Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Nieuws

 

21-10-20 Papiersector lanceert papiercirculair.nl

Papiercirculair.nl: dé plek voor informatie over circulair verpakken en recycling van papier en karton

 

Ondernemers verpakken hun producten steeds meer in duurzame verpakkingen: vaak kiezen zij voor papier en karton. Niet gek, want papier en karton zijn dé materialen voor een maatschappij waarin afval niet bestaat. Met de groeiende populariteit van papier en karton stijgt ook het aantal vragen over duurzaam gebruik ervan. De website papiercirculair.nl helpt die vragen te beantwoorden.

 

Recyclability en recycling
Alle partijen uit de papier- en kartonketen dragen bij aan sluiting van de kringloop.

Producenten, ontwerpers, brand owners, grafische ondernemers en verpakkingsbedrijven kiezen vorm en materiaal van hun verpakkingen. De samenstelling van het papier en karton bepaalt hoe gemakkelijk de verpakking kan worden gerecycled (recyclability). Consumenten, retail, gemeenten, inzamelaars en sorteerders zorgen ervoor dat de gebruikte verpakking weer terugkomt bij de papierfabriek . Schoon, droog en  aan de bron gescheiden oudpapier is daarmee grondstof voor nieuw papier en karton (recycling).

 

PapierCirculair.nl
De vraag naar papieren en kartonnen verpakkingen neemt toe en daarmee groeit het aantal vragen over duurzaam gebruik ervan. Is een kartonnen verpakking die is voorzien van laminaat recyclebaar? Mag mijn verpakking bij het oudpapier? Met PapierCirculair.nl beantwoorden de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) en Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) dergelijke vragen en bieden zij het bedrijfsleven handvatten voor verdere verduurzaming van verpakkingen. Samen zorgen we voor het verder sluiten van de papierkringloop met steeds meer circulaire papieren en kartonnen verpakkingen. De circulaire samenleving in optima forma!

 

PapierCirculair sluit aan op de Scheidingswijzer van PRN en de onlangs door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) gepresenteerde Recyclecheck voor papier- en kartonverpakkingen. Deze Recyclecheck is tot stand gekomen in samenwerking met de VNP en PRN. Naast tips & tricks en veel gestelde vragen bevat PapierCirculair.nl praktische informatie over de circulaire economie.

 

20-10-20 Ook Leiden start met Ja-stickers reclamedrukwerk

Na Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Tilburg en Rotterdam valt binnenkort ook in Leiden geen ongeadresseerde reclame meer op de deurmat. Wie nog wel reclame wil ontvangen moet een Ja-ja sticker op hun brievenbus plakken. Wie geen sticker plakt, krijgt voortaan alleen nog huis-aan-huisbladen en bewonersbrieven van de gemeente. Al het andere ongeadresseerde drukwerk mag meer worden bezorgd. Reden voor het nieuwe beleid: duurzaamheid. ‘Ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt lang niet altijd gelezen en belandt vaak bij het oudpapier of in het restafval’, meldt een medewerker van de gemeente. Oudpapier is weliswaar grondstof voor nieuw papier, maar drukwerk dat voor niks is gemaakt, is niet duurzaam.

19-10-20 Nationaal Recycling Congres 2020 gaat online

Op 25 november 2020 vindt het Nationaal Recycling Congres plaats. Het congres zou dit voorjaar plaatshebben maar moest vanwege de Coronacrisis worden uitgesteld. Twee dagen voor de geplande datum (18 maart – Global Recycling Day 2020) trad de intelligente lockdown in werking. Van uitstel komt geen afstel. Op 25 november gaat het congres in digitale vorm van start. Vanaf 14.00 uur staat het thema ‘Recycling: Nederland Circulair in de praktijk’ centraal. De twee uur durende livestream conferentie wordt uitgezonden vanuit de Fokker Studio te Den Haag.

 

De organisatoren van het Nationaal Recycling Congres zijn de FNOI (oudpapier), MRF (metaalrecycling), NRK Recycling (kunststofrecycling) en VHT (textielherwinning), PRN is sponsor van het event. Meer informatie is te vinden op globalrecyclingday.nl.

15-10-20 Afval moet schoner worden

De Vereniging Afvalbedrijven heeft mede namens zeven andere organisaties op het gebied van afvalverwerking, recycling en milieu in een petitie de Tweede Kamer opgeroepen om maatregelen te nemen tegen de vervuiling van de afvalstroom gft. De vervuiling was in het jaar 2000 nog maar één procent en nu ligt dat rond de 5 procent. Als deze trend doorzet, dreigt de recycling van gft-afval te moeten stoppen en komen de Nederlandse recyclingdoelstellingen in gevaar. Terecht geeft de FNOI in een reactie op de petitie aan dat het fijn zou zijn als deze aandacht voor vervuiling van het afval snel breder wordt getrokken. Door de focus van gemeenten op verminderen restafval (agv VANG doelstellingen) neemt ook de vervuiling van hoogwaardige recyclingstromen als oudpapier en textiel schrikbarend toe. PRN maakt zich sterk voor een reductie hiervan. Immers, door de vervuiling neemt de waarde van oudpapier af en is dit minder goed inzetbaar als grondstof voor nieuw papier en karton. Dat strookt niet met de circulaire ambities van de regering en papiersector.

14-10-20 Duurzaam verpakken met recyclebaar vulmateriaal van karton

Het aantal online aankopen neemt nog steeds toe. De Corona-omstandigheden (en de nieuwe maatregelen) dragen daar aan bij. Dat betekent veel pakketverzendingen en gebruik van kartonnen dozen. Die kunnen prima bij het oudpapier, maar in veel van de verpakkingen zitten kunststoffen vulmaterialen om de producten goed op hun plaats te houden. Daar zijn ook duurzamere oplossingen voor. Het bedrijf Ranpak levert duurzaam, lichtgewicht vulmateriaal voor lege ruimtes. Van karton en daardoor recyclebaar. Samen met de kartonnen doos kan het vulmateriaal bij het oudpapier. Eenvoudig, klantvriendelijk en goed voor de leefomgeving. Kijk voor meer informatie op ranpak.com.

 

13-10-20 Europese Recycling oudpapier blijft hangen rond 72%

De Europese Raad voor Papierrecycling (EPRC) heeft haar jaarlijkse monitoringsrapport uitgebracht. Uit het rapport blijkt dat het Europees recyclingpercentage van oudpapier en -karton (opk) 72 % bedroeg in 2019. In het jaar daarvoor was sprake van 71,7%. Of de Europese doelstelling van 74% in 2020 (uit de European Declaration on Paper Recycling) wordt gehaald is de vraag. Volgens de EPRC hangt dit af van de ontwikkeling van het verbruik van papier en karton. Het coronavirus en de economische neergang zullen daar ongetwijfeld impact op hebben. Hoewel nieuwe recyclingcapaciteit wordt gebouwd, zal deze niet volledig in gebruik worden genomen a.g.v de pandemie, zo luidt de verwachting.

 

In 2019 was een daling zichtbaar van de inzameling van Europees opk. Deze kan worden verklaard door een verdere afname van de Chinese vraag naar papier voor recycling, De Chinese regering wil haar afhankelijkheid van secundaire grondstoffen afkomstig uit derde landen verminderen en heeft strenge kwaliteitseisen ingevoerd voor geïmporteerd papier voor recycling. China is inmiddels niet meer de eerste exportbestemming van Europees papier voor recycling. India is de grootste afnemer. Naast deze ontwikkeling is een duidelijke verandering zichtbaar in patronen van papierverbruik: het verbruik van krantenpapier daalde bijvoorbeeld sterk. Ook dat zorgt voor minder inzameling.

 

Nederland blijft een echt oudpapier land. 89% van ons op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

12-10-20 Klimaatdag

Vandaag vindt de eerste Klimaatdag plaats. Dit wordt hét jaarlijkse event van het Klimaatakkoord, voor iedereen die betrokken is bij het klimaatbeleid. De Klimaatdag is bedoeld om te inspireren, te activeren, te ontmoeten en te discussiëren. Met 89% papierrecycling in 2019 kunnen papier en karton dienen als voorbeeld en inspiratiebron! Lees meer op deze website. Lees de Recyclingrapportage 2019.

08-10-20 JA|JA-sticker toegestaan in Rotterdam

Per 1 november mogen verspreiders van drukwerk hun reclamefolders in Rotterdam niet meer huis-aan-huis bezorgen. Alleen als er expliciet toestemming voor is gegeven (middels een JA|JA-sticker) mogen de folders nog worden verspreid. De rechter heeft gesproken in Hoger Beroep. Lees meer op rotterdam.nl.

Onder meer met de JA|JA-sticker wil Rotterdam jaarlijks drie miljoen kilo papierafval gaan besparen.

 

07-10-20 Maak die doos een ‘koppie’ kleiner

Thuiswerken is de norm en het aantal bestellingen bij webwinkels groeit gestaag. De vuilnismannen in Rotterdam rijden extra rondes om het extra afval op te halen. Toch valt de hoeveelheid opgehaald oudpapier tegen. Vergeleken met vorig jaar wordt er in Rotterdam één procent minder papier opgehaald. Wat zeker niet minder is geworden, is de hoeveelheid huisafval en grofvuil. Oorzaak: de webwinkeldozen worden niet klein gemaakt maar verdwijnen bij het restafval. Dat is zonde, volgens de gemeente Rotterdam. Woordvoerder Kristel van der Heiden van Stadsbeheer, waar de afvalinzameling in Rotterdam onder valt:, roept de Rotterdammers op om hun dozen klein te maken, plat of eventueel in stukken te scheuren en ze daarna in de papiercontainer te doen. ‘Dan kunnen we ze recyclen. Samen houden we zo ook Rotterdam schoon.’ Lees meer op ad.nl.

 

 

 

06-10-20 Recyclebaar papier van suikerbieten

Vanaf januari 2021 verkoopt Crown Van Gelder papier gemaakt met suikerbietenpulp. Het suikerbietenpapier draagt de naam Crown Native. Voor de productie wordt 20% van de gebruikelijk houtvezelpulp vervangen door suikerbietenpulp. Daarmee realiseert Crown Van Gelder van 16% op de milieubelasting.

 

Crown Native is ontwikkeld met het Nederlandse Royal Cosun, een coöperatie die plantaardige grondstoffen, vooral suiker en aardappelen, door middel van bioraffinage verwerkt tot ingrediënten en componenten voor voeding, non-foodtoepassingen en energie. De reststroom van Cosun’s productieproces vormt een waardevolle grondstof voor het papier. ‘De pulp wordt nu nog vaak verwerkt tot veevoer of biogas,’ licht Miklas Dronkers – Algemeen Directeur van Crown Van Gelder – toe. ‘Maar door het gebruik in ons papier krijgt het een hoogwaardige toepassing.’

 

Door het gebruik van 20% bietenpulp boekt Crown op meerdere terreinen milieuwinst. Local sourcing betekent minder transport en CO2- en fijnstofuitstoot. De bietenpulp is ook minder water nodig tijdens het productieproces. ‘En doordat we een reststroom gebruiken, is er geen extra landbouwgrond nodig,’ vult Dronkers aan. Doordat de pulp geldt als voormalige voedingsstroom is Crown Native goedgekeurd en geschikt als verpakking van voedsel.

 

Na gebruik kan Crown Native bij het oudpapier en wordt er nieuw papier en karton van gemaakt. Daarmee draagt het papier prima bij aan de doelen van een circulaire economie waarin afval niet bestaat. Meer weten? Kijk op cvg.nl.

05-10-20 Recyclebare poppenkast van golfkarton

Hoe leuk! Een poppenkast van karton. Aan het einde van de levensfase kan de kast bij het oudpapier. Het product is ontwikkeld door Smurfit Kappa. Op sk-fun.com zijn meer grappige producten van golfkarton vinden. Bestellen van de poppenkast kan via https://sk-fun.com/product/poppenkast/

 

02-10-20 Archiefdozen bij oud papier gevonden

Afgelopen weekend trof een inwoonster uit Wijk bij Duurstede 40 archiefdozen aan in de papiercontainer op sportpark Mariënhoeve. Ze meldde dit bij de gemeente en politie. Na onderzoek blijkt dat het om kopieën gaat van een onderzoeker bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU). De container met de oude archiefdozen werd gelijk veilig gesteld.

 

De beschreven kwestie in Wijk bij Duurstede is een voorbeeld hoe het niet moet. De bewustwording over hoe wel om te gaan met privacygevoelig en vertrouwelijk materiaal kan beter. Daarvoor is onder meer het CA+ keurmerk voor data- en archiefvernietiging ontwikkeld. CA+ is in 2004 opgesteld door de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI). CA+ staat voor Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging en geldt als hét keurmerk in Nederland voor Archief-, Data- en Productvernietiging.

CA+ bevat objectieve normen en procedures om de vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal en de veiligheid van de procedures te waarborgen. CA+  waarborgt tevens een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces.

Bij ondernemingen met het CA+ certificaat is de vernietiging van vertrouwelijk materiaal in veilige handen. De certificeringregeling CA+ sluit aan op erkende normeringen voor archiefvernietiging, zoals de Duitse DIN Norm 66399. Kijk voor meer informatie op fnoi.nl.

01-10-20 Tweemaal zoveel oudpapier in niet-stedelijke gemeenten

De Nederlandse gemeenten zamelden in 2019 gemiddeld 493 kilogram huishoudelijk afval per inwoner in. Van het opgehaalde afval werd 60 procent gescheiden ingezameld, in 2010 was dit nog 50 procent.

 

In niet-stedelijke gemeenten werd in 2019 gemiddeld 64 kilogram oudpapier per inwoner ingezameld, in zeer sterk stedelijke gemeenten was dit 29 kilogram. Per Nederlander werd gemiddeld 49 kilogram oudpapier opgehaald, 15 kilogram minder dan in 2010. Deze afname is onder meer het gevolg van de digitalisering: er wordt steeds minder papier gebruikt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

 

30-09-20 Circulair worden we samen. Door afvalscheiding aan de bron

Oudpapier is een waardevolle grondstof voor nieuw papier. Om geschikt te zijn voor het recyclingproces moet het ingezamelde papier en karton voldoen aan een aantal  eisen. Zo is een schone en droge oudpapierstroom de basis van een efficiënt recyclingproces. Gooi niet zomaar alles in de oudpapierbak. Met de Scheidingswijzer van PRN wordt duidelijk wat wel en niet in de oudpapierbak mag.

 

 

 

28-09-20 Nee voor de Roosendaalse Ja | Ja-sticker

Sinds maart van dit jaar wordt in Roosendaal gesproken over de introductie van een Ja | Ja-sticker. Daarmee laat de burger weten graag reclamefolders en huis-aan-huis-bladen te willen ontvangen. Wie geen sticker plakt, krijgt niks in zijn bus. De sticker vervangt de nee | ja- en de nee | nee-sticker.

 

De hoofdreden van de Ja | Ja-sticker is gelegen in afvalpreventie. Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat inwoners jaarlijks 34 kilo papier door de brievenbus geduwd krijgen. Dat verdwijnt vaak ongelezen in de oudpapierbak. Niet ontvangen betekent dat het ook niet hoeft te worden gemaakt. Dat scheelt niet alleen afval maar ook energie en uitstoot. De folderbranche brengt daar tegen in dat veel mensen de folders juist willen en gebruiken voor hun aanbiedingen. In veel grote steden is de Ja | Ja-sticker inmiddels ingevoerd.

 

Of dat in Roosendaal ook gaat gebeuren is maar de vraag. Volgens de plaatselijke bestuurders zijn de nadelen van de sticker te groot. Lokale ondernemers verkeren in zwaar weer en zijn afhankelijk zijn van de papieren reclamefolders. Daarbij lopen nog diverse juridische procedures (onder meer van het KVGO en de verspreidorganisaties) en zou de papierindustrie klappen kunnen krijgen. De oppositie neemt hier geen genoegen mee. Volgens haar gaan mensen toch wel naar de winkel en is nu al sprake van een overaanbod van gerecycled papier. Waar dat laatste argument vandaan komt is PRN onduidelijk. Ruim 86% van het in Nederland gemaakte karton bestaat uit oudpapier. Met de groeiende vraag naar duurzame kartonnen verpakkingen zijn de sterke houtvezels in printmedia prima te gebruiken en gewenst voor de productie van nieuw papier en karton.

23-09-20 Lego kiest voor recyclebare verpakking van papier

Lego gaat de komende drie jaar tot 400 miljoen dollar investeren in duurzaamheid. Eén van de zaken die aandacht krijgt is het gebruik van plastic verpakkingen. Vanaf 2021 worden de plastic zakjes die in een set gebruikt worden voor het verpakken van losse onderdelen, vervangen door recyclebare papieren verpakkingen. Daarmee kunnen de complete legoverpakkingen (omdoos en onderdelenverpakkingen) voortaan bij het oudpapier. lees meer op kunststofenrubber.nl.

22-09-20 Wijnfles van gerecycled papier

De Italiaanse wijnproducent Cantina Goccia biedt sinds kort een wijn aan in een fles die is gemaakt van gerecycled papier. De fles wordt geproduceerd door de Britse verpakkingsfabrikant Frugalpac. De papieren fles zou duurzamer zijn dan een glazen of kunststoffen variant. Volgens de producent van de verpakking is de fles lichter, voor 94% gemaakt van gerecycled papier en na gebruik volledig recyclebaar. De fles draagt de naam Frugal Bottle en is voorzien van een voedselvriendelijke binnencoating. Hergebruik van een materiaal met een hernieuwbare bron is duurzaam, net als de gewichtsbesparing. Maar of de gebruikte fles daadwerkelijk bij het oudpapier mag, is wat PRN betreft onduidelijk. Immers, alleen schoon en droog oudpapier mag in de papierbak. Dat vraagt in dit geval om actie van de consument: omspoelen van de gebruikte fles, want daarin zitten ongetwijfeld nog drankresten. Die zorgen voor vervuiling van het oudpapier.

 

Dit schept een precedent voor andere drankenverpakkingen
Kennelijk kan je de buitenkant scheiden van de (plastic) binnenkant, maar wie doet dat? Zeker als er wijn aan zit
De claim dat de plastic binnenkant geen issue is in de pulper heb ik niet bewezen gezien.

 

Kijk voor meer informatie op frugalpac.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-09-20 PackForward: verduurzaming verpakkingsketen

Een duurzaam product wordt zo ontworpen, dat het opnieuw kan worden gebruikt of gerecycled. Dat geldt ook voor producten van papier en karton, zoals boeken, tijdschriften en verpakkingen. Producten die zijn gemaakt van één materiaalsoort (monomateriaal) zijn eenvoudiger te recyclen. Hoe meer stoffen worden toegevoegd aan het papier en karton hoe moeilijker de recycling. Denk aan laminaten, tape en lijmen, geplastificeerd papier en karton. Kan papier of karton niet worden gescheurd dan zit er vaak een plastic laagje op. Gevolg: het product mag niet bij het oudpapier. Veel van de genoemde toevoegingen kunnen het recyclingproces verstoren. Al bij het ontwerp van een verpakking kunnen bepaalde toevoegingen worden vermeden. Ontwerper en opdrachtgever kunnen daar uitdrukkelijk rekening mee houden. Dat heet Design for Recycling. Daarvoor is de hele keten nodig.

 

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft PackForward gelanceerd, een Europese kennisbasis voor duurzame verpakkingen. Het nieuwe platform verbindt internationale partijen op het gebied van duurzaam verpakken met elkaar, om verschillende stakeholders in de Europese verpakkingsketen te helpen bij de verdere verduurzaming van verpakkingen. PackForward werd wereldkundig gemaakt tijdens een groot online event van het KIDV, dat door meer dan vijfhonderd verpakkingsprofessionals uit meer dan veertig landen over de hele wereld werd gevolgd. Samen worden we circulair.

 

De website van PackForward geeft een overzicht van belangrijke thema’s die de duurzaamheid van verpakkingen beïnvloeden: van het ontwerp en de productie van product-verpakkingscombinaties tot en met het afdanken van verpakkingen en de verwerking van verpakkingsafval tot nieuwe grondstoffen. Recycling van papier en karton zijn uiteraard uitdrukkelijk genoemd.

17-09-20 Papierrecycling opnieuw toegenomen: 89%

89% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet zijnde verpakkingen) is in 2019 ingezameld en hergebruikt. Dat is 3% meer dan in 2018. Nederland behoudt zijn koploperpositie op het vlak van papierrecycling. Een en ander blijkt uit de Monitoring inzameling en recycling niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton 2019

 

Nederland koploper papierrecycling

 

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) heeft de cijfers gepubliceerd van de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften, printerpapier, sanitair papier etc. In 2019 werd in totaal 1090 kiloton papier en karton (niet-verpakkingen) op de markt gebracht. Daarvan werd 967 kiloton ingezameld en hergebruikt. Dat betekent een recycling- percentage van 89%. Dit percentage bedroeg in 2018 nog 86%, terwijl de recyclingdoelstelling 75% is. Op Europees niveau ligt het percentage papierrecycling op circa 72,5% (2017). Lees de Monitoring over het jaar 2019.

