benadrukt dat de papierrecycling hier al goed verloopt, en dat hergebruik niet altijd tot meer milieuwinst leidt.

 

https://afvalonline.nl/bericht/38273/papierketen-dient-verlanglijstje-voor-npce

Papierketen maakt zich sterk en reageert gezamenlijk op maatregelen Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE)

Op 20 april 2023 zal het Nationaal Programma Circulaire Economie NPCE) 2023 -2030 in de Tweede Kamer behandeld worden. Daarom reageert de gezamenlijke Papierketen, waaronder PRN, op de maatregelen uit het NPCE met een brief aan de Tweede Kamer.

 

Hieronder in het kort een samenvatting van de brief, waarin de Papierketen suggesties geeft voor het verder sluiten en verduurzamen van de papier-en kartonkringloop.

 

Tijdsdruk niet ten koste van kwaliteit maatregelen
In het NPCE wordt terecht vastgesteld dat scheppen van meer duidelijkheid nodig is omdat er nog onvoldoende zicht is op de mogelijke effecten en haalbaarheid van tussentijdse doelstellingen. De Papierketen sluit zich hierbij aan en vindt dat tijdsdruk niet ten koste mag gaan van kwaliteit van de maatregelen.

 

Circulair succes door samenwerking papierketen
De Nederlandse papierindustrie recyclet het ingezamelde oudpapier zeer efficiënt. Bijna 90% van het jaarlijks op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled. Nederland staat hiermee in de Europese top vijf, een voorbeeld voor een circulaire economie. De indrukwekkende circulaire resultaten van de papierketen zijn te danken aan goede samenwerking tussen producenten, verwerkers, gemeenten, inzamelaars en papierfabrieken op nationaal en Europees niveau. Het PRN-systeem, een vrijwillige vorm van producentenverantwoordelijkheid voor niet-verpakkingen van papier en karton, is een goed voorbeeld van deze samenwerking.

 

Hergebruik en Recycling zijn complementair
Papier en karton is uitermate geschikt voor recycling. Producten en verpakkingen van papier en karton kunnen tot wel 25 maal gerecycled worden. De Papierketen ziet hergebruik en recycling als complementaire oplossingen om circulariteit te bereiken. Door de Papierketen wordt sterk betwijfeld of hergebruik voor papier en karton de gewenste duurzaamheidswinst oplevert. De Papierketen dringt er dan ook op aan om de duurzaamheidswinst goed te onderzoeken alvorens een normverschuiving van recycling naar hergebruik voor te schrijven voor papier en karton.

 

Meer bronscheiding is essentieel
In de afvalfase kan niet worden opgelost wat eerder in de keten is misgegaan. Goede bronscheiding van oudpapier en design for recycling is cruciaal voor het verder sluiten van de papierketen.

 

Wat ons betreft zou de focus daarom moeten liggen op het stimuleren van brongescheiden inzameling bij burgers en bedrijven als ontdoeners van afval. Nascheiding is geen optie omdat oudpapier dat eerst in contact is geweest met vervuiling of ander afval ongeschikt is voor recycling. Wij vinden het positief dat de staatssecretaris het belang van stimuleren van circulair gedrag van burgers benadrukt.

 

Export blijft nodig
Binnen Europa wordt meer oudpapier brongescheiden ingezameld dan dat er capaciteit is om te verwerken. Export naar derde landen blijft dan ook nodig om al het ingezamelde oudpapier als grondstof te kunnen laten dienen voor nieuwe producten. Uiteraard is het daarbij van belang dat de verwerking op een milieuverantwoorde wijze plaatsvindt.

 

Aanvullende maatregelen die nu genomen moeten worden
Om de keten verder te kunnen sluiten is de Papierketen voorstander van de volgende aanvullende maatregelen:

 

  • Verbetering gescheiden inzameling: Er gaan nog teveel waardevolle grondstoffen verloren omdat oudpapier onvoldoende goed gescheiden wordt door burgers en bedrijven. Gemeenten en bedrijven hebben nu geen inzamelingsdoelstellingen, alleen een inspanningsverplichting. PRN stelt voor dat UPV-organisaties de noodzakelijke invloed krijgen om goed scheidingsgedrag af te dwingen óf dat gemeenten en bedrijven inzamel- en kwaliteitsdoelstellingen krijgen opgelegd;
  • Onderzoek inzamellogistiek: Een circulaire economie stelt nieuwe eisen aan de omgang met secundaire grondstoffen, waaronder oudpapier. PRN stelt voor dat onderzoek gedaan wordt naar de wijze waarop de Nederlandse afvalinzameling in 2030 en 2050 moet zijn geregeld om te kunnen voldoen aan de in het NCPE gestelde ambities;
  • Innovaties: Er zou meer aandacht mogen komen voor passend stimuleringsbeleid voor preconcurrentieel onderzoek naar hernieuwbare biogene en recyclebare productinnovaties. Bijvoorbeeld nieuwe coatings, nano-cellulose, biodegradeerbare producten van papier en karton, maar ook nieuwe toepassingen van bestaande technologieën.