 

Verhoging kwaliteit en kwantiteit recycling

 

Recycling van papier en karton is belangrijk. Oudpapier is de belangrijkste grondstof voor nieuw papier. 86% van het nieuw in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Papierrecycling zorgt voor:

·        Vermindering van de afvalberg

·        Duurzame inzet van gebruikte materialen

·        Minder gebruik nieuwe grondstoffen

·        Reductie energie- en waterverbruik

·        Verlaging van de CO2-uitstoot

·        Langduriger opslag van CO2 in papier en karton

·        Hoogwaardige papierrecycling vereistscheiding aan de bron waardoor vergelijkbare kwaliteiten oudpapier soort-homogeen, schoon en droog kunnen worden ingezameld.

 

Papierverzelconvenant

De indrukwekkende recyclingcijfers zijn mede het gevolg van het Papiervezelconvenant, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse gemeenten en PRN. Ruim 90% van de Nederlandse gemeenten is aangesloten bij PRN. Het uit het convenant voortvloeiende zelfregulerende afvalbeheerssysteem functioneert al 20 jaar en combineert hoge inzamelingsresultaten met lage kosten voor burger en bedrijfsleven. Hoofddoel van het Papiervezelconvenant is de instandhouding van de brongescheiden inzameling en verwerking van oudpapier, ook bij lage internationale marktprijzen voor oudpapier. Door scheiding aan de bron blijft de stroom oudpapier schoon en droog en is optimaal behoud en hergebruik van grondstoffen mogelijk.

16-09-20 Kabinet zet in op circulair

Staatssecretaris van Veldhoven investeert 40 miljoen in een economie zonder afval: de circulaire economie. Het kabinet wil dat Nederland in 2050 volledig circulair is en zet in op 50% minder gebruik van primaire grondstoffen in 2030. Door slimmer te ontwerpen, te recyclen en her te gebruiken voorkomen we milieuvervuiling en CO2-uitstoot. Van Veldhoven trekt 40 miljoen uit voor het versnellen en opschalen van de circulaire economie. Het geld gaat onder meer naar concrete circulaire initiatieven van MKB-ers. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een circulair systeem van herbruikbare bekers voor op festivals. Daarnaast wordt kennisontwikkeling en innovatie gestimuleerd, een investeringsfonds opgezet en worden ondernemers geholpen met het ombouwen van bestaande businessmodellen naar circulaire businessmodellen. PRN juicht deze ontwikkeling toe. Papier en karton zijn in essentie circulaire producten met een hernieuwbare bron die CO2 opslaat. Maar om de producten van papier en karton werkelijk circulair te maken zijn stappen nodig, zowel bij het design als bij de verwerking van oudpapier. Design for Recycling, scheiding aan de bron en een schone en droge stroom oudpapier zijn essentieel voor circulair gebruik van papier en karton. PRN maakt zich daar ook de komende periode hard voor.

14-09-20 Recyclebaar mondkapje van karton

Nieuw! Een recyclebaar mondkapje. Het masker is gemaakt van vouwkarton en heeft een inlegvel van filterpapier dat de verspreiding van druppels en aërosols vermindert. Het masker dingt mee naar de EUROPEAN CARTON EXCELLENCE AWARD 2020, een initiatief van Pro Carton.

 

10-09-20 Afvalconferentie: 7 oktober 2020

Op 7 oktober organiseren de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven de Afvalconferentie 2020. Een bijzondere editie omdat dit de eerste keer is dat we een Hybride Conferentie organiseren. Dit houdt in dat u zelf kiest of u aanwezig bent op onze eventlocatie in Arnhem (max 100 personen) of dat u online mee doet. Bekijk het programma op afvalconferentie.nl.

 

 

09-09-20 Nestlé: 2025 alleen herbruikbare of recyclebare verpakkingen

Nestlé is de grootste voedselproducent ter wereld. Het bedrijf is hard op weg zijn doelstelling te halen om in 2025 alleen nog maar herbruikbare of recyclebare verpakkingen te gebruiken. Inmiddels voldoet 87 procent van de verpakkingen van Nestlé aan die eis. Lees meer op de website van Distrifood.

 

08-09-20 Circulaire economie leeft nog niet bij burger

De overheid moet burgers meer betrekken bij het beleid omtrent de leefomgeving. Nu leeft dat nog te weinig. Dat geldt ook voor circulaire economie. Dat blijkt uit de Balans van de Leefomgeving 2020. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft dit rapport elke twee jaar uit. Hoewel er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet in het leefomgevingsbeleid, moet de uitvoering voor een groot deel nog op gang komen, stelt het PBL. Hoewel thema’s als recycling en afvalscheiding goed bekend zijn bij de burger, is de benodigde structurele kanteling nog altijd niet ingezet. En dat terwijl de opgaven alleen maar urgenter worden nu de effecten van klimaatverandering ook in Nederland steeds meer zichtbaar zijn.

 

De website Balans van de Leefomgeving geeft een actueel overzicht van de beleidsdoelen die relevant zijn voor de leefomgeving. De Balans inventariseert in welke mate deze doelen naar verwachting worden bereikt.

07-09-20 Nieuwe afvalbakken om restafval terug te dringen

Campus Woudestein is het centrale punt van Erasmus Universiteit Rotterdam. Op campus Woudestein staan sinds deze week op zo’n vierhonderd plekken nieuwe vuilnisbakken. Die moeten eraan bijdragen dat in 2024 driekwart van het afval gerecycled wordt. Nu wordt ongeveer 70 procent van het afval niet gerecycled. Uiteindelijk moet de campus zelfs zero waste worden. In de gebouwen worden vijf afvalstromen gescheiden met de nieuwe vuilnisbakken: koffiebekertjes, papier, gft, rest en plastic, metaal en drankkartons (pmd). Buiten zijn dat er drie. Gft en papier worden daar niet ingezameld. Campus Woudestein kiest met de nieuwe bakken zijn eigen weg in Rotterdam. Daar wordt juist steeds minder afval gescheiden opgehaald. De universiteit kiest er bewust voor om meer afval te scheiden. Desirée Denie, projectmanager bij Real Estate & Facilities van de camous: ‘Ik snap wel dat de gemeente kiest om achteraf te scheiden, uit logistieke overwegingen of om ongedierte tegen te gaan. Maar door goed te scheiden bij de bron krijg je kwalitatief betere afvalstromen. Dat is beter te recyclen en te verwerken tot nieuwe producten’.  PRN onderschrijft deze opvatting volledig!

 

03-09-20 Vernieuwd Lespakket Papier en Karton

PRN is bestuurlijk vertegenwoordigd in Papierenkarton.nl. Het lespakket Papier en Karton van KlasseTV leert kinderen uit de groepen 7 en 8 o.m. het belang van optimale recycling. Hoe werkt het recyclingproces? Wat mag wel en niet bij het oudpapier? Alles komt aan bod.

Deze week vinden filmopnames plaats voor het vernieuwde lespakket. Presentatrice Anne Appelo neemt de kinderen mee op haar ontdekkingsreis door de wereld van papier en karton. Ze bezoekt drukkerij Wihabo, papier- en golfkartonfabriek DS Smith en Recycling.NL – Nijssen Recycling B.V. Het lespakket is naar verwachting dit najaar beschikbaar. Kijk voor meer informatie op klassetv.nl 

 

02-09-20 Week zonder afval

Ga je de uitdaging aan om zo min mogelijk afval te hoeven weggooien? Dan sta je er van maandag 7 t/m zondag 13 september 2020 niet alleen voor. Doe mee aan de Week zonder afval van Milieu Centraal. Tijdens deze week vinden leuke acties plaats om jouw #weekzonderafval te vergemakkelijken. Van delen en lenen tot het meenemen van een eigen beker voor to go koffie. Op 9 september staat minder en slimmer gebruik van papier centraal in de acties. Voorbeeld: slimmer printen op kantoor en natuurlijk de recycling van verpakkingen (helaas ontbreken tips over duurzaam gebruik van digitale data -verzenden en opslaan van documenten heeft een forse footprint). Meer info op milieucentraal.nl.

01-08-20 Duurzame dinsdag

Elke eerste dinsdag van september is het duurzame dinsdag. Het kabinet ontvangt een koffer vol duurzame initiatieven uit de samenleving. Wellicht kunnen de beleidsmakers ook een voorbeeld nemen aan de papier- en karton keten. 86% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Samen werken we aan een circulaire samenleving. Ook op duurzame dinsdag.

31-08-20 Gemeenten omarmen Vang én zetten in op kwaliteit

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Daarmee zijn ze ook een belangrijke partij richting 75% afvalscheiding en 100 kilogram restafval in 2020. Een gemeente heeft hierop bijvoorbeeld invloed door beleidskeuzes te maken in de manier van inzamelen of  voorlichting van burgers.

 

Het programma VANG – Huishoudelijk afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding zijn preventie en grondstofketens sluiten belangrijke speerpunten. Het programma VANG – Huishoudelijk Afval is onderdeel van het programma VANG: Van Afval Naar Grondstof. Om de doelstellingen te realiseren zet dit programma in op de volgende vier hoofdlijnen:

 • Gemeenten formuleren ambitieuze beleidsdoelen.
 • Gemeenten zijn in staat om werk te maken van de eigen beleidsdoelen.
 • Burgers zijn gemotiveerd bij te dragen aan afvalpreventie en afvalscheiding.
 • Ketenpartijen werken samen aan het sluiten van ketens.

 

Een peiling die I&O Research afgelopen voorjaar heeft uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten, wijst uit dat zo’n 95 procent van de gemeenten met een doelstelling voor afvalscheiding, de Vang-ambitie van 75 procent afvalscheiding hebben overgenomen, terwijl 86 procent van hen een ambitie heeft vastgelegd van 100 kilo of minder restafval per inwoner. Uit de peiling blijkt ook dat ruim vier op de tien gemeenten in de periode 2015-2019 een afval-of grondstoffenbeleidsplan heeft opgesteld. Twee derde van de gemeenten zonder recent plan verwacht dit in 2020 of in 2021 wel te hebben.

 

In de plannen is veel aandacht voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen. 93 procent van de ondervraagde gemeenten zet communicatie in voor het belang en de meerwaarde van schone afvalstromen en bijna twee van de drie gemeenten handhaaft op het verkeerd aanbieden van afvalstoffen. Gemeenten besteden vooral aandacht aan de kwaliteit van de afvalstromen gft-afval en pmd, zo blijkt uit de peiling.

 

PRN zet zich in voor een schone en droge stroom oudpapier. Daarvoor is scheiding aan de bron essentieel. Alleen zo kan ons oudpapier en -karton weer grondstof zijn voor nieuw papier en karton. Met de Scheidingwijzer biedt PRN gemeenten een middel om richting de burger te communiceren wat wel en niet bij het oudpapier mag.

 

27-08-20 Zip Tie van recyclebaar karton

De shortlist voor de PRO CARTON YOUNG DESIGNERS AWARD 2020 is bekend. Er zijn weer prachtige voorbeelden van verpakkingsoplossingen van vouwkarton. Wat te denken van Belt, een zip tie van karton. Normaliter zijn de handige zip ties gemaakt van plastic. De kartonnen variant kan na gebruik bij het oudpapier om gerecycled te worden. Praktisch en duurzaam! Op procarton.com zijn diverse inzendingen te vinden, die meedingen naar de  PRO CARTON YOUNG DESIGNERS AWARD 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-08-20 Recyclebare voetbalsupporters

Ook zo genoten van de voetbalwedstrijden in de Champions League? Of miste er toch wat? Supporters op tribune? Door de coronacrisis zijn die er niet. Daar heeft DS Smith een oplossing voor bedacht: supporters van karton. Clubs kunnen tot 100.000 volledig recycleerbare supporters bestellen, die perfect passen op de stadionzitjes. Zodra de echte supporters het stadion weer in mogen, kunnen hun kartonnen stand-ins bij het oudpapier! Lees meer…

 

21-08-20 Recyclebaar speelgoedhuis van karton

De wereldberoemde Finse meubelontwerper Eero Aarnio heeft een prachtig speelgoedhuis ontworpen. Het materiaal: golfkarton. Het huis is daarmee gemaakt van een hernieuwbare grondstof. Het huis kan aan het einde van zijn levensduur in de papierbak, om er weer nieuwe producten van papier en karton van te maken! Lees meer…

 

20-08-20 Met Design for Recycling naar een circulaire economie

Design for Recycling

Het klimaat verandert en de beschikbaarheid van grondstoffen staat onder druk. Naast de reductie van onze CO2-uitstoot wordt hergebruik van materiaal steeds belangrijker. Door papierrecycling vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen en wordt afval voorkomen. Al bij het ontwerp van een printproduct of kartonnen verpakking kan rekening worden gehouden met de recycling daarvan: Design for Recycling.

 

Een duurzaam product wordt zo ontworpen, dat het opnieuw kan worden gebruikt of gerecycled. Dat geldt ook voor producten van papier en karton, zoals boeken, tijdschriften en verpakkingen. Producten die zijn gemaakt van één materiaalsoort (monomateriaal) zijn eenvoudiger te recyclen. Hoe meer stoffen worden toegevoegd aan het papier en karton hoe moeilijker de recycling. Denk aan laminaten, tape en lijmen, geplastificeerd papier en karton. Kan papier of karton niet worden gescheurd dan zit er vaak een plastic laagje op. Gevolg: het product mag niet bij het oudpapier. Veel van de genoemde toevoegingen kunnen het recyclingproces verstoren. Al bij het ontwerp van een verpakking kunnen bepaalde toevoegingen worden vermeden. Ontwerper en opdrachtgever kunnen daar uitdrukkelijk rekening mee houden.

 

Principes van DS Smith

Kartonproducent DS Smith heeft recentelijk zijn Circular design principles gepubliceerd. Lees meer op recyclingproductnews.com. De principes van DS Smith sluiten nauw aan bij de gedachte achter Design for Recycling, die door PRN wordt onderschreven. Dat de principes niet alleen goed zijn voor de leefomgeving blijkt uit de principes. The Circular design principles leveren het bedrijfsleven ook besparingen op. DS Smith hanteert de volgende principes voor haar producten:

 

 • Protect brands and products
 • Use no more materials than necessary
 • Design for supply cycle efficiency
 • Keep packaging materials in use
 • Find a better way (blijf zoeken naar circulaire verpakkingsoplossingen)

 

Design for Recycling en PRN

PRN organiseerde tijdens de Dutch Design week 2019 een seminar over Design for Recycling. Tijdens het seminar vertelden experts over de verduurzaming van print en verpakkingen en de kansen die Design for Recycling biedt.

19-08-20 Webcast KiDV over circulair verpakken

 

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) houdt op 17 september a.s. van 16.00-18.00 uur een online bijeenkomst over The State of Sustainable Packaging. Aanleiding is de KiDV-uitgave: Beyond closing the loops: PackForward. Tijdens de webcast geeft het KIDV een strategische kijk op de benodigde samenwerking en innovaties om te verpakken zonder schade aan mens en milieu. Daarbij is veel aandacht voor de circulaire economie en recycling van grondstoffen. Inschrijven kan via kidv.nl.

 

 

 

14-08-20 Oudpapier inzamelen om nieuwe instrumenten te kopen

Oudpapier en -karton zijn grondstoffen voor nieuw papier en karton. Maar recycling van oudpapier betekent heel veel meer. Gemeenten zamelen oudpapier in uit huishoudens. Dat gebeurt op diverse manieren. Denk aan boven- of ondergrondse papierbakken en minicontainers  (Kliko’s) bij huishoudens. De inzameling kan ook verlopen via verenigingen, scholen en kerken. Met de opbrengsten van het oudpapier worden diverse maatschappelijke initiatieven mogelijk. Denk aan het kopen van muziekinstrumenten door muziekverenigingen. Harmonie Concordia uit Wijk bij Duurstede zamelt elke derde zaterdag van de maand  oudpapier in. De opbrengst besteedt de vereniging onder andere aan onderhoud en aanschaf van instrumenten en muziekstukken. 15 augustus wordt het oudpapier weer ingezameld.

13-08-20 Meer huisvuil in coronaperiode

In de regio Gooi en Vechtstreek is in de eerste helft van 2020 beduidend meer afval ingezameld dan in dezelfde periode in 2019. De totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval steeg met 7 procent.. Volgens regionaal afvalbedrijf GAD is de link met de coronacrisis duidelijk: meer mensen thuis betekent een toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval.

 

GAD ziet ook verschuivingen in de verschillende stromen. Met name de ontwikkelingen in de oudpapierstroom zijn interessant. Het is al jaren een trend dat er minder oudpapier en -karton (OPK) wordt ingezameld. In de eerste helft van 2020 werd daarentegen juist 3 procent meer OPK opgehaald. De groei van online aankopen is hier in terug te zien. Andere stijgers zijn piepschuim (+22 procent), glas (+19 procent) en plastic (+17 procent). Doordat mensen meer in en om hun woning klussen, werd 9 procent meer grof huisvuil ingezameld. Het aantal bezoeken aan de milieustraten daalde met 2 procent. De oproep om alleen te komen als dat echt nodig was, lijkt daarmee effect te hebben gehad.

12-08-20 Nieuwe campagne Amsterdam tegen rotzooi parken

Met het warme weer worden de parken nog meer gebruikt dan normaal. Met alle gevolgen van dien. Het is een rotzooi aan het einde van de dag. Mensen laten hun afval achter in het park. De gemeente Amsterdam is het meer dan zat. De gemeentereinigers zijn gemiddeld een uur per park kwijt om het achtergelaten vuil op te ruimen. In het Vondelpark wordt er in de zomermaanden tot wel 18.000 kilo vuil per week opgehaald, terwijl dat in de winter zo’n 3.000 kilo is. Gooi je afval in een vuilnisbak, in een vuilcontainer of gooi het anders thuis weg. Met een nieuwe campagne probeert de gemeente parkbezoekers eraan te herinneren hun troep op te ruimen. PRN roept parkbezoekers op om schoon en droog papier in de papierbak te stoppen. Oudpapier is grondstof voor nieuw papier en karton. Recycling voorkomt ook nog eens afval in het park.

 

11-08-20 Bronscheiding kwalitatief beter dan nascheiding

HVC-groep is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 44 gemeenten en 6 waterschappen. Tot de de kerntaken van de groep behoren: aandeelhoudende gemeenten en waterschappen als partner ondersteunen bij de transitie ‘Van Gas Los’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. HVC wil behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van een circulaire economie.

 

Bronscheiding is daarbij van groot belang. Volgens HVC levert bronscheiding de meest schone stromen op, is zij relatief goedkoper en leidt zij tot het hoogste percentage recycling. Ook maakt bronscheiding inwoners bewuster van de hoeveelheid afval die zij hebben. Bronscheiding maakt afvalbeheer letterlijk zichtbaar. De praktijk laat volgens HVC zien dat als inwoners een extra bak krijgen, bijvoorbeeld voor plastic, blik en drinkpakken, ook andere stromen beter worden gescheiden. In hoogbouw en sterk verstedelijkte gebieden is het lastiger om afval goed te scheiden. Er is vaak simpelweg minder ruimte om het afval goed apart te houden. Nascheiding is dan een goede optie. Kernboodschap van HVC: nascheiding is een goede aanvulling op bronscheiding, maar het scheiden aan de bron met zoveel mogelijk worden toegepast. PRN is het daar van harte mee eens. Lees meer op hvcgroep.nl.

 

 

07-08-20 Maastricht pakt illegale afvaldump bij oudpapier aan

Het komt steeds vaker voor: in de containers voor oudpapier en -karton wordt afval gestopt, dat er niet in thuis hoort. Naast plastic hoesjes kan worden gedacht aan delen van laminaatvloeren en zelfs een in stukken gezaagd bankstel. Om de vervuiling te verminderen, gaat de gemeente Maastricht een proef doen op bepaalde milieuperrons. De gemeente past enkele containers voor oudpapier aan in de strijd tegen deze illegale afvaldump. De opening aan van de container wordt aangepast door aan de binnenkant een S-bocht te plaatsen. Zo is het moeilijker om ander afval dan papier en karton in de container te stoppen. Nadeel is dat lange stukken karton er minder goed inpassen. Deze moeten dus eerst kleiner worden gemaakt.

Sinds het begin van de coronacrisis is het probleem van illegaal afvaldumpen verdubbeld in Maastricht. Om dumpers te kunnen betrappen zet de gemeente ook al mobiele camera’s in. Lees meer op de limburger.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: Loraine Bodewes / Archief De Limburger

04-08-20 Duurzaamheidsquiz vouwkarton

Pro Carton (de Europese branchevereniging van vouwkarton producenten) promoot de duurzame eigenschappen van vouwkarton. Wil je  daar meer van weten, bijvoorbeeld over de recyclingmogelijkheden van het materiaal? Doe dan mee aan de leerzame quiz van Pro Carton.

 

03-08-20 Kassabonnen bij het oudpapier

Eerder dit jaar deed PRN onderzoek naar de kassabonnen van diverse grote aanbieders. Daaruit kwam naar voren dat het overgrote deel van de kassabonnen vrij is van de stof  Bisfenol A (BPA) zijn. Voorheen moesten kassabonnen bij  het restafval omdat ze vaak van thermisch papier werden gemaakt en in een deel daarvan zat BPA dat mogelijk nadelige effecten heeft op de gezondheid van mensen en dieren. Gevolg van deze positieve ontwikkeling: kassabonnen mogen voortaan bij het oudpapier en zijn geschikt voor recycling. PRN heeft de Scheidingwijzer aangepast.

 

 

02-08-20 Ondergrondse perscontainer met extra capaciteit voor OPK

De hoeveelheid kartonnen verpakkingen is door het online winkelen sterk toegenomen. Daarnaast is er een afname van oudapier als gevolg van digitalisering van informatie.  Gevolg: de samenstelling van de afvalstroom oudpapier en -karton (OPK) is in de afgelopen jaren veranderd. Daardoor is het volume van de afvalstroom toegenomen en zijn overvolle papierbakken geen uitzondering. De nieuwe Presstation Pro voor oudpapier en -karton (OPK) van Sidcon speelt daar op in. De ondergrondse perscontainer heeft een extra grote capaciteit voor OPK. De nieuwe opk-container heeft een persmechanisme en inwerpopening die speciaal zijn aangepast aan karton. Groot voordeel is dat het aantal transportbewegingen afneemt. Ook zorgt de OPK-perscontainer, bij goed gebruikt, voor veel minder plaatsingen buiten de bak. Kijk voor meer info op sidcon.nl.

30-07-20 Omrin benadert kinderen met TikTok

Om kinderen in beweging te krijgen voor duurzaamheidsthema’s als afval scheiden, hergebruik, recycling en zwerfafval is Omrin gestart met een eigen TikTok-kanaal. Kijk voor meer info op omrin.nl. Via Papierenkarton.nl doet PRN ietsvergelijkbaars: het lespakket Papier en Karton van  KlasseTV is door de keten mogelijk gemaakt en wordt gegeven aan leerlingen van de groepen 7 en 8. Jong geleerd is oud gedaan!

 

29-07-20 Monitoring inhoud restafvalzak: nuttige info voor beleid

Het Nederlands huishoudelijk restafval bestond in 2018 voor 31 procent uit gft en ondefinieerbare rest, voor 19 procent uit papieren karton en voor 13 procent uit plastic. Dat blijkt uit de publicatie Samenstelling van het huishoudelijk restafval van

Rijkswaterstaat. De cijfers laten geen grote verandering zien ten opzichte van de jaren daarvoor.

 

Wat betreft oudpapier en -karton is de aanwezigheid in het restafval jammer, want de houtvezels van dat afval kunnen vaak prima worden gebruikt voor het maken van nieuw papier en karton. Nederland doet het geweldig op het vlak van papierrecycling, maar het kan dus nog beter. Veel oudpapier belandt niet waar het hoort: de oudpapierbak. Maar ook in die bak is ruimte voor verbetering. De vervuiling van het oudpapier in de papierbak neemt namelijk toe. Er is sprake van een duidelijk groei van afval dat niet bij het oudpapier hoort: laminaten, vetresten etc.

 

De monitoring van de inhoud van de restafvalzak levert nuttige informatie op voor beleidsmakers. Net als het PRN-onderzoek Productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier 2019  biedt de monitor inzicht in knelpunten en kan worden bepaald hoe de communicatie richting burger kan worden aangepast om zo de recycling van materialen te optimaliseren.

 

afvalzakken vuilniszakken

27-07-20 Creatief recyclen met Efteling en KarTent

De Efteling en KarTent dagen iedereen uit om een Efteling-creatie te maken van karton en dit te delen via social media met #papierhier. Zo worden creativiteit en recycling gestimuleerd en wordt op een ludieke manier aandacht gevraagd voor duurzaamheid. Inzendingen doen mee aan een wedstrijd. De winnende ontwerpen worden verkocht en de opbrengst gaat naar Justdiggit, een organisatie die zich inzet voor verkoeling van de aarde. Mooi initiatief. Wil je meedoen en weten hoe het werkt: lees meer…

 

25-07-20 Reclamefolder verder onder druk

Sinds deze maand mag geen reclamedrukwerk meer op de mat worden gegooid bij inwoners van Den Haag die geen ja-sticker op de brievenbus hebben geplakt. Verschillende gemeenten in Nederland voeren een zogenoemd opt-insysteem in. Eerder gebeurde dat al in Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Tilburg. De branche heeft een zaak aangespannen, maar de Hoge Raad spreekt zich (in een Hoger Beroep zaak) pas volgend jaar uit of zo’n systeem überhaupt mag.

 

De JA|JA-sticker werd bedacht omdat veel folders ongelezen bij het oud papier belanden. Het is zonde van de grondstoffen, de productie en het transport van de folders als ze ongebruikt bij het oudpapier terecht komen. Het levert een onnodige milieu-impact op.

24-07-20 Refuse, Reduce, Re-use & Recycle

Bij het verpakken van een product is de mogelijkheid van recycling van het verpakkingsmateriaal van groot belang. Maar er gaat een aantal stappen aan vooraf. Is de verpakking nodig? Kan het zij met minder materiaal worden gemaakt? Bestaat een mogelijkheid van hergebruik van het verpakkingsproduct en tot slot; kan het materiaal na gebruik worden gerecycled? Bij deze verpakking van een duurzame, houten tandenborstel is goed nagedacht over de Refuse en Reduse fase. Een extra folieverpakking in de kartonnen omverpakking ontbreekt. Daarnaast is geen laminaat gebruikt op het karton, zodat de recyclebaarheid van het karton is geborgd. Mooi voorbeeld van duurzaam verpakken!

 

21-07-20 Burger kiest voor karton vanwege recyclebaarheid

Als het aan de burger ligt zijn verpakkingen van karton. 60% van de burgers zegt een voorkeur te hebben voor kartonnen verpakkingen. Waarom? Omdat ze goed recyclebaar zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van Two Sides. De perceptie van de burger komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. 86% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Lees meer hierover op deze website. Of op twosides.info.

20-07-20 Recycling? Eerst Re-use

Voorafgaand aan Recycling gaat Re-use. Smurfit Kappa heeft daarvoor een mooie oplossing gevonden. Maak een speelkasteel van de verpakking. Na het spelen kan het karton alsnog bij het oudpapier!

 

17-07-20 Gescheiden inzameling wettelijk verplicht

Gemeenten zijn sinds 1 juli wettelijk verplicht om gft-afval, papier, metaal, kunststof, glas en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. Op die datum trad het besluit gescheiden inzameling in werking. Vanaf 1 januari 2025 moeten ook textiel en gevaarlijke afvalstoffen gescheiden worden ingezameld. Lees meer op vang.nl. PRN is groot voorstander van scheiding aan de bron om zo de kwaliteit van het oudpapier te borgen. Alleen zo kan de kringloop van papier en karton worden gesloten.

 

 

16-07-20 Op naar een circulaire economie met kartonnen verpakkingen

Pro Carton is de Europese vereniging van vouwkarton producenten. De vereniging promoot (het gebruik van) vouwkarton. In haar laatste video wordt vouwkarton gepositioneerd als de ideale verpakkingen voor een circulaire economie. Zoals terecht blijkt uit de video, zijn de eigenschappen van vouwkarton bijzonder duurzaam: hernieuwbare bron, recyclebaar, efficiënt geproduceerd en in staat de verpakte producten onbeschadigd en langer goed en te houden. Echter, niet alle verpakkingen van vouwkarton zijn niet goed recyclebaar en circulair. Laminaat op de verpakking frustreert bijvoorbeeld het recyclingproces. Bij het ontwerp van een product of verpakking, kan rekening worden gehouden met de recycling daarvan: Design for Recycling. Zo kan optimaal worden gerecycled en komt de circulaire economie een stap dichter bij.

 

 

 

13-07-20 Waste no more: dé toekomstvisie van Renewi.

Renewi is een waste-to-product bedrijf. Het zet alles op alles om in 2023 91 procent van al het afval te hergebruiken of recyclen. Om verandering mogelijk te maken, werkt het samen met zowel grote bedrijven als pionierende start-ups. Doel: het ontwikkelen van innovatieve, circulaire oplossingen. Recycling is daarbij essentieel. Renewi: ‘Recycling is de zichtbare gedragsverandering naar een circulaire economie’. Lees meer over de initiatieven van Renewi op change.inc.

09-07-20 Barilla kiest voor monomateriaal

Een goede ontwikkeling: voedselproducent Barilla heeft besloten om zijn vouwkartonnen verpakkingen voortaan zonder een plastic venster aan te bieden. De pasta is vanaf nu op het karton gedrukt. PRN juicht deze stap toe. De plastic vensters gaan met de verpakkingen bij het oudpapier. Zij zijn een vorm van vervuiling van de oudpapierstroom en dienen te worden verwijderd om van het oudpapier weer nieuw papier en karton te maken. PRN is voorstander van monomaterialen, in dit geval alleen vouwkarton. Door het gebruik van één materiaalsoort worden de kwaliteit en waarde van het oudpapier groter, kan de kringloop van papier en karton eerder worden gesloten.

 

07-07-20 Beleidsmaatregelen voor een circulaire verpakkingsketen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar beleidsmaatregelen voor een

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

circulaire verpakkingsketen uiteengezet. Lees de brief en (technische) toelichting op kidv.nl.

06-07-20 Vervuiling oudpapier is trend. Ook in Emmen.

De vrijwilligers van Stichting Recycling Rietlanden in Emmen is het een doorn in het oog. Steeds vaker treffen zij troep aan bij hun papiercontainer. Spullen die niet thuishoren tussen het oud papier. ‘Piepschuim, zakken cement, autobanden… we komen van alles tegen’, vertelt Harry Pietersma. Hij is al tientallen jaren betrokken bij de inzameling van oud papier in zijn wijk. Bekijk het interview met Pietersma op rtvdrenthe.nl.

 

Het is een trend, de vervuiling van het oudpapier. Dat blijkt onder meer uit het Vervuilingsrapport 2019. PRN is daar uiteraard niet blij mee. Om de kringloop van papier te sluiten en dus toe te werken naar een circulaire economie is een kwalitatief hoogwaardige stroom oudpapier van groot belang. Die stroom ontstaat door samenwerking tussen alle betrokken partijen, van papierfabriek tot de burgers. Samen houden we de stroom oudpapier schoon.

 

 

03-07-20 Financieel overzicht 2019 Verwijderingsfonds beschikbaar

De stichting Verwijderingsfonds (SVF) is opgericht om een fonds in te stellen en beheren ter compensatie van mogelijke deficiten bij gemeenten en oudpapierondernemingen (voor zover deze betrekking hebben op oudpapier en -karton niet zijnde verpakkingen, ingezameld bij  particuliere huishoudens).  Lees meer over Stichting Verwijderingsfonds. Het Financieel overzicht 2019 SVF is beschikbaar en te downloaden.

02-07-20 Recyclebare meubels van karton

Je hebt een leeg huis in de verkoop staan, terwijl een ingericht huis de potentiële koper een beter zicht geeft op de ruimte en mogelijkheden van het huis. Dan bieden meubels van karton een oplossing. Kartonnenmeubelen.be biedt een scala aan meubels van karton. De meubels bieden veel voordelen:

 • goedkope manier om vastgoed te presenteren;
 • gemakkelijk om op te stellen en van plek te veranderen;
 • toont de grootte van de kamers;
 • helpt de koper de volumes in te schatten;
 • 6 tot 10 keer herbruikbaar.

En last but not least: de meubels zijn 100% recycleerbaar. Na gebruik breng je ze naar het oudpapier en worden er nieuwe producten van gemaakt.

 

29-06-20 83% bedrijfsleven ziet duurzaamheid als kans

83% van het bedrijfsleven ziet duurzaamheid als een kans die moet worden gegrepen. 72% van de bedrijven geeft aan dat duurzaamheid een blijvende trend is. Dit blijkt uit onderzoek van Smurfit Kappa. Lees meer… Papier en karton hebben goede papieren om in te spelen op die trend. Uiteraard niet zonder voorwaarden. Naast duurzaam bosbeheer en het zoeken naar mogelijkheden van hergebruik van producten van de materialen, vraagt optimaal recyclen om een zorgvuldige inzameling van oudpapier en -karton. Daarvoor zijn alle schakels in de keten van papier en karton nodig. Lees meer over optimaal recyclen.

26-06-20 Kassabonnen mogen bij het oudpapier

Vanaf nu mogen kassabonnen gewoon bij het oud papier en zijn ze geschikt voor recycling. Voorheen moesten kassabonnen bij het restafval omdat ze vaak van thermisch papier werden gemaakt en in een deel daarvan zat Bisfenol A (BPA) dat mogelijk nadelige effecten heeft op de gezondheid van mensen en dieren.

 

Onderzoek van PRN onder diverse grote aanbieders van kassabonnen toont aan dat de kassabonnen inmiddels BPA vrij zijn. Daardoor mogen ze bij het oudpapier en kunnen zij worden gerecycled. De kassabon is voortaan grondstof voor nieuwe papier- en kartonproducten. Goed nieuws! Lees meer op milieucentraal.nl.

25-06-20 JA|JA Sticker Den Haag mag worden ingevoerd

Den Haag kan per 1 juli de zogenoemde ja-ja sticker in de stad invoeren. De voorzieningenrechter heeft woensdag MaiIDB, Axender, NetwerkVSP en KVGO in het ongelijk gesteld. Niets staat de invoering per volgende week nu meer in de weg. Lees meer op kvgo.nl.

 

23-06-20 46% Nederlanders gooit recyclebaar afval bij restafval

 

Recyclinggedrag Nederlanders

In opdracht van DS Smith heeft onderzoeksbureau OnePoll een onderzoek uitgevoerd naar het recyclinggedrag van Nederlanders, Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders belang hecht aan recyclen van afval maar dat 46% van de Nederlanders hun recyclebare afval bij het restafval plaatsen. Ruim 44% geeft aan zich wel eens schuldig te voelen over het onvoldoende recyclen van afval. Nederlanders zijn voorzichtig in hun recyclingkeuzes. 67% plaatst het afval in geval van twijfel niet bij het restafval, bijvoorbeeld omdat zij de recyclingstroom niet willen vervuilen. Bijna 15% geeft aan wel het risico te nemen en het afval in de recyclingbakken te gooien. Nota Bene. Voor papier en karton geldt dat 86% van het op de markt gebracht materiaal na gebruik wordt ingezameld en hergebruikt.

 

Wel of niet in de recyclingbak?

Hoe komt het dat bijna de helft van het recyclebare afval bij het restafval terecht komt? De onduidelijkheid over de recyclebaarheid van productverpakkingen lijkt een voorname rol te spelen. Veel verpakkingen zijn nog niet recyclebaar en het is niet altijd duidelijk duidelijk hoe een verpakking gerecycled kan worden. De oorzaken voor de twijfel bij het recyclen van afval zij divers. Gemak en onoplettendheid kunnen worden genoemd, maar ook wanneer consumenten wél bewust een poging doen, blijkt optimaal recyclen niet eenvoudig. De verpakking zelf is daar vaak de oorzaak van: ruim 68% van de ondervraagden controleert geregeld het etiket van een verpakking, maar ruim 58% geeft aan meer dan eens in de war te raken door de recyclinginformatie. De onduidelijkheid over hoe verpakkingen te recyclen waar etensresten op zitten of verpakkingen die uit meerdere, niet te scheiden materialen bestaan speelt ook een rol bij het niet-optimaal recyclen. Laminaten op karton zijn bijvoorbeeld niet te scheiden en horen derhalve niet bij het oudpapier. 75% van de ondervraagden geeft overigens aan de recyclingregels in de eigen woonplaats redelijk tot zeer duidelijk te vinden.

 

DS Smith lanceert Circular Design Principles

Samen met de Ellen MacArthur Foundation heeft DS Smith het Circular Design Principles gelanceerd om bedrijven te ondersteunen bij het ontwerpen en correct labelen van herbruikbare en recyclebare verpakkingen. Zo hoopt het bedrijf het voor consumenten makkelijker te maken om bij te dragen aan de circulaire economie. DS Smith heeft zich ten doel gesteld dat alle in 2025 geproduceerde verpakkingen 100% herbruikbaar of recyclebaar zijn. Momenteel gebruiken alle productielocaties van DS Smith al 100% oudpapier als primaire grondstof. Daarnaast werkt DS Smith eraan om zijn CO2-emissie in 2030, per ton geproduceerd karton te verminderen met 30%. Meer weten over DS Smith’s Circular Design Principles? Kijk op dssmith.com. Op 24 juni organiseert DS Smith een webinar om stakeholders mee te nemen in het toepassen van de Circular Design Principles in hun eigen praktijk. Inschrijven kan via www.dssmith.com/designprinciples.

22-06-20 Fans van recyclebaar karton

De sportwereld gaat langzaam maar zeker weer van start. Maar wel met de nodige beperkingen. Spelen voor lege stadions is niet leuk en fans kunnen hun favoriete sporters en teams niet ondersteunen. Fabrikant DS Smith bedacht daar wat op: een combinatie van digitale printtechnieken en golfkarton. Foto of boodschap uploaden en deze wordt geprint op golfkarton. Vervolgens wordt de display in het stadion geplaatst. Fans van recyclebaar karton geven het stadion meer sfeer en ondersteunen hun club. Natuurlijk geen echte wedstrijdbeleving, maar wel leuk! Zo kun je jezelf zien op de tribune en jouw club ondersteunen. En na gebruik….kunnen de kartonnen beelden gewoon bij het oudpapier!

 

19-06-20 Maak je afval recycleklaar

In Nederland wordt 79% van alle verpakkingen gerecycled. We zijn dus goed bezig. Gemiddeld wordt 86% van het op de markt gebrachte papier en karton gerecycled. Van de plastic verpakkingen wordt iets meer dan de helft opnieuw gebruikt. Ook mooi, maar daar mag natuurlijk nog wel wat bij! Om dat te realiseren heeft het Platform Ketenoptimalisatie (een samenwerking tussen VNG en Afvalfonds Verpakkingen) de campagne Recycleklaar gelanceerd.

 

De campagne richt zich op consumenten en gemeenten en probeert die partijen te helpen bij het beter scheiden van afval om zo meer waardevolle grondstoffen te behouden. Immers, ook plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken zijn waardevol. Zeker als je ze goed verzamelt. Hoe beter jij je afval scheidt, hoe meer verpakkingen een tweede leven krijgen als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen. Maak ze leeg, haal ze los, druk ze plat. Dan zijn ze recycleklaar. Kleine moeite, groot verschil!

 

Ook voor papier en karton geldt dat goede scheiding aan de bron helpt om een schone en droge stroom oudpapier te realiseren. De afgelopen jaren is die stroom meer vervuild geraakt , bv door voedselverpakkingen met etensresten en plasticfolies. PRN heeft de scheidingswijzer ontwikkeld om burgers hierop te wijzen.

 

18-06-20 Ook Den Haag voert JA|JA sticker in

De gemeente voert op 1 juli 2020 een Ja/Ja-sticker in. Bewoners krijgen dan alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk als zij dat aangeven met een Ja/Ja-sticker op de brievenbus. Den Haag draait zo het huidige systeem om. Nu ontvangen burgers zonder sticker op de brievenbus nog reclame. Sommige vormen van ongeadresseerd reclamedrukwerk vallen buiten de nieuwe maatregel, zoals huis-aan-huisbladen en berichten van de gemeente of van een netbeheerder. Eventuele Nee/Nee- of Nee/Ja-stickers blijven geldig.

 

Met de nieuwe maatregel wil de gemeente papierverspilling voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddeld huishouden in Nederland elk jaar ongeveer 34 kilo papier aan reclame krijgt. Dat zijn ongeveer 30 folders per week. Veel van deze reclame wordt ongelezen weggegooid. Als dat in de papierbak gebeurt is er weinig aan de hand, want van de oude folders wordt nieuw papier gemaakt. Wat Den Haag betreft betekent ongelezen weggooien dat de folders voor niks zijn gemaakt. Per 20 juli geldt de nieuwe regeling voor folders. Lees meer op denhaag.nl.

 

17-06-20 88% recycling verpakkingen papier en karton

In Nederland wordt maar liefst 79% van alle verpakkingen gerecycled. Dat blijkt uit cijfers van het Afvalfonds Verpakkingen. De kosten hiervan worden vergoed door de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen.
Recycling betekent inzameling en hergebruik van gebruikte materialen. Papier en karton zijn daarin koplopers. 88% van de verpakkingen van papier en karton worden gerecycled. Kijk voor meer cijfers op deze website.

16-06-20 Recyclebare champignonverpakking van karton

Champignons worden vaak verpakt in (doorzichtige) plastic verpakkingen. Zo kan de klant goed zien wat hij koopt. Verpakkingsbedrijf Hassink uit Haaksbergen ontwikkelde een alternatief van vouwkarton. Het karton heeft een hernieuwbare bron, biedt ruimte voor productinformatie en is na gebruik grondstof voor nieuw karton, kan dus bij het oudpapier. En dat terwijl de klant ook nog de champignons in de doos kan bekijken.

 

15-06-20 Stem voor de meest duurzame verpakking. The Green Quest.

Om de klimaatdoelen te halen, moet Nederland keihard aan de bak. Tijdens The Green Quest, het nieuwe programma op BNR Nieuwsradio, neemt Harm Edens de vergroening van BV Nederland onder de loep. Hij krijgt daarbij hulp van de échte duurzaamheidsspecialisten van The Green Team.

Elke maandag om 15.00 uur pitcht een duurzame doener zijn of haar innovatieve project. Die vindt je na de uitzending terug in the Green Gallery. Aanmelding voor het seizoen 2019-2020 is inmiddels gesloten. Op 22 juni worden drie prijzen uitgereikt, waaronder een publieksprijs. Tussen 2 juni en 16 juni kan het publiek stemmen op de favoriete deelnemer in The Green Gallery. De innovatie met de meeste stemmen, wint de publieksprijs.

 

Onder de pitches/inzendingen uiteraard veel papier en karton! Voorbeeld: de Pop-Up Cup, een duurzame, recyclebare drankverpakking. Stemmen kan nog!