 

De brief is verzonden namens onderstaande organisaties:

 

• Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)
• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (Koninklijke VNP)
• Corrugated Benelux Association (CBA)
• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages en Flexibele Verpakkingen (Koninklijke KARTOFLEX)
• Stichting Leveranciers van Hygiënische Papierproducten (SLHP)
• Officersworld Nederland
• De Mediafederatie
• NDP Nieuwsmedia
• Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO)

• Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI)
• Stichting Hergebruik Kartonnen Drankverpakkingen (HEDRA)

• Raad Nederlandse Detailhandel (RND)

Kan de vensterenvelop bij het oud papier?

Foto: Milieu Centraal

 

Enveloppen kunnen gewoon bij het oud papier maar hoe zit dat met de vensterenvelop (de envelop met een doorzichtig plastic gedeelte). Kan deze ook bij het oud papier?

 

Ja!

 

De vensterenvelop (mits schoon en droog) kan gewoon bij het oudpapier.

Het kunststof venster wordt namelijk bij het recyclen verwijderd.

Natuurlijk mag je het plastic venster eraf halen om weg te gooien bij het plastic, maar dit hoeft dus niet.

 

De Scheidingswijzer Papier en Karton van PRN laat zien wat er wel en niet bij het oudpapier kan.

Papier en karton scheiden, simpel en zinvol

 

Gemeenten zijn verplicht om het huishoudelijk afval in te zamelen en hebben als doel om zoveel mogelijk afval gescheiden in te zamelen (bronscheiding), om uiteindelijk zo min mogelijk restafval over te houden.

 

In de ideale situatie scheiden huishoudens hun afval op de juiste manier maar in de praktijk blijkt het nog niet zo makkelijk om afvalscheidingsgedrag te beïnvloeden en gaat de kwaliteit van het ingezamelde afval achteruit.

 

Dat geldt ook voor papier en karton.

 

In de periode 2021-2022 zagen we dat de vervuiling van het oudpapier toenam. Er zit nu zo’n 3,36% vervuiling in het oudpapier van huishoudens. Des te belangrijker om steeds weer aandacht te geven aan de scheiding van oudpapier.

 

Om gemeenten te ondersteunen om de bronscheiding te verbeteren, is door studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzocht  welke geautomatiseerde handelingen iemand uitvoert vanaf het moment dat een product zijn waarde heeft verloren tot aan het moment van afdanking. Dit moet leiden tot aangrijpingspunten voor professionals bij publieke instanties om interventies te plegen op het automatisch gedrag, zodat er een duurzame verandering plaats kan vinden in dit gedrag.

 

Het onderzoek 1 laat zien welke kansen zich voordoen om het afvalscheidingsgedrag bij mensen in de thuissituatie te verbeteren. Niet alleen wordt onderscheid gemaakt tussen de belangrijkste elementen voor het ontstaan van nieuw gedrag (capaciteit, gelegenheid en motivatie), maar ook de fases van afvalscheiding waarin de kansen zich voordoen, zijn in kaart gebracht. Zo wordt duidelijk op welke elementen in welke fase aangegrepen kan worden met gedragsinterventies.

 

Redenen genoeg om eens dieper in dit onderzoek te duiken en in te zoomen op de redenen om papier wel of niet te scheiden en de positieve en negatieve ervaringen die mensen daarbij hebben.

 “Papier wordt door de meeste deelnemers gezien als een makkelijke en logische stroom om te scheiden.”

 

 

Wat vinden bewoners makkelijk of juist lastig bij het scheiden van oud papier en karton?

 

Wat allereerst door het onderzoek bevestigd wordt, is dat Nederlanders goed zijn in het scheiden van papier en karton en het als de gewoonste zaak van de wereld zien.

 

Simpel en schoon

 

Oud papier wordt gezien als een relatief ‘simpele en schone’ afvalstroom en ‘het stinkt niet’, was een veel gehoorde opmerking uit het onderzoek.