Kijk voor meer informatie op thegreenquest.nl.

 

11-06-20 Suez helpt bij scheiden oudpapier

Ben jij ook nog steeds thuis aan het werk? En plak je overal geeltjes met wat je allemaal nog moet doen? Deze mooie gekleurde briefjes mogen net als je printerpapier bij het oudpapier. Lees wat je nog meer bij papier en karton mag weggooien op de website van Suez. De informatie sluit aan bij de Scheidingwijzer van PRN. Lees meer op deze site.

 

09-06-20 Oudpapier Hof van Twente weer opgehaald

Op 20 april nam de directie van Suez het besluit per direct te stoppen met de papierinzameling in verband met de coronamaatregelen. Suez was van mening dat de risico’s voor chauffeurs en vrijwilligers te groot waren.

 

Het besluit leidde tot veel onduidelijkheid, frustratie en problemen bij de gemeente, de inzamelende verenigingen en de inwoners. Suez plaatste containers waar de inwoners zelf hun oud papier konden achterlaten, maar daaraan kleefden veel nadelen. Zo nam het aantal verkeersbewegingen fors toe, hadden de vrijwilligers die bij de containers stonden veel meer direct contact met inwoners en leverde het verdelen van het oud papier in de containers gevaarlijke situaties op. Daar kwam bij dat er niet voldoende containers beschikbaar waren om al het oud papier in te verzamelen. Suez heeft de kritiek ter harte genomen. Vanaf gisteren zijn de vuilniswagens en chauffeurs weer beschikbaar voor de inzameling van oudpapier in de Hof van Twente. Lees meer op tubantia.nl.

 

08-06-20 Van eierdoos tot lamp

De bekende eierdoos is gemaakt van meerdere malen gerecycled oudpapier. Voordat de doos weer in de papierbak belandt kun je er ook een bijzondere lamp van maken! Mooi voorbeeld van re-use! Natuurlijk papier en karton!

 

05-06-20 Happy World Environment Day

Vandaag is het Wereldmilieudag of World Environment Day. Sinds 1974 wordt deze dag jaarlijks door de Verenigde Naties georganiseerd. De inzet is om overheden en bevolking stil te laten staan bij ons milieu. Deze speciale dag moet het bewustzijn hierover verbeteren. Er is voor 5 juni gekozen omdat op die dag in 1972 de internationale milieuconferentie begon die ook bekendstaat als het United Nations Environment Programme. Ook voor vandaag geldt: breng het schone en droge oudpapier naar de papierbak. Samen sluiten we de kringloop van papier!

 

03-06-20 Nederland voor 25% circulair. Werk aan de winkel!

Landen zijn cruciaal voor het bereiken van een wereldwijde circulaire economie; De Nederlandse economie is momenteel 24,5% circulair! Dat blijkt uit onderzoek van duurzaamondernemen.nl. Dat klinkt hoopvol, maar het betekent ook dat meer dan 75% van de economie nog niet circulair is en dat er nog veel werk moet worden verzet. Papier en karton doen het goed. 86% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. En ruim 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Dat zijn duurzame getallen!

 

Oudpapier is dan ook een waardevolle grondstof voor nieuw papier. Echter, om geschikt te zijn voor het recyclingproces moeten het ingezamelde papier en karton voldoen aan bepaalde eisen. Zo moet oudpapier schoon zijn: vrij van voedselresten, andere mogelijke bacteriële besmettingsbronnen en niet-papier materialen zoals kunststof, metaal etc. Ook moet oudpapier droog zijn. Zo kan schimmelvorming worden voorkomen. Om burger en bedrijf te helpen bij het zo goed mogelijk recyclen hebben diverse partijen verschillende initiatieven ontwikkeld. Denk aan milieucentraal en de gemeente Amsterdam.

 

PRN heeft de Scheidingswijzer ontwikkeld, die door gemeenten onder burgers kan worden verspreid. Recentelijk heeft PRN een factsheet gepubliceerd (zie afbeelding) over de recycling van papier en karton.

 

 

02-06-20 KiDV presenteert video’s over duurzaam verpakken

Het  Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KiDV) heeft vijf video’s gepresenteerd waarin de facetten van duurzaam verpakken aan bod komen. Van ontwerper tot burger, we spelen allemaal een rol bij de optimale recycling van materialen. Uiteraard is er in de video’s veel aandacht voor het scheiden van afval. Zo helpt de keuze voor mono-materialen de consument bij het zo goed mogelijk scheiden van afval. Zie hier de video over grondstoffen terugwinnen. Bekijk al de video’s op kidv.nl. De video’s hebben voornamelijk betrekking op kunststof, maar papieren kartonnen verpakkingen komen veelvuldig aan bod.

 

01-06-20 Mooi voorbeeld Re-use papier

De Franse ontwerpster Sylvie Facon maakt op bijzondere wijze gebruik van oude boeken. Zij maakt er prachtige kleding van! Kijk voor meer ontwerpen van Facon op sylviefacon-creatrice.fr.

 

29-05-20 Recyclebare Social Distancing Solutions van DS Smith

DS Smith is een verpakkingsproducent met meerdere fabrieken in Nederland . Het bedrijf speelt in op de coronacrisis en heeft duurzame en recyclebare kartonnen oplossingen ontwikkeld om social distancing mogelijk te maken in industriële omgevingen, kantoorgebouwen, wachtkamers, winkels, scholen, horecagelegenheden en openbare ruimtes. Veiligheid en flexibiliteit staan centraal bij de producten van DS Smith. Zo maakt zij zelfdragende scheidingswanden die snel en eenvoudig zijn te monteren en regelmatig kunnen worden vervangen om mogelijke kruisbesmettingsrisico’s te beperken. Bedrukking op de schermen, bijvoorbeeld met instructies of waarschuwingen, kan bijdragen aan een verhoogd effect van de social distancing. En na gebruik kunnen de kartonnen wanden bij het oudpapier. Zij vormen grondstof voor nieuwe producten van papier en karton.

 

DS Smith heeft social distancing-oplossingen  gedoneerd aan twintig  scholen en zorginstellingen in de omgeving van haar Nederlandse vestigingen.

27-05-20 Lesje afval scheiden van SUEZ

Per persoon zorgen we jaarlijks voor 80 kg papierafval! Daarmee is papier de meest voorkomende afvalsoort in Nederland. SUEZ Nederland maakte een video en leert ons hoe we papierafval goed kunnen scheiden én wat we van oud papier en karton allemaal weer kunnen maken!

26-05-20 Europese papierrecycling licht gedaald

De Europese inzameling van oudpapier in 2018 betrof 71,6% van het op de markt gebrachte papier en karton. Dat is 1,6% lager dan in 2017. Een en ander blijkt uit het MONITORING REPORT 2018 – European Declaration on Paper Recycling 2016-2020 van de European Paper Recycling Council (EPRC).

Belangrijkste oorzaak van de daling is gelegen in de kwaliteitsmaatregelen die China heeft genomen t.o.v. oudpapier. Het doel om in 2020 een recyclingpercentage van 74% te behalen is ondanks diverse maatregelen lastig te realiseren.

25-05-20 Afvalfonds roept op tot schone, droge inzameling oudpapier

Eten besteld om de lokale horeca te steunen? Gooi kartonnen verpakkingen met etensresten bij het restafval en niet in de papierbak. Voor goede recycling moet het papier & karton schoon zijn. Dat is de boodschap die het Afvalfonds Verpakkingen via Twitter verspreid. PRN is het geheel eens met het fonds. Met de toename van thuisbezorgd en/of afgehaald voedsel neemt de hoeveelheid verpakkingsafval toe. Daarin zitten geregeld etensresten. Deze verstoren her recyclingproces en zijn dus ongewenst. Zitten er resten in de gebruikte verpakking, gooi het karton dan bij het restafval en niet in de papierbak. Samen houden we de kringloop van papier gesloten!

22-05-20 Consument vindt papier en karton duurzaamste verpakkingsmaterialen

De Europese consument beschouwt papier en kartons als de duurzaamste verpakkingsmaterialen. Dat blijkt uit een nieuw Europa-breed onderzoek van Two Sides. De uitkomsten zijn voor ons land niet verwonderlijk: 87% van het oudpapier wordt gerecycled en ruim 86% van het nieuwe papier en karton bestaat uit oupapier. WoW!

 

 

21-05-20 Doe Mee Met Minder Afval

Hoe kun jij alleen, of met je gezin of huisgenoten de hoeveelheid restafval in huis nog meer verminderen? Ga de uitdaging aan en Doe Mee Met Minder Afval, een initiatief van het Schiedamse afvalbedrijf Irado.

 

Ieder jaar valt er flink wat kilo’s papier op de deurmat. En dan komt er ook nog het nodige papier en karton binnen door bestellingen. Na gebruik wordt dat oudpapier en -karton hergebruikt voor de productie van nieuw papier, servetjes, wc- en keukenrollen.

 

Na de uitdaging om groente-, fruit- en andere etensresten in huis te verminderen, probeert Irado dat van 1 tot en met 30 juni ook met oudpapier en  -karton. Hoe goed jij het doet kun je bijhouden op een speciaal platform van het bedrijf. Na je aanmelding ontvang je bovendien handige tips en wekelijks een opdracht in je mailbox. Je ontmoet er andere deelnemers die elkaar helpen en inspireren om de hoeveelheid restafval te verminderen. Doe jij mee? Kijk voor meer informatie op irado.nl.

20-05-20 Verhogen afvalstoffenbelasting optie fiscale vergroening?

Het Ministerie van Financiën heeft zich samen met andere departementen gebogen over bouwstenen voor een beter en toekomstbestendig Nederlands belastingstelsel. Uit de bevindingen van de ministeries is gebleken dat het voor de verdere fiscale vergroening een optie is om de afvalstoffenbelasting (opnieuw) te verhogen. Door verbranden en storten zwaarder te belasten zou het aantrekkelijker worden om producten te hergebruiken of recyclen.

 

De recyclingketen is niet enthousiast. En ook ambtenaren waarschuwen dat zo’n maatregel averechtse effecten kan hebben. Immers, door een verhoging van de afvalstoffenbelasting kan recycling duurder worden. En dat terwijl de primaire productie van grondstoffen nu vaak al goedkoper is dan hergebruik van afval. Bij de laatste verhoging van de belasting in 2019 waarschuwden de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) dat verhoging van de afvalstoffenbelasting de circulaire economie niet vooruithelpt. De kostprijs voor hernieuwbare grondstoffen zal juist stijgen. Ook nu hebben de afvalorganisaties kritisch gereageerd. Download het rapport Fiscale vergroening en grondslagerosie. 

19-05-20 Circulair worden we door te scheiden aan de bron

18-05-20 Handreiking COVID-19

Het Verbond PK – waarin de papier-, verpakkings- en golfkartonsector samenwerkt op het gebied van veiligheid – publiceert een Handreiking COVID-19. Doe er je voordeel mee! Download de handreiking.

15-05-20 AH: in 2025 zijn alle verpakkingen recyclebaar

Verpakkingen van levensmiddelen beschermen producten niet alleen tijdens hun transport, ze verlengen de levensduur ervan en bieden ruimte aan informatie voor de consument. Albert Heijn doet in het magazine ‘Gezond vooruit’ uit de doeken hoe zij zich inzet om duurzamer te verpakken. Zo moeten in 2025 alle verpakkingen van de retailer volledig recyclebaar zijn. Papier en karton maken recyclebare verpakkingen met een hernieuwbare bron mogelijk, die voedselverspilling helpen tegengaan. PRN denkt graag mee met AH hoe deze verpakkingen ook werkelijk recyclebaar kunnen zijn. Al in de ontwerp- en opdrachtfase moet daarover worden nagedacht. Toevoegingen aan het in beginsel duurzame karton kunnen er namelijk voor zorgen dat de verpakking niet bij het oudpapier mag en het recyclingproces verstoord.

 

14-05-20 Corona en de papierindustrie

Door de coronacrisis worden massaal orders geskipt bij de papierindustrie omdat landen in een hele of gedeeltelijke lockdown gingen. Retailers kijken als eerste waar ze kunnen besparen op de marketinguitgaven. Dit betekent bijvoorbeeld dat huis-aan-huis uitgaven gedeeltelijk of helemaal komen te vervallen, want de adverteerders blijven weg. De coronacrisis zorgt wel voor een opleving in de verpakkingsindustrie. Producenten van golfkarton en van farmacieverpakkingen zijn goed bezet. Met name de levensmiddelenbranche stuwt de vraag op. Lees meer op papercm.com. Nota Bene. Voor de toegenomen vraag naar kartonnen verpakkingen is het van belang dat de inzameling van oudpapier op niveau blijft. PRN deed al eerder een oproep daartoe samen met Nedvang, VNP en de FNOI.

13-05-20 Sluiten kringloop doen we samen

Gescheiden inzameling en het sluiten van de kringloop van papier en karton is ook een zaak van burger en bezorger van reclamedrukwerk. Het plastic om stapels niet bezorgde folders hoort niet in de papierbak! Dat die regel niet altijd wordt nageleefd blijkt uit deze foto uit Amsterdam. De papierbak zat tot de nok toe vol, onder meer door een grote hoeveelheid folders die nog in plastic zaten verpakt. De bezorgdienst is benaderd om de bezorger aan te spreken.

12-05-20 Recyclingindustrie in zwaar weer

De recyclingindustrie lijkt op weg naar een dieptepunt, blijkt uit een artikel in Afvalonline. De schade die de coronacrisis veroorzaakt is enorm. Heel wat bedrijven vechten voor hun voortbestaan. Eric Rehbock, de voorzitter van de Duitse branchevereniging voor recyclebedrijven, pleit voor belastingvoordelen en andere maatregelen . Immers, er is sprake van een schok in de markt voor secundaire grondstoffenmarkten. De schrootindustrie kampt met hoge vaste lasten die voor veel bedrijven niet door de huidige omzetten worden gedekt. De markt voor plasticrecycling brokkelt af door extreem lage olieprijzen en stagnerende productie. De oudpapierindustrie lijkt aan de neerwaartse spiraal te kunnen ontsnappen. De in de afgelopen maanden opgebouwde voorraden oudpapier zijn sterk afgenomen en de vraag van de papierindustrie naar oud papier, met name voor de verpakkingssector, blijft zeer hoog. Maar ook papierrecycling kampt met problemen. De inzameling van oudpapier heeft in de afgelopen crisismaanden te maken gehad met stagnatie. Gemeenten stopten de inzameling. Gelukkig is daar in veel gevallen weer verandering in gekomen. PRN roept alle betrokken partijen op (gescheiden) te blijven inzamelen en de stroom oudpapier zo schoon en droog mogelijk te houden. Samen houden we de kringloop van papier en karton gesloten.

11-05-20 Door de ogen van…PRN-directeur Hielke van den Brink

Hielke van den Brink is sinds 2016 directeur van de stichting Papier Recycling Nederland te Hoofddorp. Afgelopen week werd Hielke geïnterviewd door AfvalOnline. In een

Hielke van den Brink. – FOTO GUUS SCHOONEWILLE

persoonlijk gesprek maakt hij ons deel van zijn ambities en levensloop. Lees meer op AfvalOnline.

08-05-20 Re-use: Kartonnen festivaltent wordt corona-proof tussenschot

De kartonnen festivaltenten van KarTent zouden dit zomerseizoen in de opslag blijven. De 50.000 kartonnen tenten die het bedrijf wilde opzetten op festivals als Zwarte Cross, Manana Manana en Best Kept Secret, waren niet nodig omdat de festivals zijn afgeblazen. Grondstoffenbedrijf SUEZ en KarTent slaan de handen nu ineen om van die kartonnen tenten scheidingswanden, afvalbakken en werkstations te maken. Want die zijn hard nodig voor bedrijven die in een anderhalve-meter-samenleving veilig aan het werk willen. Mooi voorbeeld van Re-use. Na gebruik kunnen de nieuwe producten bij het oudpapier en kunnen er hopelijk weer nieuwe KarTenten van worden gemaakt!

 

 

08-05-20 Kartonafval is verantwoordelijkheid burger en gemeente

Het coronavirus (COVID-19) confronteert ook de papier- en kartonketen met forse uitdagingen. Enkele gemeenten hebben in de afgelopen periode besloten te stoppen met  de (huis-aan-huis) inzameling van oudpapier. Dit vanwege het uitvallen van vrijwilligers in die gemeenten en van chauffeurs als gevolg van de genomen coronamaatregelen. Maar ook in gemeenten waar de inzameling doorgaat dan wel opnieuw is opgestart kunnen ongewenste situaties ontstaan omdat de stroom oudpapier en -karton is toegenomen. Hoe dat komt? We bestellen vaker online producten die weer verpakt zijn in karton.  Dat leidt tot extra consumentenafval. Daarnaast gebruiken veel mensen de crisis om eens goed op te ruimen. Gevolg: nog meer oudpapier en -karton. Bij sommige inzamelpunten in Nederland leidt dit tot bergen afval, zoals in Haarlem. Het Noordhollands Dagblad schreef hierover op 7 mei.

 

Het Afvalfonds Verpakkingen en PRN roepen burgers en gemeenten op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Laat kartonnen dozen niet naast de papierbakken achter. Geef de gemeente een seintje. Ze doen hun best! Samen komen we door de crisis heen!

07-05-20 Renew en Recycle

Verloren in de jungle van milieuvriendelijke labels? Dat is niet verwonderlijk. Er zijn veel verschillende labels, certificaten en milieureferenties. Dat maakt het soms lastig om de verschillende producten van papier en karton te vergelijken. Met papierenkarton.nl en het Antalis Green Star System ontstaat overzicht. Labels zeggen vooral iets over de bron (en soms productie) van het papier: Renew. Heel belangrijk, maar dat geldt ook voor Recycling, een essentiële stap in de papierkringloop. Door allerlei toepassingen ,van bv. laminaat, is in beginsel duurzaam papier en karton niet meer recyclebaar en mag het niet meer in de oudpapierbak. Alleen een keuze voor een duurzame soort is dus niet voldoende om de kringloop van papier en karton te sluiten. Alles schakels in de keten dragen bij aan de totstandkoming van een circulaire economie. Van bosbouwer tot recyclebedrijf, van papierfabriek tot opdrachtgever.

06-05-20 Papierbakken door corona sneller vol

Mede door de coronacrisis bestellen we vaker online. De producten zijn vaak verpakt in karton. Dat betekent een toename van huishoudelijk oudpapier. Gevolg: de papierbak zit sneller vol dan normaal.  In veel gemeenten leidt dat tot vervuiling rond de papierbakken. Het Afvalfonds Verpakkingen roept burgers op om dozen niet naast de bakken achter te laten, maar om de gemeente een seintje te geven. Ze doen hun best! Samen komen we door de crisis heen!

04-05-20 Fraai voorbeeld Re-use verpakking

We zijn op weg naar een circulaire economie. Hergebruik van producten en materialen is daarin essentieel. Dat geldt ook voor verpakkingen. Een mooi voorbeeld is de TV-verpakking van Samsung. Na hergebruik kan het kartonnen huisje alsnog bij het oudpapier.

 

01-05-20 Corona zorgt voor meer oudpapier

Volgens woordvoerder Miranda Boer van het crisisteam PMD, Glas en Papier, dat door de afvalsector is geformeerd, neemt de afvalstroom toe door de coronacrisis.

Mensen eten bijvoorbeeld niet meer in bedrijfskantines en restaurants en koken noodgedwongen zelf. Dat zorgt voor meer verpakkingsmateriaal. Maar er wordt ook meer online besteld. Zo’n bestelling zit vaak verpakt in een doos. Gelukkig houden de meeste gemeenten de inzameling van oudpapier en -karton in stand of hebben zij in de afgelopen periode die inzameling weer opgestart. Lees meer op gelderlander.nl.

 

30-04-20 Rd4 herstart papierinzameling aan huis in Limburg

Afvalbedrijf Rd4 start op woensdag 6 mei weer met de papierinzameling aan huis. Rd4 verzorgt de inzameling en verwerking van afval voor tien Zuid-Limburgse gemeenten waaronder Beekdaelen, Brunssum, Voerendaal, Heerlen, Kerkrade, Simpelveld en Landgraaf. Het crisisteam van Rd4 had zeven weken geleden, aan de vooravond van de coronacrisis, het besluit moeten nemen om de papierinzameling stil te leggen. Deze maatregel was nodig om de vele vrijwilligers van 82 verenigingen die het papier inzamelen, te beschermen tegen het virus. Rd4 heeft de afgelopen weken gezorgd voor diverse voorzieningen om papier in te zamelen. Zo werd er een extra inzamelpunt geopend, waar mensen van het opgespaarde papier konden afgeven. Lees meer op rd4.nl.

 

29-04-20 Medewerkers papier- en kartonbedrijven bedankt!

Dankzij de inzet en professionaliteit van de vierduizend medewerkers van papier- en kartonbedrijven worden er ook tijdens de coronacrisis ‘gewoon’ medicijn- en voedselverpakkingen gemaakt, is er voldoende toiletpapier in de winkel en valt elke ochtend de krant op de mat. Dank jullie wel!

 

 

 

28-04-20 Recyclebare wieg

Ben jij een milieubewuste (aanstaande) ouder? Met deze wieg van honingraatkarton ben je klaar voor de toekomst. De duurzame wieg van Papercrib is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton en 100% biologisch recyclebaar. Het materiaal van de wieg is licht en tegelijkertijd super stevig. Kijk voor meer info op papercrib.nl.

23-04-20 Papierinzameling gaat door, ondanks Corona

Het coronavirus (COVID-19) confronteert ook de papier- en kartonketen met forse uitdagingen. Enkele gemeenten hebben in de afgelopen periode besloten te stoppen met de (huis-aan-huis) inzameling van oudpapier. Dit vanwege het uitvallen van vrijwilligers in die gemeenten en van chauffeurs als gevolg van de genomen coronamaatregelen. Na de gezamenlijke oproep van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI), Nedvang, de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken (VNP) heeft een aantal gemeenten genoemd besluit teruggedraaid. Voorbeelden zijn de gemeenten Arnhem, Houten en Uden. Door afspraken met de papierinzamelaar kon de inzameling van oudpapier op een veilige manier worden voortgezet.  Genoemde partijen hebben vandaag een bericht doen uitgaan naar gemeenten en oudpapierondernemingen en hen opgeroepen samen te komen tot afspraken om de inzameling van oudpapier te continueren. Directeur PRN, Hielke van den Brink: Hygiënepapier en verpakkingen voor voedsel en farmaceutische producten vervullen een cruciale rol in deze crisistijd. Oudpapier is dé grondstof voor de productie van nieuw papier en karton en dus van veel verpakkingen en hygiëneproducten.’ 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Om nieuw papier te kunnen maken, moet voldoende oudpapier worden opgehaald.’ Lees het bericht.

23-04-20 Brede maatschappelijke heroverwegingen circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie in 2050 kan Nederland een beter milieu en economische kansen bieden. We zijn er nog lang niet. Diverse knelpunten moeten worden overwonnen. Met het rapport ‘Naar een economie zonder afval’, gaat minister Wopke Hoekstra van Financiën in op deze knelpunten. Het rapport is onderdeel van een set van 16 rapporten die zijn opgesteld onder de noemer ‘Brede Maatschappelijke Heroverwegingen’. Naast de circulaire economie gaan de rapporten onder meer over klimaatverandering, een duurzaam voedselsysteem, mobiliteit, veiligheid, onderwijs, zorg en innovatie. Het rapport is te vinden op rijksfinancien.nl. Voor papier en karton en de recycling daarvan is met name het rapport Naar een economie zonder afval – 
Brede maatschappelijke heroverweging interessant. Een belangrijk knelpunt is het onvoldoende opnemen van milieuschade in de huidige prijzen. Via fiscale regelingen kan hier gevolg aan worden gegeven. Ook kan de inkoop van de overheid en het stimuleren van circulaire technieken een rol spelen.

 

 

22-04-20 Afvalsector ongerust: steeds vaker mondkapjes tussen oud papier.

Mondkapjes tussen het oud papier en plastic of rubberen handschoenen in het riool: afvalverwerkers vinden sinds de coronacrisis steeds vaker gebruikte beschermingsproducten in afvalstromen waar ze niet horen. Medewerkers uit de afvalbranche voelen zich vaker onveilig op het werk. PRN benadrukt dat mondkapjes NIET in het oudpapier mogen. Lees meer op nu.nl.

21-04-20 Heel Tholen container voor oudpapier en -karton

Alle huishoudens in de gemeente Tholen die nu een grijze en groene container hebben, krijgen in mei ook een container voor oudpapier en -karton (OPK). Mooie actie. De bewoners hoeven hun restmateriaal dat een tweede toekomst heeft nu niet meer weg te brengen. Lees meer….

20-04-20 Indrukwekkende sculpturen van karton

Voordat papier en karton bij het oudpapier belanden kan het ook nog worden hergebruikt. Olivier Bertrand maakt prachtige Wildlife-sculpturen van/met golfkarton. Een goed voorbeeld van de Re-Use van materiaal. Kijk voor meer voorbeelden op de website olivierbertrandsculpture.com.

 

16-04-20 Vouwkarton met koudfoliedruk mag bij oudpapier

Grafische Groep Matthys uit Turnhout is gespecialiseerd in fraai afgewerkte verpakkingen en printproducten. Voor de luxe verpakkingen kiest Matthys doorgaans voor vouwkarton. Mede door het gebruik van koudfoliedruk, watergedragen coating (dispersielak) en inkt, kenmerken de doosjes van Matthys zich door een premium uitstraling.

 

Volgens Bart Lauwaert van Matthys is duurzaamheid van verpakkingen een steeds belangrijker thema voor het bedrijf. Lauwaert: ‘En niet alleen omdat onze klanten erom vragen. Wij willen ook zelf een verantwoord product op de markt zetten.’ Van onbewerkt vouwkarton is bekend dat het een duurzaam verpakkingsmateriaal is. Veel vouwkartonnen verpakkingen worden voorzien van laminaat. Dat materiaal werkt recycling tegen: het  zorgt ervoor dat houtvezels niet vrijkomen bij het verpulpen en levert verontreiniging op. Lauwaert: ‘Hoe zit het met de recyclebaarheid van vouwkarton dat is voorzien van koudfoliedruk, watergedragen coating (dispersielak) en inkt? Qua gewicht stelt die toevoeging aan het vouwkarton weinig voor en de materialen worden ook nog eens eenzijdig aangebracht. Toch doet het de vraag rijzen of onze verpakkingen na gebruik bij het oudpapier mogen of dat er een separate reststroom voor moet worden opgezet.’

 

Om die vragen te kunnen beantwoorden benaderde Matthys het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) in Arnhem. De onderzoekers van KCPK gingen aan de slag en maakten gebruik van een verpulper in het laboratorium van papierfabriek Schut. Het gehele verpulpingsproces werd onder de loep genomen. Ook werd een filtertest uitgevoerd. Daaruit bleek dat bij recycling van het vouwkarton met koudfolie slechts 0,4% vreemd materiaal werd verwijderd uit de pulp, dat niet geschikt is voor toepassing bij de productie van nieuw papier en karton. Het ging hoofdzakelijk om grote vezels en een kleine hoeveelheid resten koudfolie, coating en inkt. Het geringe deel dat door het filter heen ging, verscheen als kleine spikkels in de pulp. Waarschijnlijk kunnen deze uit de pulp worden verwijderd tijdens het ontinkingsproces. Voor de productie van (gekleurd) papier is de aanwezigheid van die spikkels geen probleem. Met de nieuwe pulp werden vellen karton geproduceerd. Lees het onderzoeksrapport van het KCPK.

 

                                                                                      Pulp afkomstig van gerecyclede verpakkingen met koudfolie is recyclebaar.

 

Lauwaert: ‘Het onderzoek leverde goed nieuws op. Vouwkarton met koudfolie, op water gebaseerde coating en CMYK-inkten, laat zich prima verpulpen en is goed inzetbaar voor de productie van nieuw karton. Een eigen reststroom hoeft dus niet te worden georganiseerd.’

Waarom kiezen bedrijven nog voor laminaat als er een duurzaam alternatief is? Lauwaert: ‘De esthetische aantrekkingskracht (spiegelglans) van laminaat is bekend. Met koudfoliedruk lever je daar in zeer geringe mate op in, maar daar krijg je weer belangrijke duurzame voordelen voor terug. Vouwkarton met koudfolie heeft de toekomst als premium verpakking!’

 

Ook PRN is blij met de uitkomsten van het onderzoek en dat Grafische Groep Matthys de recyclebaarheid van haar product heeft laten onderzoeken. Directeur Hielke van den Brink: ‘Het KCPK-onderzoek vergroot het inzicht in de recyclingmogelijkheden van oudpapier en -karton. Het is wel zaak om duidelijkheid te creëren richting burgers en bedrijven. Het verschil tussen koudfoliedruk en laminaat zal moeten worden gecommuniceerd, bijvoorbeeld op de verpakkingen. In ieder geval zal daarop duidelijk moeten worden vermeld wat wel en niet in de papierbak mag belanden. Het moet helder zijn dat laminaten niet bij het oudpapier horen.’

 

15-04-20 Arnhem hervat inzamelen oudpapier

Het coronavirus (COVID-19) confronteert ook de papier- en kartonketen met forse uitdagingen. Enkele gemeenten hebben in de afgelopen periode besloten te stoppen met de (huis-aan-huis) inzameling van oudpapier. Dit vanwege mogelijke besmettingen van personeel en vrijwilligers en het uitvallen van chauffeurs. Na de gezamenlijke oproep van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI), Nedvang, de stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken (VNP) heeft een aantal gemeenten dat besluit weer teruggedraaid.  Dat geldt ook voor de gemeente Arnhem.

 

Afvalverwerker SUEZ is dinsdag 14 april weer begonnen met het ophalen van oudpapier en karton in Arnhem. De inzameling lag stil sinds dinsdag 17 maart. De routes die worden gereden, wijken wel af van het gebruikelijke schema. Lees meer op   .

 

PRN juicht het hervatten van de inzameling toe. Hygiënepapier en verpakkingen voor voedsel en farmaceutische producten vervullen een cruciale rol in deze crisistijd. Oudpapier is dé grondstof voor de productie van nieuw papier en karton en dus van veel verpakkingen en hygiëneproducten.’ 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Om nieuw papier te kunnen maken, moet voldoende oudpapier worden opgehaald.

10-04-20 Gemeenten creatief bij inzameling papier

In de afgelopen weken heeft een aantal gemeenten via het Meldpunt aangegeven de huis-aan-huis inzameling van papier met behulp van vrijwilligers niet te kunnen continueren. Dit had verschillende oorzaken en was zeker geen landelijk beeld. In deze gemeenten konden inwoners met hun papier wel nog steeds terecht bij brengvoorzieningen en op de milieustraten. PRN is blij met deze alternatieve inzameloplossingen! Samen houden we de kringloop van papier gesloten en kunnen we de crisis aan! Lees meer op nvrd.nl.

08-04-20 Oudpapierketen schroeft kwaliteitseisen op

Een circulaire economie vraagt om focus op kwaliteit. Afvalscheiding loont alleen wanneer het materiaal daadwerkelijk wordt hergebruikt. Liefst zo hoogwaardig mogelijk. Over de kwaliteit van afvalstromen publiceert de Vereniging Afvalbedrijven een serie artikelen. Zesde aflevering: oudpapier en -karton. Lees het artikel op verenigingafvalbedrijven.nl.

07-04-20 Nieuwe website KiDV

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken heeft een nieuwe website. Specifieke vakkennis is ondergebracht in sector- en themagerichte dossiers. Daarbij biedt de site meer tips om duurzaam te verpakken. Uiteraard is er veel informatie te vinden over duurzaam papier en karton en de recycling daarvan. PRN feliciteert het KiDV met de mooie website! Kijk voor meer info op kidv.nl

06-04-20 Westerveld haalt oudpapier aan huis op

De inzameling van oud papier in de gemeente Westerveld gaat veranderen. Het oud papier wordt binnenkort ingezameld met een extra container aan huis. Inwoners krijgen een grijze container met een blauw deksel speciaal bedoeld voor de inzameling van oud papier.

Tot voor kort werd het oud papier in de gemeente Westerveld ingezameld door verenigingen en scholen. Door veranderingen in de papierindustrie zijn de opbrengsten uit oud papier sterk teruggelopen. Steeds meer inzamelaars zijn daardoor gestopt met inzamelen, waardoor het oud papier niet meer overal in de gemeente opgehaald wordt.

Omdat papier een waardevolle grondstof is dat weer prima gerecycled kan worden tot nieuw papier, vindt de gemeente het belangrijk dat iedereen in de gemeente oud papier apart van het restafval kan aanbieden. Daarom kiest de gemeente voor een inzamelmethode waarmee zoveel mogelijk papier kan worden ingezameld. Bovendien is het op deze manier voor inwoners gemakkelijk hun oud papier apart te houden.

Prima en zeer duurzaam initiatief!

03-04-20 Afval en huisvuil in Leiden vaker opgehaald

Als gevolg van het coronavirus blijven veel inwoners van Leiden thuis. Zij werken en -zitten in hun eigen woonomgeving en een gevolg daarvan is dat de lokale afvalberg toeneemt. De mini-containers en buurtcontainers raken sneller vol. Reden voor de gemeente om extra personeel en materieel te gaan inzetten om het huishoudelijk afval op te ruimen. Goed voorbeeld voor andere gemeenten! Lees meer op het Leidsch Dagblad.

 

 

02-04-20 Crisisteam brengt gevolgen coronacrisis afvalketen in beeld

Om te voorkomen dat door de coronacrisis het ophalen, sorteren en recyclen van verpakkingsafval in Nederland afneemt of stagneert is het ‘Crisisteam PMD, glas en papier’ opgericht. Het team signaleert de risico’s en moeilijkheden die het virus met zich meebrengt voor inzameldiensten, sorteerders, overslagstations en recyclers en maakt deze beheersbaar door het opstellen van scenario’s en draaiboeken. Op die manier kunnen de partijen in de afvalketen bij calamiteiten snel handelen.

 

Het crisisteam bestaat uit het Afvalfonds Verpakkingen, Nedvang, VPKT, de NVRD, de Vereniging Afvalbedrijven, HVC en Regie Kunststoffen Nederland (RKN). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn aangesloten. Deze organisaties staan in direct contact met gemeenten, inzamelaars, sorteerders en recyclers. Door hen worden alle onderdelen in de afval- en recyclingketen gemonitord en kan bij verstoring snelle landelijke afstemming plaatsvinden. Zo is het crisisteam hiermee in staat knelpunten in de keten te signaleren en aan te pakken. Lees meer op de site van de Vereniging Afvalbedrijven. 

01-04-20 #StayTheF***Home bureau van karton

De huidige crisis vraagt om flexibiliteit, ook thuis. Kinderen en soms twee thuiswerkende ouders zorgt voor een nieuwe dynamiek in het huishouden. En die is niet altijd even gemakkelijk! Het #StayTheF***Home-bureau van Stykka biedt een oplossing: een flexibel bureau van karton, dat op verschillende plekken in huis kan worden neergezet. Door het lichte gewicht is het bureau eenvoudig te verplaatsen. En mocht je na de crisis geen behoefte hebben aan het bureau, dan kan het bij het oudpapier. Kan er weer wat anders van worden gemaakt! Kijk op stykka.com voor meer informatie.

 

31-03-20 EPRC bepleit vrij baan papierrecycling

De European Paper Recycling Council (EPRC) vraagt autoriteiten om alle cruciale industrieën, zoals de papierrecyclingindustrie, in staat te stellen om door te draaien en ook transporten over grenzen hiertoe toe te staan. Juist in tijden van crisis! Lees het persbericht. 

30-03-20 Inzameling oudpapier onder druk

De gemeente Oosterhout trekt per 1 juli 2020 bij alle (sport)verenigingen de vergunning voor het inzamelen van oud papier en karton in. Ook in de Hoeksche Waard en Goes is het ophalen van oudpapier grotendeels opgeschort.De dalende papierprijzen en vrijwilligers die het laten afweten zijn hiervan de oorzaak. Sommige verenigingen hebben door het coronavirus moeite vrijwilligers te vinden. PRN deed samen met de FNOI eerder al een oproep om de inzameling van oudpapier juist prioriteit te geven. Het oudpapier is grondstof voor verpakkingen en hygiënepapier.

29-03-20 Maatregelen om handel op gang te houden

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zit Nederland voor een belangrijk deel op slot. Maar de afvalinzameling gaat door. Branchevereniging FNOI heeft er bij de overheid op aangedrongen de sector oudpapierrecycling als cruciale beroepsgroep te classificeren. Immers, deze sector levert essentiële grondstofstromen voor onder meer de de hygiëne- en tissue-industrie (oudpapier). Om dezelfde reden riepen de FNOI en PRN op om de inzameling van oud papier niet te stoppen, nadat enkele gemeenten daartoe waren overgegaan. De recycling van oudpapier moet worden voortgezet. Deze oproep krijgt internationaal bijval. Niet alleen de afvalbranche wijst op het grote belang van open grenzen voor goederen tijdens de coronacrisis. Het kabinet begrijpt de zorgen en komt met maatregelen om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden. Een nieuw actieplan behelst onder meer de volgende punten:

 • verruiming van de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen;
 • tegengaan van protectionisme (onder meer bij de handel in medische goederen);
 • minder gereguleerd grensoverschrijdend vervoer van essentiële goederen binnen de EU;
 • soepeler verkeer van arbeidsmigranten
 • maximaal benutten van de financiële middelen die beschikbaar komen (onder andere vanuit de EU, de Wereldbank en het IMF)
 • openhouden van internationale vervoersstromen.

In het actieplan dat momenteel wordt uitgewerkt wordt ook gekeken naar de fase na de coronacrisis. Lees meer op afvanonline.nl.

26-03-20 Minister steekt afvalsector hart onder de riem

Minister Van Veldhoven bezocht gisteren de afvalbranche om harde werkers hart onder riem te steken: ‘Indrukwekkend hoe de mensen van ook deze vitale sector ons land schoon houden en het (medische) afval blijven ophalen! Dank!’. Gemeenten, blijf oudpapier ophalen en werk mee aan de productie van nieuw (hygiëne)papier en verpakkingen. Deze oproep deed de papierketen al eerder richting politiek en gemeenten. De oudpapiersector is niet alleen een cruciale sector voor een circulaire economie, ook in de huidige Corona-crisis vervult de papierketen een belangrijke rol. Samen houden we de papierkringloop gesloten!

 

25-03-20 Knutselen met papier en karton: Re-use

Kinderen thuis? Lesgeven en huiswerk maken? De dagen worden anders ingedeeld in tijden van crisis, maar er blijft genoeg tijd over om te knutselen met de kinderen. Oudpapier en -karton bieden daarvoor alle mogelijkheden. Wat dacht je van de Melkpak Box. Met deze leuke Re-Cycle-Me doos, heeft je kleintje uren creatieve lol! De box bevat verschillende materialen om een robot, trein, vliegtuig, auto en raket mee te maken. Zelf hoef je alleen toilet rollen, lijm en een schaar te verzamelen! Mooie vorm van hergebruik van materiaal! Meer info op re-cycle-me.com.

 

25-03-20 FEAD roept op tot erkenning afvaldiensten als essentiële dienstverlening

FEAD, de European Federation for Waste Management and Environmental Services,  roept Europese regeringen op om bedrijven die zich bezighouden met afvalbeheer en -recycling te erkennen als vitale beroepsgroepen tijdens de coronacrisis. Kijk voor meer informatie op fead.be.

 

24-03-20 Recycling in tijden van crisis

Crises zijn van alle tijden en juist dan is een zuinige en bewuste omgang met grondstoffen van groot belang. In de Tweede Wereldoorlog werden Amerikaanse burgers opgeroepen om gebruikte materialen niet te verbranden, maar juist te hergebruiken. Dat gold ook voor oudpapier en -karton. Interessant voor de huidige Corona-crisis waarin gemeenten overwegen om de inzameling van oudpapier te staken. Niet doen! Blijf inzamelen. Oudpapier is een belangrijke grondstof voor nieuwe papieren producten als verpakkingen en hygiënepapier.

 

 

 

23-03-20 Rij- en rusttijden afvalvervoer tijdelijk versoepeld

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling versoepeld, ook voor de logistiek bij cruciale sectoren. De maatregel geldt voor als cruciaal aangemerkte beroepen. Naast de bevoorrading met levensmiddelen en medicijnen valt daar ook de inzameling van afval onder. Het gaat onder meer om een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur, een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur en een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur.

20-03-20 Hulde aan de Recycling Heroes

86% van ons nieuwe papier bestaat uit oudpapier. Hulde aan de Recycling Heroes die ondanks alle problemen oudpapier blijven inzamelen. Dankzij hen blijft de papierkringloop gesloten en kunnen wij nieuw (hygiëne)papier maken!

 

Sorteren oud papier – Parenco, Renkum

19-03-20 Lancering Nationaal Recycling Forum

Recycling bespaart kostbare, schaarse grondstoffen en zorgt voor energiebesparing én CO2-reductie. In 2020 vieren we 100 jaar georganiseerde recycling in Nederland. Recycling is van groot belang voor het totstandbrengen van de circulaire economie in 2050. Dat kan de recyclingsector niet alleen. De keten moet meer dan ooit gaan samenwerken: circulair ontwerpen; een optimale omgang met grondstoffen; en het weghalen van belemmeringen voor hergebruik van afgedankte materialen. Hiervoor is een ‘circulaire mindshift’ nodig – een omslag in denken –  ook bij producenten en beleidsmakers. Vier recyclingorganisaties – FNOI, MRF, NRK Recycling en de VHT hebben daarom op 18 maart 2020 – Global Recycling Day – het Nationaal Recycling Forum gelanceerd. Met dit initiatief biedt de sector een gezamenlijke visie over wat nodig is om Nederland in 2050 circulair te maken. Op  www.nationaalrecyclingforum.nl is meer informatie te vinden, waaronder de introductievideo.

18-03-20 Gemeenten, blijf oudpapier inzamelen!

Als gevolg van het coronavirus hebben enkele gemeenten aangekondigd te stoppen met de huis-aan-huis inzameling van oudpapier. Dit vanwege het voorkomen van mogelijke besmettingen van personeel en vrijwilligers en het uitvallen van chauffeurs. Een begrijpelijke overweging, maar wel een met potentieel vergaande gevolgen.