 

Hoewel niet representatief, geeft het onderzoek een indicatie van mogelijkheden voor kansrijke interventies in de  verschillende fasen van het afvalscheidingsproces (oud papier herkennen en apart houden, oud papier weggooien, oud papier wegbrengen naar buiten en afdanken in de collectieve voorziening (zoals ondergrondse container).

 

Papier is voor de meeste mensen een eenvoudige afvalstroom om te scheiden. De meeste deelnemers aan het onderzoek scheiden papier.

 

Papier is makkelijk te bewaren. De meeste mensen verzamelen hun papier in een grote doos, in een kast of op een andere plek buiten de keuken. Sommigen maken het papier eerst kleiner voordat ze het weggooien.

 

Sommige deelnemers geven aan dat ze niet elk papiertje in de papierbak doen. Het valt op dat het scheiden van losse papiertjes vaak teveel moeite kost, zoals de wc-rolletjes of kassabonnen, deze belanden nog vaak bij het restafval. Daarnaast worden grote delen papier wel gescheiden. Papier dat te veel moeite kost, wordt niet gescheiden.

 

Daarnaast geven veel mensen aan dat het fijn is om papier te scheiden want het is zinvol en goed voor het milieu.

 

Over sommige samengestelde verpakkingen bestaan twijfels (o.a. papier met laminaat en papieren verpakkingen met venster). De Scheidingswijzer van PRN is in dit geval een handig hulpmiddel om te bekijken wat wel en niet bij het oud papier kan.

 

Ergernissen bij oud papier scheiden

 

Frustraties ontstaan bij volle afvalcontainers en afval dat naast containers staat (met name bij papier, maar ook bij pmd, gft en restafval). Zo zijn er frustraties bij de gezamenlijke containers (zoals ondergrondse container).

 

Daarnaast zijn veel mensen ontevreden over het weggooien in de collectieve voorziening omdat het teveel moeite kost. De (ondergrondse) container is vaak vol, de klep is vies en te zwaar en wordt als vervelend ervaren.
Sommigen geven aan dat de papiercontainer snel vol zit en dat ze het papier er dan toch bij proppen. Verder wordt opgemerkt dat papier zwaar is en veel volume heeft. Het is niet makkelijk om ver te lopen met veel en zwaar papier. Sommigen kijken daarom eerst of de container vol zit.

 

Vaak is het heel rommelig bij de containers. Zo staan er veel dozen naast de container. Mogelijk omdat deze dozen niet meer in de container pasten en mensen ze niet mee terug naar huis nemen. Ook werd opgemerkt dat het soms moeilijk is om het papier in de container te krijgen, zeker grote dozen.

 

Meerdere mensen combineren het wegbrengen van verschillende soorten afval, afhankelijk van de locatie van de containers (bijvoorbeeld in de buurt van de supermarkt).

 

Voor het wegbrengen van oud papier worden meestal shoppers, plastic tassen of dozen gebruikt.

 

Wat verder opvalt uit het onderzoek is dat mensen graag willen weten wat er met hun afval gebeurt. Er gaan verschillende verhalen rond dat ‘het’ toch allemaal op een hoop belandt en dat afval scheiden geen nut heeft. Het valt echter op dat dit bij het scheiden van glas en papier nauwelijks een rol speelt en dat het scheiden van oud papier en karton als normaal, zinvol en nuttig wordt beschouwd.

 

Goed voor het milieu

 

“Goed voor het milieu” wordt regelmatig genoemd. En dat geldt zeker voor oud papier.

 

Bijna 90% van ons papier en karton wordt immers gerecycled en het goed scheiden van papier en karton levert een enorme milieuwinst op.

 

De Scheidingswijzer van PRN is een handig hulpmiddel om papier op de juiste manier te scheiden en hiermee een bijdrage te leveren aan de afname van de vervuiling van oudpapier.

Voetnoten

  1. Bron:Mulder, M., Groote Schaarsberg, N., Faddegon, K., & Kappers, C. (2021). Gedragsanalyse huishoudelijk afval. Hogeschool van Amsterdam

Why do we separate our waste

De chipszak, die vette pizzadoos, de vensterenveloppen van kantoor, het bakpapier van je zelfgemaakte taart en de doordrukstrips van medicijnen. Wat hoort waar? We zijn er dagelijks mee bezig: afval scheiden. Soms best lastig.