 

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papierfabrieken (VNP), de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI), Nedvang en Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) hebben in een gezamenlijk schrijven de gemeenten daarom opgeroepen om in overleg te treden met oudpapierondernemingen. Alleen door nu samen te werken kan de inzameling van oudpapier, de verwerking bij oudpapierondernemingen en toelevering aan de papierindustrie worden gecontinueerd. Download de brief.

 

De inzameling van oudpapier is essentieel. Oudpapier is dé grondstof voor de productie van nieuw papier en karton. 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Als de inzameling van oudpapier stokt heeft dit gevolgen voor de continuïteit van de productie van voedselverpakkingen en hygiënepapier. Samenwerking om de grondstoffenkringloop van papier en karton te sluiten is noodzakelijk.

 

De FNOI heeft minister Bruins verzocht om de oudpapierbranche expliciet als cruciale beroepsgroep aan te merken.

 

 

18-03-20 Global Recycling Day

Het is Wereld Recycling Dag, een dag waarop wereldwijd extra aandacht wordt besteed aan de inzameling en het hergebruik van grondstoffen. Kijk voor meer informatie op globalrecyclingday.com.

17-03-20 Nationaal Recyling Congres 25 november 2020

Als gevolg van het Corona-virus is het Nationaal Recyling Congres uitgesteld. Nieuwe datum: 25 november 2020. Ook dan verzorgd PRN een koplopersessie met Smurfit Kappa.

16-03-20 Ondanks Coronacrisis gaat ophalen afval door

Nederland heeft verscherpte maatregelen afgekondigd om het Coronavirus tegen te gaan. Het ophalen van huishoudelijk afval is een vitale maatschappelijke taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne. Afvalinzamelaars nemen nu maatregelen om de continuïteit van de inzameling van het huishoudelijk afval zo goed als mogelijk te garanderen. Lees meer op de website van de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD): nvrd.nl.

13-03-20 Nationaal Recyclingcongres uitgesteld

In verband met de Corona-crisis heeft de organisatie van het Nationaal Recycling Congres 2020 het evenement uitgesteld tot komend najaar. Het congres zou plaatshebben op Global Recycling Day 18 maart, maar gaat dus niet door op die dag. Onder de huidige omstandigheden is het niet verantwoord om het evenement door te laten gaan. Het besluit tot uitstel sluit aan bij het kabinetsadvies om in ieder geval tot en met 31 maart alle evenementen met meer dan 100 bezoekers in heel Nederland af te gelasten. PRN zou een sessie verzorgen op het congres. U wordt op de hoogte gehouden van de nieuwe datum. Uiteraard zal PRN daar aanwezig zijn.

12-03-20 Nog 1 week te gaan: Global Recyling Day

Het is bijna zo ver! Global recycling day, de dag waarop we vragen om extra aandacht voor recycling. Kijk op globalrecyclingday.com welke activiteiten er worden georganiseerd.

11-03-20 Afvalverbranding is niet-duurzaam

Volgens een groep van technische deskundigen van de Europese Commissie moet de financiële sector het verbranden van afval niet als ‘groene’ investering beschouwen. Afvalverbranding hoort volgens de deskundigen op dezelfde lijst te staan als kernenergie, steenkool en sommige vormen van bio-energie die niet duurzaam zijn. Volgens de groep deskundigen heeft een geavanceerd beheer van vast afval een groot potentieel om de uitstoot van broeikasgassen in andere sectoren te verminderen, door afvalpreventie, gescheiden inzameling, hergebruik en recycling.

Milieuorganisatie Zero Waste Europe ziet afvalverbranding voor energiewinning zelfs als een belangrijke barrière voor de circulaire economie. Download het technische EU-rapport. Wat PRN betreft is afvalverbranding pas de laatste stap in afvalbeheer. De houtvezels uit papier en karton kunnen vaak worden hergebruikt. Eis is wel dat het oudpapier schoon, droog en aan de bron gescheiden wordt ingezameld

10-03-20 Interview PRN-directeur Hielke van den Brink

De Lente-editie van FNOI INFO is uit. Het twee maal per jaar verschijnende magazine van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie staat ditmaal in het teken van het Nationaal Recycling Congres. Tijdens dit congres verzorgt PRN samen met Smurfit Kappa een koploperssessie. Reden voor een interview met PRN-directeur Hielke van den Brink. Centrale boodschap van Van den Brink: alleen met kwalitatief hoogwaardig oudpapier blijft de papierkringloop gesloten en kunnen we toewerken naar circulariteit. Lees de FNOI INFO inclusief het interview met Hielke van den Brink

 

09-03-20 Nederlands afvalbeleid succesvol

Niet alles gaat goed, maar wat afvalbeleid betreft gaat er niets boven Nederland. Dat zegt Herman Huisman in een interview op AfvalOnline. Stuwende krachten achter het succes zijn de overlegstructuren volgens de topambtenaar bij Rijkswaterstaat (RWS). Door het overleg lukt er veel in Nederland. PRN onderschrijft deze gedachte. PRN zelf vertegenwoordigt (het overleg in) de gehele papier- en kartonketen en het Papiervezelconvenant draagt bij aan de unieke recyclingresultaten van Nederland.

05-03-20 Nationaal Recycling Congres 18 maart 2020

Op initiatief van de brancheorganisaties FNOI (oudpapier industrie), MRF (metaalrecycling) en VHT (herwinning textiel) vindt op woensdag 18 maart 2020 voor de eerste maal het Nationaal Recycling Congres plaats in Den Haag. Met wetenschapsjournaliste Anne Gimbrère als dagvoorzitter, minister Stientje van Veldhoven en o.a. FD columnist Mathijs Bouman als keynote spreker en innovatieve parallelsessies vanuit de praktijk belooft het Nationaal Recycling Congres een meer dan interessante middag op te leveren met tussendoor voldoende netwerkmomenten en een afsluitend buffet.

 

Schrijf je in, leer en ontmoet iedereen die er toe doet in de recyclingsector! Meer info op globalrecyclingday.nl.

 

04-03-20 Recyclebare verpakking bierblikjes

Supermarktketen PLUS wil de milieu-impact van consumentenverpakkingen terugdringen. Hierbij focust PLUS op eigen huismerkverpakkingen en wordt actief samengewerkt met leveranciers. De introductie van de nieuwe kartonnen TopClip-verpakking van Grolsch is hier een goed voorbeeld van: renewable en recyclebaar! Goede actie van PLUS! Lees meer op plus.nl.

 

03-03-20 Rechter stelt de invoering ja-ja-sticker Rotterdam uit

De ja-ja-sticker wordt pas in de loop van volgend jaar van kracht in Rotterdam. De reclamefolderbranche heeft bij de rechter afgedwongen dat invoering per 1 april te kort dag is. Voorlopig mag reclamedrukwerk huis aan huis worden bezorgd. De gemeenteraad had 1 april bedacht als invoeringsdatum, maar volgens de folderbedrijven is dat te snel. Zij willen een langere overgangsperiode om maatregelen te nemen. Bij de voorzieningenrechter hebben zij gelijk gekregen. Ze hebben nu tot in de zomer van 2021 om mensen aan te sporen zoveel als mogelijk ja-ja-stickers te plakken. Lees meer op ad.nl.

 

02-03-20 Two Sides pakt Greenwashing aan

Sinds 2010 bestrijdt het Europese initiatief Two Sides misleidende milieuclaims. Meer dan 500 organisaties, waaronder veel van ’s werelds grootste bedrijven, zijn aangeschreven en hebben hun uitingen veranderd of verwijderd. Banken, telecomaanbieders, nutsbedrijven en zelfs overheidsorganisaties moedigen klanten aan om over te stappen op digitale diensten. Dat scheelt geld, maar wordt gebracht als duurzaam ondernemen. Door gebruik te maken van ongegronde milieuclaims wordt de klant misleid en leidt de papierindustrie schade.  Daarbij hebben de ongefundeerde beweringen over papier een schadelijk effect op de perceptie van de consument op papier. In Nederland heeft Papierenkarton.nl de Two Sides-campagne jarenlang uitgevoerd. Vorig jaar werd het product Stone Paper bij de Reclame Code Commissie op het matje geroepen. Het bedrijf moest diverse claims achterwege laten omdat deze misleidend werden bevonden. Lees meer op twosides.info.

 

 

26-02-20 Minder oudpapier gebruikt voor papierproductie

De Europese papier- en kartonfabrikanten hebben in 2019 48,6 Mton aan oud papier en karton gebruikt om nieuw papier en karton te maken. Dit is 0,4 procent minder dan in 2018. Dit blijkt uit cijfers van Cepi, de Europese branchevereniging van de papierindustrie. In alle Cepi-landen werd in totaal 89,5 Mton papier en karton geproduceerd, een daling van 3 procent ten opzichte van 2018. De daling is vooral te wijten aan de afname van de vraag naar grafisch papier voor kranten en tijdschriften. Er is 8 procent minder grafisch papier geproduceerd in 2019. De vraag naar papier en en kartonnen verpakkingen is wel gestegen.

25-02-20 Ja-Ja-sticker in strijd met persvrijheid

Utrecht wilde net als Amsterdam een systeem met ja-ja-stickers invoeren voor het plaatselijke huis-aan-huisblad, Maar de domstad mag dat voorlopig niet doen. De gemeente wil om weinig overtuigende milieuredenen reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen alleen nog maar laten bezorgen bij huizen met een Ja-Ja-sticker, maar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft nu bepaald dat dit in strijd is met de persvrijheid, Het hof verwijst in zijn uitspraak naar artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Lees meer op nrc.nl.

 

24-02-20 Podcast: duurzame innovatie in de verpakkingsindustrie

Marketing & sales director Stefan Terink van Smurfit Kappa vertelt in de podcast van DuurzaamBedrijfsleven over de innovaties in de verpakkingswereld.

 

 

 

21-02-20 Materiaalgebruik per inwoner gedaald.

Nederland verbruikte 10.000 kilo aan materialen per inwoner in 2018. Het gaat zowel om grondstoffen als aardolie en metalen als materialen die zijn verwerkt in producten, zoals plastic. Daarmee is de materiaalconsumptie ruim 20 procent gedaald ten opzichte van het jaar 2000. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook op het gebied van recycling is Nederland goed bezig. De Nederlander recyclet jaarlijks zo’n 1700 kilo. Het recyclingpercentage van papier en karton ligt op 86%. Gevolg: er zijn minder grondstoffen nodig, Nederland doet het minder goed op het vlak van afval. De afvalproductie per inwoner is hoog: 2500 kilo. Het EU-gemiddelde ligt op 1800 kilo. Lees meer op cbs.nl en nos.nl.

17-02-20 Diversiteit afvalbeleid belet landelijke oplossing Ja-Ja-sticker

Volgens de VNG is een landelijk model voor de Ja-Ja-sticker ‘ondoenlijk’ vanwege het diverse afvalbeleid van gemeenten. De Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP), belangenvereniging van bijna 400 regionale en lokale huis-aan-huiskranten, schreef kort geleden een brandbrief aan de VNG en minister Slob tegen de bredere invoering in gemeenten van de Ja-Ja-sticker: ‘Ondoordacht gemeentelijk milieubeleid is de doodsteek voor de onafhankelijke lokale journalistiek’, is de mening van de NNP. Wellicht dat meer eenheid in beleid kan helpen. Het Vervuilingsonderzoek 2019 van PRN laat zien dat de diverse vormen van inzameling van oudpapier grote verschillen in vervuiling van het oudpapier tot gevolg hebben. Daarentegen kan worden gesteld dat de discussie over folder is ontstaan op basis van onderzoek van MilieuCentraal waaruit zou blijk dat 30% van de folders niet wordt gelezen en dus voor niets is geproduceerd. Verspilling is iets anders dan de wijze van recycling van oudpapier en het daarvoor ontwikkelde beleid. 86% van het Nederlandse papier wordt ingezameld en hergebruikt. Lees meer op binnenlandsbestuur.nl.

15-02-20 oudpapier aan huis ophalen heeft succes

De gemeente Leiden nam in 2019 maatregelen om papier beter te scheiden. Huishoudens die minicontainers voor restafval en/of GFT hebben, kregen een extra minicontainer voor papier. De uitrol startte in januari in de Kloosterhof in de Stevenshof en de cijfers van het initiatief zijn binnen. Alleen in januari  werd al 5.500 kilo meer oud papier opgehaald dan in de maand januari van het jaar daarvoor! Mooi initiatief van de gemeente: het gemakkelijk maken van scheiden van goed recyclebaar materiaal.

14-02-20 Nominatie recyclinghelden

Wie wordt de recyclingheld van het jaar? Op 18 maart op Global Recycling Day wordt dat bekend. De prijs is een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven (VA). De komende weken zoeken de leden van de VA helden die zich op verschillende manier inzetten voor recycling. De wedstrijd is gekoppeld aan de Global Recycling Day, die ieder jaar op 18 maart wordt gehouden. Het thema van dit jaar is ‘Recycling Heroes’. Wereldwijd worden helden geëerd, groot of klein, die zich bezighouden met recycling. De VA gaat individuele Nederlandse helden en burgerinitiatieven die bijdragen aan meer recycling in het zonnetje zetten. De prijs wordt uitgereikt op het Nationaal Recycling Congres. Lees meer….

 

Ken jij recyclinghelden? Nomineer ze voor de Recycling Heroes prijs. Schrijf je sowieso in voor het Nationaal Recycling Congres. PRN verzorgt een koploperssessie.

13-02-20 Papierprijs daalt, maar inzamelen loont nog steeds

De kosten voor afvalverwerking lopen steeds hoger op. Met name voor oud papier worden de kosten steeds hoger, deels door het verkeerd aanbieden van de inwoners, maar zeker ook door de ontzettend lage papierprijs. De gemeente Gorinchem meldt dat er wordt gesproken over anders inzamelen van afval, maar voor papier is dat nog lang niet het geval. Het aanbieden en verbranden van restafval is namelijk nog veel duurder. Lees meer op destadgorinchem.nl.

12-02-20 Gemeentelijk Grondstoffencongres

 

Een goed verhaal begint bij jezelf: Laten we afvalscheiding eenvoudig en beter uitlegbaar maken. Deze oproep staat centraal tijdens de nieuwste editie van het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 19 maart 2020. Ondanks vele succesvolle resultaten worden nut en noodzaak van afvalscheiding nog regelmatig ter discussie gesteld. Stijgende afvaltarieven, strengere wetgeving, problemen met afzetmarkten en strengere kwaliteitseisen zorgen ervoor dat we een goed verhaal moeten hebben om inwoners blijvend te stimuleren hun afvalstromen te scheiden. PRN is voor scheiding aan de bron en helpt burgers en bedrijven met de Scheidingswijzer. Kijk voor meer info over het congres op gemeentelijkgrondstoffencongres.nl

11-02-20 Platform circulaire producten van afval

Renewi lanceert platform waar vraag en aanbod voor circulaire producten bijeenkomen. De circulaire producten zijn gemaakt van secundaire grondstoffen die Renewi wint uit het afval dat wordt ingezameld.gemaakt van afval. Voorbeeld: circulair papier dat te koop is bij Staples Solutions. Het papier wordt gemaakt van ingezameld kantoorpapier in samenwerking met Steinbeis en Staples Solutions. Lees meer op renewi.com.

10-02-20 85 miljoen koffiebekers Rijk verbrand

Rijksambtenaren gebruiken ieder jaar zo’n 110 miljoen kartonnen bekers met plastic coating. Wat gebeurt er met deze bekers nadat ze van de vergadertafel zijn verwijderd en in de prullenbak beland? Bedoeling is dat zij worden gerecycled naar toiletpapier en tissues bij WEPA in Swalmen, maar uit onderzoek van De Monitor blijkt dat 85 miljoen koffiebekers van het Rijk niet worden gerecycled maar verbrand. Lees meer….

07-02-20 Internationale waarschuwing oudpapiermarkt

Jean-Luc Petithuguenin, voorzitter van het Bureau of International Recycling (BIR) waarschuwt voor de moeilijk oudpapier markt en verwacht dat de industrie ook in de komende periode te maken zal hebben met overschotten van ingezameld papier en karton. Lees het artikel op letsrecycle.com.

06-02-20 KiDV en recyclebare verpakkingen op de Empack

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken is net als voorgaande jaren present op de jaarlijkse verpakkingsvakbeurs Empack, op 31 maart, 1 en 2 april a.s. in de Jaarbeurs Utrecht. Het KIDV verzorgt een aantal onderdelen van het programma.

 

Op 1 april leidt het KIDV twee rondetafelgesprekken (10.30-12.00 uur). Tijdens de tweede ronde-tafel komen de effecten van 100% recyclebare verpakkingen aan bod. In het huidige Europese en nationale beleid om een circulaire economie te bereiken, is er veel aandacht voor de recyclebaarheid van materialen en verpakkingen. Maar wat is het effect van deze focus op andere milieufactoren? Welke afwegingen moeten bedrijven maken en voor welke keuzes komen ze te staan? De  ronde tafel wordt voorgezeten door Mark Beumer (programmamanager Het Groene Brein).  Diverse ketenpartijen en kennisinstellingen zijn vertegenwoordigd. Meer info is te vinden op kidv.nl.

05-02-20 Uniek hergebruik van print

Illustrator en papierkunstenaar Katrin Rodegast maakt van stadsplattegronden en landkaarten prachtige anatomische creaties en illustraties. Een geweldige vorm van Re-Use van gebruikt papier. Kijk voor meer werk van Katrin op katrinrodegast.de.

 

04-02-20 Circulaire economie is meer dan recyclen

Om de circulaire economie in 2050 te realiseren wil de Rijksoverheid verder gaan dan recyclen alleen. Maar de transitie naar ‘circulair’ blijkt niet  eenvoudig. Dat werd helder op de nationale conferentie Circulaire Economie.

 

Om de gestelde klimaatdoelen te halen is een circulaire economie cruciaal. 40 tot 60 procent van de CO2-uitstoot houdt verband met het delven en creeren van grondstoffen en de vervaardiging van producten. Daarom moet er snel een markt komen voor secundaire grondstoffen. De transitie naar een circulaire economie is alleen onomkeerbaar, maar ook broodnodig. Dat zei minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) tijdens de nationale conferentie Circulaire Economie, op 3 februari 2020 in de Fokker Terminal in Den Haag, Volgens Van Veldhoven is recyclen een van de onderdelen van de circulaire economie.  Volgens de bewindsvrouw ‘moeten we hoger op de R-ladder van Lansink komen; producten op zo’n manier te ontwerpen dat ze te repareren en hergebruiken zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde recentelijk een rapport dat deze zienswijze onderschrijft.

03-02-20 Nationale Conferentie Circulaire economie

Deze week is het de Week van de Circulaire Economie; dé landelijke campagneweek voor de circulaire economie in Nederland. Goede voorbeelden krijgen een podium, Kijk op circulairondernemen.nl voor activiteiten bij jou in de buurt.

 

Op 3 februari 2020 zal voor de tweede keer de Nationale Conferentie Circulaire Economie plaatsvinden. Het gaat daarbij om veel meer dan het recyclen van afval tot nieuwe grondstoffen. Een nieuwe manier van omgang met onze producten staat centraal, bijvoorbeeld door ze te repareren, niet meer te kopen, te delen en hergebruiken. Hoger klimmen op de ladder van een Circulaire Economie is het thema van deze editie.

 

30-01-20 Week van de circulariteit 2020

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 staat Nederland volledig in het teken van de circulaire economie! De Week van de Circulaire Economie is dé landelijke campagneweek voor de circulaire economie in Nederland. Goede voorbeelden krijgen een podium, professionals vanuit bedrijven en overheden ontmoeten elkaar en startende ondernemers krijgen concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van het Versnellingshuis Nederland circulair! en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uitvoerende partijen zijn Het Groene Brein en MVO Nederland.

 

Kijk voor het interessante programma op circulairondernemen.nl.

28-01-20 Verspilling zuivel beperkt recycling

Het Afvalfonds Verpakkingen is voorstander van recycling, maar ziet ook dat verspilling van bijvoorbeeld zuivel de recycling van drankenkartons kan verminderen. Zuivelresten vervuilen de stroom oudpapier en werken hergebruik van waardevolle grondstoffen tegen. Op social media gebruikt het Afvalfonds Verpakkingen de volgende tekst om burgers hierop te wijzen: Maak jij je zuivelpak goed leeg? Goed voor je portemonnee, goed tegen voedselverspilling en goed voor de recycling!  De machines worden nl. niet zo blij van zuivel als jij. 

 

27-01-20 Nieuwe pictogrammen afvalscheiding

Rijkswaterstaat heeft nieuwe standaard sets van kleuren, namen en pictogrammen voor afvalscheiding ontwikkeld. Lees meer op afvalcirculair.nl.

 

 

26-01-20 Nationaal Recycling Congres op 18 maart 2020

Op 18 maart is het Global Recycling Day. Geen toeval dat op die dag het Nationaal Recycling Congres plaatsvindt. De brancheorganisaties FNOI (oudpapier), MRF (metaalrecycling) en VHT (textielrecycling) hebben het initiatief genomen tot het organiseren van dit congres. PRN ondersteunt het evenement en verzorgt een zogenoemde koplopersessie.

 

Het congres zal plaatshebben in de Fokker Terminal te Den Haag. Tijdens het Nationaal Recycling Congres wordt het belang van een professionele en innovatieve aanpak voor de realisatie van de Circulaire Economie onderstreept. Dagvoorzitter Anna Gimbrère interviewt minister Stientje van Veldhoven. Lees meer over het programma op globalrecyclingday.nl. Laat je inspireren door de innovaties van collega’s en initiatieven van ketenpartners. Het Nationaal Recycling Congres belooft een interessant netwerkevent te worden.

 

Aanmelden voor het Nationaal Recycling Congres kan via het online aanmeldformulier op globalrecyclingday.nl.

24-01-20 European Paper Recycling Award voor TICCIT

Het internationale onderwijsprogramma TICCIT (Trees Into Cartons, Cartons Into Trees) heeft de European Paper Recycling Award (EPRC) for Information and Education gewonnen. Het programma richt zich op kinderen tussen de 8 en 11 jaar en behandelt de complete kringloop van papier en karton; van boom tot recycling. Kijk voor meer informatie op procarton.com.

23-01-20 Zware tijden handelaren oudpapier

Voor handelaren in oudpapier zijn het zware tijden. Frits van Mierle uit Arnhem zette het familiebedrijf voort dat zijn opa begon. Nu moet hij voor het eerst geld vragen aan mensen die hun oudpapier bij hem komen inleveren. Lees het interview op de website van het Brabants Dagblad.

 

22-01-20 Recyclebare stoelen

De geweldige stoelen van Cartonlab uit Spanje kun je na ge- en hergebruik gewoon bij het oudpapier zetten. Ze zijn dan grondstof voor nieuwe stoelen van (golf)karton. Kijk op cartonlab.com voor meer informatie.

 

21-01-20 Design for circularity

In de periode 2015-2019 voerde het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in samenwerking met de Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit & Research en TNO het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Sustainable Packaging uit.

 

Het programma werd opgesteld in samenwerking met het Topinstituut Food & Nutrition (TiFN) en was gericht op urgente en relevante vragen die bijdragen aan een structurele vermindering van de milieudruk in de productverpakkingsketen in Nederland. In het onderzoeksprogramma is onder meer gekeken naar onderwerpen zoals consumentenbeleving en -gedrag bij aankoop en weggooien, de milieudruk van verpakkingen, de inzameling en verwerking van kunststof verpakkingsafval en businessmodellen om duurzaam verpakken in praktijk te brengen. Daarnaast zijn onderzoeken uitgevoerd naar de beleving van verpakkingen in de e-commerce sector, de toepassing van r-PET in PET-flessen en mitigatiemaatregelen tegen minerale oliën in gerecycled papier en karton.

 

Het centrale motto van het onderzoeksprogramma heeft zich gaandeweg ontwikkeld van design for recycling naar design for circularity, vanuit het besef dat voorkomen beter is dan genezen. Er is zeker werk aan de winkel waar het de effectiviteit en efficiëntie van het recyclingproces betreft, maar daarnaast juist ook om te voorkomen dat verpakkingen in het recyclingproces terechtkomen (reduce en re-use van verpakkingen). Hier speelt ontwerp een cruciale rol: hoe kunnen we zorgen dat ontwikkelingsteams van product-verpakkingscombinaties al bij het ontwerp de hele levenscyclus van de verpakking doordenken en in overweging nemen? Op de Dutch Design Week organiseerde PRN een seminar waarin deze vragen uitgebreid aan bod kwamen.

 

Het programma is uitgevoerd onder leiding van Hans van Trijp (TiFN/hoogleraar Wageningen Universiteit & Research) en Peter Blok (KIDV/projectleider).  Meer informatie over de opzet en de hoofdbevindingen van het onderzoeksprogramma zijn te vinden op de website van het KiDV.

 

17-01-20 Brancheplan Duurzaam Verpakken ‘out-of-home’

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft het ambitieuze brancheplan van de ‘out-of-home’ sector gepresenteerd. Het plan bevat concrete maatregelen om verpakkingen te verduurzamen en zwerfafval tegen te gaan. Download het plan.

 

 

16-01-20 Mag een vieze pizzadoos bij het papierafval?

De gemeente Venlo voert in januari en februari een campagne uit gericht op papierrecycling. Via social media probeert de gemeente de kennis van de burger over papierrecycling te vergroten. Doel is dat burgers papier meer en beter gaan scheiden. Bij de campagne is onder meer de vraag gesteld: Mag een vieze pizzadoos bij het papierafval? Inwoners van de stad kunnen antwoorden en een prijs winnen.

15-01-20 Overheid maakt vuilnis flink duurder

Inwoners betalen dit jaar gemiddeld 5,9 procent meer voor de afvalstoffenheffing in hun gemeente. Dat komt onder meer omdat gemeenten meerdere taken hebben gekregen van de landelijke overheid. Zo heeft de Rijksoverheid bijvoorbeeld de afvalstoffenbelasting voor gemeenten vorig jaar met liefst 139 procent verhoogd. Gemeenten berekenen dit door aan de burger. Die krijgt ook nog eens een hogere afvalstoffenheffing te betalen in 2020. Volgens de Vereniging Afvalbedrijven komt dat omdat papier en plastic minder geld opleveren voor gemeenten. Met de hogere afvalstoffenbelasting hoopt de landelijke overheid dat bedrijven en burgers minder vuilnis gaan fabriceren. Lees meer op Telegraaf.nl.

14-01-20 Alternatieven voor plastic slechter voor milieu?

Bedrijven voelen de druk om over te stappen op alternatieven voor plastic. De Britse Circular Economy Taskforce sprak met supermarkten en merken over hun beleid en constateerde dat, zonder overheidssturing, het plasticprobleem wordt vervangen door nieuwe vormen van vervuiling. In sommige gevallen, zeggen de auteurs in het rapport Plastic Promises leidt overstappen van plastic op andere materialen tot een grotere CO2-voetafdruk. Zo zouden papieren tassen een hogere CO2-uitstoot hebben dan plastic tassen.

 

Design for recycling

Dat verdient nuancering. Een circulaire economie is namelijk meer dan een lage CO2-uitstoot. Het gaat om design for recycling en de keuze voor een duurzame grondstof is daarbij van evident belang. Papier en karton hebben een hernieuwbare grondstof die CO2 opslaat: de houtvezel. Paper Soup bestaat niet en papier en karton zijn in beginsel recyclebaar. Plastic vervangen door gelamineerd karton dat minder goed te recyclen is, kan uiteraard betekenen dat er geen verduurzaming plaatsvindt. PRN roept op om laminaatgebruik te voorkomen/verminderen.

 

Milieuorganisatie The Green Alliance zegt dat het publiek zicht terecht zorgen maakt over plasticvervuiling. Maar de kern van het probleem is volgens de organisatie onze wegwerpmaatschappij: we moeten minder spullen aanschaffen, gebruiken en als we ze eenmaal hebben hergebruiken.

13-01-20 Ook golfkarton hoort bij het oudpapier

Dagelijks krijgen we pakketjes binnen. Veel van de bestelde producten zijn verpakt en verzonden in golfkartonnen dozen. Ook gebruikt golfkarton is een waardevolle grondstof voor nieuw papier en karton en kan dus prima in de oudpapierbak. De Amerikaanse golfkartonindustrie heeft een filmpje gemaakt waarmee niet alleen positief wordt bericht over golfkarton maar waarmee consumenten worden aangemoedigd om nog meer te recyclen. Samen sluiten we de kringloop van papier!

 

 

 

10-01-20 Paper-art

De gelezen krant kan natuurlijk in de oudpapierbak om grondstof te zijn voor nieuwe printproducten of kartonnen verpakkingen. Ines Seidel uit Duitsland gebruikt oudpapier voor bijzondere kunst. Zie hier haar laatste werk: Nachrichten. Meer werk van Seidel is te zien op ines-seidel.de.

09-01-20 Probleem: China wil ons oud papier niet meer

De recycling van karton en papier hapert, vooral doordat China de afname flink heeft teruggeschroefd.  Nederlandse recyclebedrijven blijven met overtollige voorraden kranten en tijdschriften achter. Lees meer op Printmatters.nl.

08-01-20 Papierinzameling Nijmegen van maandelijks naar wekelijks

Omdat op zaterdagen veel oudpapier wordt aangeboden in de binnenstad van Nijmegen is besloten om de frequentie van het ophalen van het oudpapier voor huishoudens te verhogen van één keer in de maand naar één keer per week. Ook worden de aanbiedtijden van het oud papier verplaatst naar vrijdag tussen 17.00 en 18.00. Het college hoopt het centrum hiermee schoner te houden. De operatie vindt plaats zonder verhoging van de kosten.  Een beter inzamelresultaat leidt tot een (bescheiden) meeropbrengst aan inkomsten. Daarnaast komt er een einde aan de meerkosten die zijn gemoeid met het opruimen van afval op straat.

07-01-20 Afval scheiden in duurzaam en circulair systeem

Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 7 februari 2020 staat Nederland volledig in het teken van de circulaire economie! Tijdens de Week van de Circulaire Economie 2020 krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten professionals vanuit bedrijven en overheden elkaar en krijgen startende ondernemers concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. De Week van de Circulaire Economie is een initiatief van het Versnellingshuis Nederland circulair!, dat financieel mogelijk wordt gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uitvoerende partijen zijn Het Groene Brein en MVO Nederland.

 

Een van de programmapunten is de presentatie van een nieuw en innovatief duurzaam en circulair afval-inzamelsysteem in het gemeentehuis van de Zuid Hollandse gemeente Hoeksche Waard te Oud-Beijerland. Lees meer….

 

06-01-20 Wie wil nog papier recyclen?

 

‘Europa blijft zitten met dozen en kranten, want wie wil nog papier recyclen?’ luidde de kop van een artikel in dagblad Trouw afgelopen zaterdag. Alarmerend nieuws. Nog maar twee jaar geleden kocht China, zoals al jaren een goed gebruik was, 28 miljoen ton aan Europees oud papier in. In 2018 was dat nog maar tien miljoen ton en in 2019 daalde de export zelfs verder naar nog geen zes miljoen ton oud papier. Terwijl de inzameling van oud papier door Europese landen, gezamenlijk jaarlijks 56 miljoen ton, grotendeels is gebaseerd op de export naar China. Gevolg: acht miljoen ton overbodig ingezameld papier.  Hans Koning, directeur van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI): ‘Zo dramatisch als in het artikel beschreven is het nog net niet, maar het signaal is helder! Het lukt de recyclebedrijven niet meer om de kosten voor het inzamelen terug te verdienen. Daarbij zal veel meer gefocust moeten worden op kwaliteit.’

 

De Nederlandse oudpapierindustrie zamelt jaarlijks 2,5 miljoen ton papier in, waarvan normaal gesproken 15 procent naar China wordt geëxporteerd. Een belangrijke reden voor de Chinese terugtrekking uit Europa is dat de kwaliteit van een groot deel van het Europese oud papier te wensen overlaat. Koning ziet de kwaliteit in korte tijd hard afnemen. Ook PRN waarschuwde hier al voor. Op de inzamelplaatsen voor oudpapier is steeds meer afval te vinden dat niet thuishoort bij dat oudpapier, zoals etensresten. Daardoor wordt het papier onbruikbaar voor recycling. Oplossing volgens Koning: boven het maaiveld uitsteken en zorgen dat de kwaliteit weer in orde is. Alleen zo kan de Nederlandse oudpapierindustrie overleven We kunnen nog veel winst boeken en interessanter worden voor andere landen, al is de Chinese terugtrekking voorlopig nog wel voelbaar.’

 

Lees de PRN Vervuilingsrapportage oudpapier uit particuliere huishoudens. 

04-01-20 Gaat oudpapier geld kosten?

Oud papier levert zo weinig op dat afvalverwerker Waardlanden verwacht dat het dit jaar zelfs geld gaat kosten om het in te zamelen. Dat is het geval voor de gemeente Vijfheerenlanden. Of het ook in andere gemeenten zover komt, is nog niet duidelijk. Lees meer op bndestem.nl. Eerder uitte FNOI -voorzitter Gerard Nijssen zijn zorgen over de huidige oudpapiermarkt. Er dreigt een overschot en landen als China hebben strenge importvoorwaarden gesteld waarvan ook hier de gevolgen merkbaar zijn. Gelukkig neemt de papier- en kartonketen met PRN haar verantwoordelijkheid om het succesvolle Nederlandse recyclingsysteem in stand te houden. Lees het interview met Gerard Nijssen.

03-01-20 Meubels van gerecycled papier

De Belgische ontwerper Jens Praet (jenspraet.com) heeft een bijzondere toepassing voor gebruikt papier ontdekt. Hij hergebruikt het en maakt er meubels van!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-01-20 Tarieven afvalbeheersbijdrage verpakkingen

De nieuwe tarieven voor de afvalbeheersbijdrage verpakkingen gelden vanaf 1 januari en zijn gebaseerd op wat het in totaal kost om per materiaalsoort aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen te voldoen. De tarieven zijn te vinden op de website van het Afvalfonds Verpakkingen.

31-12-19 KVGO in cassatie tegen ja-sticker Amsterdam

Het KVGO heeft besloten cassatieberoep in te stellen tegen het ja-sticker arrest van het gerechtshof Amsterdam. MailDB (brancheorganisatie van verspreiders) zal zich bij dit cassatieberoep aansluiten. Het gerechtshof Amsterdam oordeelde in het hoger beroep, dat de invoering van het opt-in systeem (ja-sticker) in Amsterdam juridisch toelaatbaar is. Beide brancheorganisaties zijn het om meerdere reden niet eens met de uitspraak en gaan daarom in cassatie.

 

Het KVGO vindt het een principiële kwestie, de belangen van de grafimedia industrie worden immers door het invoeren van opt-in systemen zwaar geschaad, gebaseerd op aantoonbaar onjuiste milieuclaims. Daarbij wordt de continuïteit van de grafimedia bedrijven (en de werkgelegenheid) geschaad. Ook het imago van de branche staat onder druk: Zij zou het milieu onevenredig belasten terwijl papier geen afval is, maar juist goed recyclebaar is. Gebruik van papier draagt volgens het KVGO bovendien bij aan de groei van de Europese bossen doordat er meer bomen worden geplant dan gekapt. Lees meer op kvgo.nl.

24-12-19 feestdagen en 2020

Het bestuur en bureau van PRN wensen u prettige feestdagen en een succesvol en duurzaam 2020!

 

Het kantoor van PRN is van 23 december 2019 tot 6 januari 2020 gesloten.

24-12-19 Europese papier- en kartonsector pro Europese Green Deal

De Europese papier- en kartonsector schaart zich achter de plannen van eurocommissaris Frans Timmermans en denkt een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie ervan.

 

De afgelopen vijftien jaar daalde de emissie van de sector in Europa met ruim een kwart, onder andere dankzij gebruik van gecertificeerde grondstoffen en een goed werkend recyclingsysteem. Nederland geldt als één van de Europese koplopers: 86 procent van het papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt en 86 procent van het in ons land gemaakte papier en karton heeft oudpapier als basis.

 

Lees het statement van de Europese koepelorganisatie CEPI.

23-12-19 Gemeenten zitten in hun maag met lage oudpapierprijs

De prijs die oud papier oplevert daalt in rap tempo. Veel recyclingbedrijven verwachten volgend jaar zelfs geld te moeten vragen voor oud papier, of doen dat nu al. Gemeenten voelen dat ook, sommige zagen de afgelopen periode al een daling in de opbrengsten tot wel 50 procent. Lees meer op Omroep Brabant.

22-12-19 Ketenpartners aan het woord: Gerard Nijssen directeur Recycling.NL

Ketenpartners van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) aan het woord: Gerard Nijssen directeur Recycling.NL – Nijssen Recycling B.V. en voorzitter FNOI ‘Nijssen is bezorgd over de huidige oudpapiermarkt. Er dreigt een overschot en landen als China hebben strenge importvoorwaarden gesteld waarvan we ook hier de gevolgen merken. Een tekort ligt op de loer. Gelukkig neemt de papier- en kartonketen met PRN haar verantwoordelijkheid en draagt actief bij aan het succesvolle Nederlandse recyclingsysteem.’ Lees het interview met Gerard Nijssen.

20-12-19 Oudpapier niet hier: RTL Nieuws bericht over moeilijke oudpapiermarkt

Het is voor veel clubs en verenigingen een extraatje om de begroting te dichten: het ophalen van oud papier. Dat papier konden ze namelijk voor een aardig bedrag verkopen. Alleen zit niemand meer te wachten op oud papier, en wordt er nauwelijks nog geld voor neergelegd. Dat blijkt uit een uitzending van RTL Nieuws. Bekijk de bijdrage die op donderdagavond 19 december werd uitgezonden. Ook PRN-voorzitter Ed Nijpels en Ketenpartner Gerard Nijssen maken zich zorgen over de markt voor oudpapier, die mede door importrestricties uit China slecht functioneert.

20-12-19 Overeenkomst recyclingbeheersbijdrage algemeen verbindend verklaard

Op 10 december 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Wonen, mevrouw S. van Veldhoven –  Van der Meer, de Overeenkomst inzake de recyclingbeheersbijdrage 2019

algemeen verbindend verklaard (avv). De overeenkomst vormt de financiële basis voor de uitvoering van de verplichtingen van Papier Recycling Nederland (PRN) inzake het zesde Papiervezelconvenant. Door de avv zijn eerste ontvangers (producenten en importeurs van producten van papier en karton, niet zijnde verpakkingen) verplicht de kilo’s papier en karton die zij op de Nederlandse markt zetten te melden aan PRN. Daarnaast dienen zij de recyclingbeheersbijdrage te betalen als deze wordt opgelegd door de stichting Verwijderingsfonds (SVF). In de avv zijn regels opgenomen voor de fondsvorming, de vaststelling en inning van een afvalbeheersbijdrage en het aanwenden van het fonds. De nieuwe avv heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Lees het bericht over de avv.

16-12-19 ja-ja sticker ook in Utrecht toegestaan

Na Amsterdam gaat nu ook Utrecht de ja-ja sticker invoeren voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. DPG Media, een uitgever van huis-aan-huisbladen verzette zich via de rechter tegen de invoering van het opt-insysteem voor ongeadresseerd drukwerk in Utrecht.  De uitgever kreeg nul op het rekest. Volgens de rechter mag de gemeente de maatregel invoeren.

 

DPG Media acht het opt-insysteem in strijd met de Wet milieubeheer, artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Dienstenrichtlijn en enkele algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  Volgens DPG is onder meer sprake van oneigenlijk gebruik van de afvalstoffenverordening zijn, omdat deze alleen gebruikt mag worden om regels voor het beheer van afvalstoffen in te stellen. Op het moment van bezorgen is het ongeadresseerd drukwerk nog geen afval en dus is toepassing van de regels in strijd met de Wet milieubeheer. De rechter oordeelde anders: in deze wet staat dat regels worden vastgesteld in het belang van de bescherming van het milieu., hetgeen de gemeente een ruime bevoegdheid geeft om regels te stellen in het belang van de bescherming van het milieu. Zij mag regels bedenken, die milieueffecten beperken. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter valt het voorkomen van afval dat ontstaat ook onder de bevoegdheid van de gemeenteraad om een afvalstoffenverordening vast te stellen. De vraag wanneer de reclamefolder of huis-aan-huiskrant precies afval wordt, is niet relevant. Lees meer…

15-12-19 The Carton Campaigners promoten kartonrecycling

Pro Carton, de Europese Vereniging van Karton- en Vouwkartonfabrikanten, heeft The Carton Campaigners gelanceerd. Onder de campagnefiguurtjes bevindt zich Ricki Recycle.Het figuurtje moet aantonen dat het stimuleren van recyclingpercentages – door een toename van de recyclebaarheid van verpakkingsmaterialen en verbeterde recyclingdiensten voor zowel consumenten als bedrijven – een oplossing is voor een duurzamere wereld. Lees meer op verpakkingsmanagement.nl.

13-12-19 Faciliteren burger stuwt papierinzameling Ridderkerk omhoog

Het nieuwe afvalplan in Ridderkerk is nog niet volledig geïmplementeerd, maar levert nu al geweldige resultaten op. Doordat de laagbouw in de gemeente sinds kort beschikt over een eigen container voor karton en papier, is de opgehaalde hoeveelheid oudpapier flink toegenomen. In de maand november is 25.000 kilo meer papier opgehaald dan voorheen. Bewustwording en het de burgers gemakkelijk maken om te scheiden aan de bron helpt! Lees meer…

12-12-19 KIDV-training Duurzaam Verpakken

Bij duurzaam verpakken komt meer bij komt kijken dan het gebruik van minder of ander materiaal. Het ontwikkelen van succesvolle duurzame verpakkingen vraagt  bijvoorbeeld om analyse van het verpakkingsproces en de logistiek, van het aankoop- en weggooigedrag van je klanten en van de verpakkings- en duurzaamheidsstrategie van jouw bedrijf. Daarom ontwikkelde het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) het KIDV-model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken®.

 

Wil je daar meer van weten? Het KIDV start in 2020 met trainingsdagen voor professionals. Op de KIDV Trainingsdag Duurzaam Verpakken vergaar je in één dag de belangrijkste kennis over duurzaam verpakken en Vijf perspectieven op duurzaam verpakken. Er is keuze uit twee trainingen: de zogenoemde Deep Dive voor specialisten op het gebied van verpakkingen, of een Basistraining. Deelnemers aan de trainingsdagen van het KIDV worden zowel in theorie als in praktijk wegwijs gemaakt in duurzaam verpakken. Inschrijven kan via kidv.nl.