 

In Nederland leveren we ons afval gescheiden in. Oudpapier, GFT+E (Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten), PMD (Plastic, Metaal, Drankkartons), elektrische apparaten (E-waste), chemisch afval, glas, textiel en nog veel meer. Het is inmiddels behoorlijk wat en voor iedere afvalsoort hebben we vaak een aparte bak of zak.

Wat gebeurt er met ons gescheiden afval?
Papier en karton, GFT, PMD, e-waste, klein chemisch afval, bouwafval, glas. Al het opgehaalde afval wordt apart verwerkt (en niet op één hoop wordt gegooid, zoals sommigen denken). Afval als grondstof voor een nieuw product. Dat is waar het ‘circulaire’ cirkeltje om draait.
Recyclen van afval kost minder energie, minder geld en zorgt voor minder uitstoot dan het winnen van grondstoffen voor nieuwe producten.

 

Papier en karton van verpakkingen en van niet-verpakkingen (bijv. kranten of tijdschriften en grafisch papier) worden in Nederland doorgaans samen ingezameld bij huishoudens en bedrijven. In 2021 bestond 37% uit niet-verpakkingen.

Afval scheiden voor milieuwinst
Vooraf je afval scheiden (ook wel bronscheiding genoemd) kost veel minder energie en geld dan wanneer het afval achteraf machinaal gescheiden wordt. Bronscheiding levert dus milieuwinst op. Daar doen we het voor! Dit geldt zeker voor oudpapier en – karton, bronscheiding is daar cruciaal. Bijna 90% van ons papier en karton wordt gerecycled.

 

Wat gebeurt er met ons oudpapier?
Nederlanders zijn goed in het scheiden van oudpapier en zien het als de gewoonste zaak van de wereld. We zijn zelfs koploper in Europa!

 

Schoon en droog oudpapier en -karton wordt gerecycled en is dé grondstof voor nieuw papier. 87% van de vezelinzet van Nederlandse papierfabrieken is oudpapier. Daarom is het zo belangrijk dat het brongescheiden wordt ingezameld. Nat en vies papier, bijvoorbeeld nagescheiden uit restafval, is namelijk totaal ongeschikt voor recycling!

 

Alleen schoon en droog oudpapier en karton kan worden gerecycled en hergebruikt. De gemeente organiseert de inzameling van het oudpapier en brengt het naar een gecertificeerde oudpapieronderneming. Hier wordt het papier gereinigd, gesorteerd en geperst tot balen. Deze enorme bundels papier worden getransporteerd naar de papierfabriek.

Oudpapier als grondstof voor nieuw papier
In de papierfabriek wordt het oudpapier opgelost in water. De papiervezels weken daarbij los van elkaar. Zo ontstaat een vezelbrij (papierpulp). Vervuiling zoals nietjes, paperclips, plakband en zelfs zand of piepschuim, wordt met behulp van verschillende zeeftechnieken uit de vezelbrij gehaald. Indien nodig voor het eindproduct, wordt ook de drukinkt verwijderd.

 

Nieuw papier
De pulp vormt de basis van nieuw papier en karton. Pulp bestaat uit houtvezels en water. Op het moment dat de pulp de papiermachine ingaat is de verhouding vezel – water 1% vezel tegenover 99% water. In de papier- of kartonmachine wordt de pulp met een zeef ontwaterd. Aan het einde van de zeef loopt de natte en broze papierbaan tussen twee walsen door. Zo wordt nog meer water uit het papier geperst. Vervolgens wordt het papier gedroogd, geëffend en glad gemaakt. Lees meer over de productie en grondstoffen van papier en karton op:

 

www papierenkarton.nl

 

Papierkringloop
Zodra het papier en karton de fabriek verlaat, kunnen er weer nieuwe producten van worden gemaakt. De kringloop van papier begint zo opnieuw!

 

Bekijk het Filmpje: Papier & karton

 

Vervuiling neemt toe
Helaas treffen we steeds meer vervuiling in het ingezamelde oudpapier. En dat is jammer! Van vervuild oudpapier kan namelijk geen nieuw papier meer worden gemaakt.

 

Er gaan waardevolle grondstoffen verloren door vocht, vet en etensresten in het oudpapier.

 

Onderzoek van PRN laat zien dat de vervuiling van ons oudpapier toeneemt.
In de periode 2021-2022 zagen we dat het de vervuiling van het oudpapier toenam. Er zit nu zo’n 3,36% vervuiling in het oudpapier van huishoudens. Des te belangrijker om steeds weer aandacht te geven aan de scheiding van oudpapier.

 

PRN ontwikkelde daarom de Scheidingswijzer Papier en Karton. Een handig hulpmiddel dat laat zien wat er wel en niet bij het oudpapier thuishoort. Door oudpapier en karton op de juiste manier te scheiden kunnen we vervuiling voorkomen. De Scheidingswijzer helpt daarbij.

 

Waarom oudpapier schoon en droog moet zijn
Schoon wil zeggen: geen voedsel- of verfresten of vetvlekken op kranten of karton. Droog wil zeggen: niet doorweekt met water (een beetje regenwater kan geen kwaad).

 

‘Schoon en droog’, de kern van de huidige Scheidingswijzer, is als volgt gedefinieerd:
Oudpapier is schoon en droog wanneer het grotendeels vrij is van productresten, vloeistoffen en andere materialen dan papier. Kleine materiaalonderdelen, zoals kunststof tape of vensters, of lichte vlekken of droge voedselresten na het leegschudden van een verpakking verstoren het recyclingproces niet en mogen bij het oudpapier.

 

Bekijk en download de PRN scheidingswijzer Papier en Karton.

 

 

“Wist je dat oudpapier en karton tot wel 25 keer gerecycled kan worden?”

 

Twijfel je soms ook? Kijk op: www.afvalscheidingswijzer.nl en zie direct wat in welke bak hoort.

 

Waarom scheiden we ons afval?

De chipszak, die vette pizzadoos, de vensterenveloppen van kantoor, het bakpapier van je zelfgemaakte taart en de doordrukstrips van medicijnen. Wat hoort waar? We zijn er dagelijks mee bezig: afval scheiden. Soms best lastig.

 

In Nederland leveren we ons afval gescheiden in. Oudpapier, GFT+E (Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten), PMD (Plastic, Metaal, Drankkartons), elektrische apparaten (E-waste), chemisch afval, glas, textiel en nog veel meer. Het is inmiddels behoorlijk wat en voor iedere afvalsoort hebben we vaak een aparte bak of zak.

Wat gebeurt er met ons gescheiden afval?
Papier en karton, GFT, PMD, e-waste, klein chemisch afval, bouwafval, glas. Al het opgehaalde afval wordt apart verwerkt (en niet op één hoop wordt gegooid, zoals sommigen denken). Afval als grondstof voor een nieuw product. Dat is waar het ‘circulaire’ cirkeltje om draait.
Recyclen van afval kost minder energie, minder geld en zorgt voor minder uitstoot dan het winnen van grondstoffen voor nieuwe producten.

 

Papier en karton van verpakkingen en van niet-verpakkingen (bijv. kranten of tijdschriften en grafisch papier) worden in Nederland doorgaans samen ingezameld bij huishoudens en bedrijven. In 2021 bestond 37% uit niet-verpakkingen.

Afval scheiden voor milieuwinst
Vooraf je afval scheiden (ook wel bronscheiding genoemd) kost veel minder energie en geld dan wanneer het afval achteraf machinaal gescheiden wordt. Bronscheiding levert dus milieuwinst op. Daar doen we het voor! Dit geldt zeker voor oudpapier en – karton, bronscheiding is daar cruciaal. Bijna 90% van ons papier en karton wordt gerecycled.

 

Wat gebeurt er met ons oudpapier?
Nederlanders zijn goed in het scheiden van oudpapier en zien het als de gewoonste zaak van de wereld. We zijn zelfs koploper in Europa!

 

Schoon en droog oudpapier en -karton wordt gerecycled en is dé grondstof voor nieuw papier. 87% van de vezelinzet van Nederlandse papierfabrieken is oudpapier. Daarom is het zo belangrijk dat het brongescheiden wordt ingezameld. Nat en vies papier, bijvoorbeeld nagescheiden uit restafval, is namelijk totaal ongeschikt voor recycling!

 

Alleen schoon en droog oudpapier en karton kan worden gerecycled en hergebruikt. De gemeente organiseert de inzameling van het oudpapier en brengt het naar een gecertificeerde oudpapieronderneming. Hier wordt het papier gereinigd, gesorteerd en geperst tot balen. Deze enorme bundels papier worden getransporteerd naar de papierfabriek.

Oudpapier als grondstof voor nieuw papier
In de papierfabriek wordt het oudpapier opgelost in water. De papiervezels weken daarbij los van elkaar. Zo ontstaat een vezelbrij (papierpulp). Vervuiling zoals nietjes, paperclips, plakband en zelfs zand of piepschuim, wordt met behulp van verschillende zeeftechnieken uit de vezelbrij gehaald. Indien nodig voor het eindproduct, wordt ook de drukinkt verwijderd.

 

Nieuw papier
De pulp vormt de basis van nieuw papier en karton. Pulp bestaat uit houtvezels en water. Op het moment dat de pulp de papiermachine ingaat is de verhouding vezel – water 1% vezel tegenover 99% water. In de papier- of kartonmachine wordt de pulp met een zeef ontwaterd. Aan het einde van de zeef loopt de natte en broze papierbaan tussen twee walsen door. Zo wordt nog meer water uit het papier geperst. Vervolgens wordt het papier gedroogd, geëffend en glad gemaakt. Lees meer over de productie en grondstoffen van papier en karton op:

 

www papierenkarton.nl

 

Papierkringloop
Zodra het papier en karton de fabriek verlaat, kunnen er weer nieuwe producten van worden gemaakt. De kringloop van papier begint zo opnieuw!

 

Bekijk het Filmpje: Papier & karton

 

Vervuiling neemt toe
Helaas treffen we steeds meer vervuiling in het ingezamelde oudpapier. En dat is jammer! Van vervuild oudpapier kan namelijk geen nieuw papier meer worden gemaakt.

 

Er gaan waardevolle grondstoffen verloren door vocht, vet en etensresten in het oudpapier.

 

Onderzoek van PRN laat zien dat de vervuiling van ons oudpapier toeneemt.
In de periode 2021-2022 zagen we dat het de vervuiling van het oudpapier toenam. Er zit nu zo’n 3,36% vervuiling in het oudpapier van huishoudens. Des te belangrijker om steeds weer aandacht te geven aan de scheiding van oudpapier.

 

PRN ontwikkelde daarom de Scheidingswijzer Papier en Karton. Een handig hulpmiddel dat laat zien wat er wel en niet bij het oudpapier thuishoort. Door oudpapier en karton op de juiste manier te scheiden kunnen we vervuiling voorkomen. De Scheidingswijzer helpt daarbij.

 

Waarom oudpapier schoon en droog moet zijn
Schoon wil zeggen: geen voedsel- of verfresten of vetvlekken op kranten of karton. Droog wil zeggen: niet doorweekt met water (een beetje regenwater kan geen kwaad).

 

‘Schoon en droog’, de kern van de huidige Scheidingswijzer, is als volgt gedefinieerd:
Oudpapier is schoon en droog wanneer het grotendeels vrij is van productresten, vloeistoffen en andere materialen dan papier. Kleine materiaalonderdelen, zoals kunststof tape of vensters, of lichte vlekken of droge voedselresten na het leegschudden van een verpakking verstoren het recyclingproces niet en mogen bij het oudpapier.

 

Bekijk en download de PRN scheidingswijzer Papier en Karton.

 

 

“Wist je dat oudpapier en karton tot wel 25 keer gerecycled kan worden?”

 

Twijfel je soms ook? Kijk op: www.afvalscheidingswijzer.nl en zie direct wat in welke bak hoort.

 

De pizzadoos – hoe zit het ook alweer?

Lekker zo’n snelle vette hap, vooral tijdens carnaval maar wat moeten we doen met die doos?

Teenage Girls Eating Pizza

Alleen schoon en droog papier en karton is geschikt voor recycling. De Scheidingswijzer van PRN laat precies zien wat er wel en niet bij het oudpapier thuishoort.

 

Daarin staat:

Een schone pizzadoos mag in de oudpapierbak, een pizzadoos met etensresten niet. Duidelijk verhaal.
Maar wat is schoon en wat is vies?

 

Hier komt het:
De pizzadoos is schoon en droog wanneer er geen voedselresten en vloeistoffen in zitten. Een paar kruimels of vetvlekken zijn geen probleem.

 

Maar …is de pizzadoos echt vies en vervuild met etensresten en vet, dan hoort de doos bij het restafval. Hele vieze pizzadozen kunnen namelijk niet verwerkt worden. Het vet trekt in de papiervezels waardoor de vezels onbruikbaar worden.

 

Deze doos kan bij het oudpapier:

Empty pizza box with pizza stains isolated on white

 

Onderstaande vieze pizzadoos met voedselresten mag dus niet bij het oudpapier maar hoort bij het restafval!

 

 

leftover pizza crust heel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen over afval scheiden?

Kijk op: www.afvalscheidingswijzer.nl.

 

1 2 3 29