09-12-19 Plastic verpakking AH-winterdorp hoort niet bij oudpapier

Spaaracties van supermarkten zijn populair. Van voetbalplaatjes en hamsterbollies tot welpies en beesies, de grootgrutters spelen graag in op de spaardrift van kinderen. Veel van de spaarproducten zijn gemaakt van plastic en daarmee heeft de maatschappij steeds meer moeite. De supermarkten onderkennen dit. Begin dit jaar ondertekenden zij het plastic-pact en spraken af te streven naar minder plastic in 2025. Ook Albert Heijn sloot zich aan bij het pact. Wat schetste de verbazing van velen?; de meest recente spaaractie van Albert Heijn bevat weer volop plastic. Met de in totaal 45 winterdorp-mini’s kunnen kinderen een ‘gezellig’, winters dorp in elkaar knutselen. De plastic huisjes worden met ledlampjes verlicht. De supermarkt is aangesproken door de Plastic Soup Foundation en verweerde zich meteen: ‘de huisjes zijn gemaakt van hoogwaardig plastic van recyclebaar materiaal en kunnen elk jaar opnieuw worden gebruik als decemberdecoratie.’ De Plastic Soup Foundation betwijfelt de oprechtheid van deze claim: ‘we vragen ons af of die huisjes in de realiteit ook echt worden hergebruikt. Straks is de hype over en dan belanden alle huisjes gewoon in de vuilnisbak.’

 

Er is raakvlak met papier en karton. De verpakking van de gezellige huisjes is gemaakt van papier. En dat hoort volgens Albert Heijn in de papierbak: ‘de transparante binnenlaag in de verpakking wordt tijdens de papierrecycling gescheiden van het papier.’ Dat is onjuist betoogt de Plastic Soup Foundation. Immers, de verpakking is een combinatie van papier en plastic en hoort dus niet in de papier- maar in de restafvalbak. PRN werd door diverse media benaderd om haar mening te geven, zoals RTL Nieuws. Oordeel van directeur Hielke van den Brink: ‘producten met een plastic laagje horen niet in de papierbak. Het recyclingproces kan er door worden verstoord. Het is geen duurzame optie om papier en plastic te combineren omdat hierdoor veel waardevolle grondstoffen verloren gaan.’

 

 

06-12-19 Van een pizza kunnen we geen papier maken

Gisteren publiceerde het FD een interessant artikel over de moeilijke markt voor oudpapier en de vervuiling van de oudpapierstroom in Nederland. Lees het artikel….

05-12-19 Nascheiding oudpapier Amsterdam ondermaats

De negatieve berichtgeving over AEB houdt aan. Aan het eind van dit jaar moet 21,2 procent van het afval dat de scheidingsinstallatie (SI) van AEB ingaat, er in gescheiden stromen uitkomen. Echter, het scheidingspercentage blijft steken op slechts 8,9 procent.

 

De SI levert dus nog niet de helft op van de beloofde nascheiding. Dit blijkt uit rapportages van AEB treffen. Het Parool publiceerde de rapportages. De oorzaken van de slechte resultaten zijn divers. Papier was een grote potentiële reststroom in het afval, maar door Chinese importbeperkingen is de markt voor oudpapier en karton ingestort, waardoor er geen af­nemers voor te vinden zijn. Zolang er geen klanten zijn, wordt het oudpapier niet nagescheiden en met de massa mee verbrand. PRN waarschuwde hier in 2016 al voor, maar dat advies werd in de wind geslagen.

 

De VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad is onaangenaam verrast door de achterblijvende resultaten van AEB. Met Raadsvragen heeft zij het college om opheldering gevraagd over de oorzaken hiervan. De VVD wil ook weten sinds wanneer er signalen waren dat de vraag naar nagescheiden papier laag of lager was dan verwacht en hoe hierop is gereageerd.

 

AEB heeft volgens Het Parool laten weten dat er wel een stijgende lijn zichtbaar is in de prestaties van de scheidingsinstallatie. De VVD vraagt het college of dit kan wordt gestaafd met cijfers. De SI, die in 2017 in gebruik is genomen, heeft een inputcapaciteit van 300 kton per jaar en moest zo’n 60 kton aan grondstoffen nascheiden uit restafval uit Amsterdam en een aantal naburige gemeenten. De focus van het afval- en energiebedrijf ligt de komende tijd overigens op afvalverbranding.

 

04-12-19 Oudpapierbranche in zwaar weer

De internationale marktprijzen voor karton zijn op dit moment onvoldoende om de kosten van inzameling en recycling ervan af te dekken. Ook wordt de afzet steeds lastiger. En de vooruitzichten op de korte termijn zijn weinig hoopvol. De oorzaak ligt in China. Tot voor kort was de markt van vraag en aanbod voor het ingezamelde oudpapier en karton in balans door de goede afzetmogelijkheden in China en andere landen in het Verre Oosten. China heeft recent haar grenzen grotendeels gesloten voor de grondstof oudpapier uit Europa en de Verenigde Staten. De afhankelijkheid voor de oudpapierindustrie van de afzetmarkt in het Verre Oosten heeft er mee te maken dat in Europa jaarlijks 8 miljoen ton meer aan oudpapier en karton wordt ingezameld dan door de Europese papier- en kartonindustrie als grondstof kan worden ingezet bij de productie van nieuw papier en karton. Met de enorme grondstofhonger van China was de afzet van oudpapier en karton decennialang geen probleem. Met pakjesavond en Kerst in het vooruitzicht staat de oudpapierbranche voor een enorme uitdaging om al het ingezamelde papier en karton te kunnen afzetten bij papier- en kartonfabrieken in binnen- en buitenland. Lees meer op de website van de fnoi.

03-12-19 VNG akkoord met afspraken verpakkingsafval

De leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben ingestemd met de nieuwe afspraken tussen VNG en het Afvalfonds Verpakkingen over verpakkingsafval. Dit gebeurde tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG. Het gaat daarbij om aanvullende afspraken op de Raamovereenkomst Verpakkingen om het gescheiden inzamelen van plastic en metalen verpakkingen, en drinkpakken eenvoudiger en begrijpelijker te maken voor inwoners.

De Ketenovereenkomst Verpakkingen geldt van 2020 tot en met 2029 en omvat onder meer de volgende afspraken:

 • De inzameling wordt eenduidiger;
 • Het verpakkende bedrijfsleven zet zich in om meer te recyclen;
 • Gemeenten hebben keuzevrijheid in hun rol in de keten van inzameling tot recycling;
 • De kostenvergoeding voor bron- en nascheiding wordt eenvoudiger en wordt eerder verstrekt

 

Lees meer op de website van de VNG.

02-12-19 Noodtoestand voor klimaat en milieu

In aanloop naar de VN-milieuconferentie COP25 in Madrid heeft het Europees Parlement (EP) gisteren de resolutie goedgekeurd, waarin wereldwijd een noodtoestand voor het milieu en het klimaat wordt uitgeroepen. Actie is vereist. Een Europese Green Deal moet ervoor zorgen dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. In de komende periode zullen grote stappen moeten worden gezet om onze CO2-uitstoot te reduceren en om toe te werken naar een circulaire economie.

 

Recycling van papier en karton is onderdeel van de duurzaamheidsuitdaging. Door hergebruik vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen, wordt afval voorkomen en ervoor gezorgd dat CO2  langer blijft opgeslagen in het papier en karton. Om papier te kunnen blijven hergebruiken moet de kwaliteit van oudpapier goed zijn, terwijl de vervuiling ervan jaarlijks toeneemt. Mede in het licht van de milieuconferentie roept PRN alle betrokken partijen op om samen te werken en het bewustzijn van het belang van hergebruik en een schone stroom oudpapier te vergroten.

25-11-19 KiDV-matchmaking bijeenkomst duurzame verpakkingen

In de Community of Sustainable Packaging Innovators van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) verenigen start-ups, scale-ups en nieuwe samenwerkingsverbanden in de keten zich om ervaringen, kansen en knelpunten te delen en elkaar direct of indirect te helpen bij het verwezenlijken van innovaties op het gebied van duurzaam verpakken en recycling.

 

Op 12 december brengt het KIDV de leden van de Community en het KIDV-netwerk van producenten, retailers en recyclers met elkaar in contact op basis van concrete vragen van deze partijen of van de start-ups. De leden van de Community presenteren hun innovaties en gezamenlijk worden innovatievragen uitgediept. Het doel van deze bijeenkomst is het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden en leggen van contacten. Kijk voor meer informatie op de website van het KiDV.

 

20-11-19 Europese oudpapierbranche in zwaar weer

De internationale marktprijzen voor oudpapier staan sterk onder druk. Er wordt meer oudpapier ingezameld dan door de Europese papierindustrie kan worden ingezet als grondstof voor nieuw papier en karton. Tot voor kort waren er voldoende afzetmogelijkheden buiten Europa om dit overschot op te vangen, met name in China. Maar door diverse Chinese importrestricties is export richting China geen vanzelfsprekendheid meer. In een column spreekt de voorzitter van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) zijn zorgen uit. Lees meer op fnoi.nl.

20-11-19 Tips en tricks voor afvalscheiding bedrijven

RWS bundelt tips en tricks voor afvalscheiding bij bedrijven
Hoe kan een bedrijf of organisatie zijn klanten en medewerkers afval goed laten scheiden? Rijkswaterstaat onderzocht het met Ikea en PwC en ontwikkelde een stappenplan dat goede afvalscheiding stimuleert.

 

Bij afval scheiden speelt gedragswetenschap een grote rol. Voor de meeste mensen is afval weggooien namelijk een onbewuste handeling. Het is de kunst om dit onbewuste gedrag te beïnvloeden. In het nieuwe document Aan de slag met afval scheiden in uw bedrijf benoemt Rijkswaterstaat vijf stappen om dit goed aan te pakken:

het analyseren van het huidige gedrag en de situatie;

 • het op orde maken van de basis;
 • het verminderen van weerstand
 • het inspelen op motieven die mensen stimuleren om afval te scheiden;
 • het maken van afspraken achter de schermen.
 • Door deze stappen te doorlopen kunnen bedrijven en organisaties klanten en medewerkers afval beter laten scheiden.

 

19-11-19 Consument en duurzaamheid verpakkingen

Onderzoeker Nigel Steenis (Wageningen Universiteit & Research) is gepromoveerd op de vraag hoe consumenten omgaan met informatie over duurzaamheid van verpakkingen. In zijn onderzoek legt Steenis een link met het verpakte product. De verpakking maakt maar een klein gedeelte uit van de totale footprint van de product-verpakkingscombinatie. Ook biedt Steenis handvatten hoe de kennis over consumentengedrag kan worden ingezet bij het verduurzamen van verpakkingen.

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de confrontatie met een product-verpakkingscombinatie automatisch, bewust en onbewust, associaties oproept bij de consument. Deze associaties met de structurele (materialen), grafische (vorm) en verbale (informatie) elementen van verpakkingen betreffen voornamelijk de veronderstelde duurzaamheid van de verpakking. Maar het gaat ook om associaties ten aanzien van de functionaliteit van de product-verpakkingscombinatie, zoals smaak en gebruiksgemak. Dit ‘palet van verwachtingen’ bepaalt in hoge mate de houding en het gedrag van de consument ten aanzien van de product-verpakkingscombinatie.

 

Een belangrijk aspect van Steenis’ onderzoek is dat consumenten het lastig vinden om de duurzaamheidsimpact van verpakkingen goed in te schatten. Ze vertrouwen op hun eigen lekenkennis. Die blijkt inaccuraat en niet op feiten gebaseerd te zijn (zoals een Life Cycle Assessment – LCA) een LCA). Voorbeeld: soep verpakt in glas wordt door de consument gezien als een duurzame verpakking, soep verpakt in kartonnen sachets wordt als minder duurzaam ervaren. Toch laat de LCA zien dat een glazen verpakking een aanzienlijk grotere omgevingsimpact heeft dan de kartonnen variant.

 

Meer over het onderzoek is te vinden op de website van het KiDV.

18-11-19 Europese week van de Afvalvermindering

Deze week vindt de Europese Week van de Afvalvermindering plaats. Dit jaarlijkse initiatief ter bevordering van bewustwordingsacties voor een duurzaam grondstof- en afvalbeheer, wil een breed publiek (van overheden, bedrijven tot burgers) aanmoedigen om afval te verminderen. Kijk voor meer informatie en actie bij jou in de buurt op ewwr.eu 

17-11-19 Met Better M platform wil McDonalds’s recycling verbeteren

McDonald’s presenteert deze week het Better M platform: een breed opgezet programma om in de Europese markt het gebruik van plastic te verminderen en de recyclebaarheid van verpakkingen te verbeteren. Het bedrijf richt zich met het platform op het implementeren van veranderingen in de verpakkingsketen, die een duurzame impact én een positief effect op de ervaring van de consument hebben. Ook Nederland krijgt van doen met het Better M platform. Zo zijn in ons land de afgelopen zomer alle ballonnen in het Happy Meal vervangen door maskertjes van gerecycled papier en kiezen de restaurants voor duurzamere materialen; papieren rietjes en herbruikbare koffiebekers van karton.

 

McDonald’s heeft zichzelf ambitieuze groene doelen gesteld. Het internationale duurzaamheidsprogramma Scale for Good stelt dat alle verpakkingen van McDonald’s in 2025 moeten zijn vervaardigd van gerecycled, hernieuwbaar of gecertificeerd materiaal. Kartonnen verpakkingen hebben hierbij goede papieren! Voor papier en karton in Europa is al een belangrijke doelstelling behaald: 100% van alle kartonnen of papieren productverpakkingen wordt inmiddels gemaakt van ofwel gerecycled materiaal of van materiaal uit duurzaam beheerde bossen. Uiteraard is er ook in Europa nog werk aan de winkel. Het hergebruik en de recycling van gebruikte verpakkingen van de restaurants kan worden verbeterd, net als de bewustwording van de klant dat verpakkingen niet op straat maar in de papierbak of bij het restafval horen.

15-11-19 Ad Lansink: ‘Afvalpreventie schiet te kort.’

De Ladder van Lansink bestaat 40 jaar en dat werd gevierd. Op 13 november werden Lansing en zijn ladder in het zonnetje gezet door het Recycling Netwerk. Kritische noten waren er ook. Oud-Tweede Kamerlid Ad Lansink constateerde dat er de afgelopen decennia te weinig terecht is gekomen van de implementatie van de door hem geïntroduceerde afval-hiërarchie. ‘Op punten als het sluiten van stortplaatsen en het terugwinnen van energie bij de verbranding van afval is veel progressie gemaakt in Nederland, maar zeker aan preventie is veel te weinig gebeurd.’ Recycling Netwerk gaf aan daar verandering in aan te willen brengen.

 

Bij de presentatie van het Vervuilingsonderzoek 2019 heeft PRN al opgeroepen om de burgers en bedrijven beter in te lichten over recycling. Niet zozeer over de preventie van print of verpakkingen als zodanig als wel over wat wel en niet bij het oudpapier hoort. Door betere informatie kan vervuiling worden voorkomen en kunnen veel grondstoffen worden hergebruikt.

12-11-19 Recycle-art: portretten van landkaarten

Voordat gebruikte producen van papier en karton in de papierbak belanden kunnen zij prima worden hergebruikt. Een mooi voorbeeld daarvan is de kunst van de Engelsman Ed Fairburn. Hij gebruikt oude landkaarten om prachtige portretten te maken, zoals het werk Anna Karina. Op edfairburn.com is meer werk te zien van de kunstenaar.

 

10-11-19 Succesvolle recycling verpakkingen in Nederland

De inzameling en recycling van verpakkingen in Nederland is zeer succesvol. Bepaalde materialen steken er met kop en schouders bovenuit, zoals papier en karton. De inzameling van verpakkingen wordt gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Zij doen dit door over hun verpakkingen een heffing (de afvalbeheersbijdrage verpakkingen) te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Uit het fonds worden de kosten voor inzameling en recycling vergoedt. De tarieven voor de afvalbeheersbijdrage zijn gebaseerd op de kosten die per materiaalsoort worden gemaakt in de keten van inzameling, verwerking en vermarkting. Daarnaast hanteert het Afvalfonds Verpakkingen voor iedere materiaalsoort een vast bedrag aan algemene systeemkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor monitoring, preventie van zwerfafval (NederlandSchoon) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

 

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij de inzameling van het verpakkingsafval organiseren. Voor papier is dat meestal met een (ondergrondse) container waar de consument zijn oudpapier naartoe kan brengen. Voor het plastic verpakkingsafval is er meer variatie: Zo zijn er bijvoorbeeld gemeenten die kunststof verpakkingsafval aan huis ophalen in zakken of kliko’s of die containers plaatsen waar mensen zelf hun plastic verpakkingen naartoe kunnen brengen. Veel gemeenten combineren de inzameling van plastic verpakkingen met blik en drankenkartons (PMD). Vervolgens zorgt de gemeente er voor dat het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled.

 

Het gaat steeds beter met de recycling van verpakkingsmateriaal. Dit blijkt uit een nieuwe uitgave van het Afvalfonds Verpakkingen. Papier en karton zijn koploper: 88% van de verpakkingen van deze materialen wordt gerecycled! Download de brochure van het Afvalfonds Verpakkingen of kijk voor meer informatie op deze website.

 

 

 

05-11-19 CPB: Meer milieuwinst halen uit recycling

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Zover is het nog lang niet. Er moet nog veel gebeuren om die ideale situatie te bereiken. Het bevorderen van recycling bijvoorbeeld. Er is nog veel milieuwinst mogelijk uit recycling, De zojuist verschenen publicatie van het Centraal Planbureau (CPB) ‘Beleid voor meer milieuwinst met recycling’ doet aanbevelingen om die winst te vergroten. Het CPB noemt onder meer:

 • een exportheffing of -verbod voor kunststofverpakkingsafval naar een aantal landen.
 • een uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid.
 • Design for Recycling.
 • Statiegeld.
 • Beter en meer informeren van bedrijfsleven en burgers.

 

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is al ingevoerd voor het recyclen van papier. De kwaliteit van het afval is een groeiend probleem. Ook de vervuiling van oudpapier neemt toe. Dit komt bijvoorbeeld door etensresten op papier. Papierrecycling is gebaat bij een aan de bron gescheiden, schone en droge stroom oudpapier.  PRN heeft n.a.v. het Vervuilingsrapport 2019 al eerder opgeroepen om de communicatie over recycling en de kwaliteit van oudpapier richting bedrijven en consument te verbeteren en uit te breiden.

Ondanks dit alles is de recycling van papier en karton in het afgelopen jaar weer gestegen. Het recyclingpercentage niet-verpakkingen van papier bedroeg 86% (2018). Dat van verpakkingen 88% (2018). Nederland is daarmee koploper op wereldniveau.

 

04-11-19 Recyclebaar bed van karton

Tijdens de Olympische Zomerspelen in Tokio in 2020 slapen de atleten in het Olympisch dorp op een bed van karton. De bedden kunnen een gewicht van tweehonderd kilo dragen. Er worden 26.000 kartonnen bedden gefabriceerd. Mooiste aspect is vanzelfsprekend de duurzaamheid: De bedden zijn gemaakt van oudpapier en -karton en na gebruik worden de bedden weer gerecycled.

31-10-19 Presentaties Design for Recycling beschikbaar

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) organiseerde op 23 oktober tijdens de Dutch Design week het seminar Design for Recycling. Tijdens het seminar vertelden experts over de verduurzaming van print en verpakkingen en de kansen die Design for Recycling biedt. De presentaties bij hun lezingen zijn te downloaden op deze website.

 

29-10-19 Komt circulaire economie voldoende van de grond?

Uit het recentelijk verschenen adviesrapport ‘Herijking afvalstoffen’ van een taskforce onder leiding van Winnie Sorgdrager, blijkt dat de circulaire economie in Nederland niet goed van de grond komt. Nederland heeft de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn, maar de transitie naar een circulaire economie loopt zeker tien jaar achter op het proces van energietransitie.

 

Volgens Sorgdrager zijn bureaucratie en versnippering belangrijke hindernissen. ‘Er zijn heel veel kleinschalige initiatieven en als bedrijven innovatieve processen willen invoeren, is het heel lastig om een vergunning te krijgen voor experimenten. Dit heeft te maken met de wijze waarop vergunningverleners omgaan met het begrip afval.’ Een ander probleem is dat omgevingsdiensten niet altijd de juiste kennis hebben, terwijl zij in het kringloopbeleid juist voortrekker zouden moeten zijn. ‘Er moet echt een doorbraak komen’, zegt Sorgdrager. Wellicht kan de paper en karton keten dienen als voorbeeld. 86% van het in Nederland op de markt gebracht papier wordt ingezameld en hergebruikt. Eveneens 86% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier.

28-10-19 Recycling verpakkingen papier en karton 88%

In Nederland wordt verpakkingsafval succesvol ingezameld en gerecycled. Ieder najaar publiceert het Afvalfonds Verpakkingen een nieuw publieksrapport met de recyclingcijfers van het jaar ervoor. In het publieksrapport van het Afvalfonds staan de recyclingcijfers van verpakkingen in Nederland. Recycling speelt een belangrijke rol in de sterk toegenomen aandacht voor de circulaire economie. In Nederland worden hoge recyclingpercentages gerealiseerd. Papier en karton halen maar liefst een percentage van 88%!  Lees meer….

27-10-19 Leiden verbetert papierscheiding

De gemeente Leiden gaat oudpapier beter scheiden. Huishoudens die minicontainers voor restafval en/of GFT hebben, krijgen nu ook een minicontainer voor oudpapier. De Sleutelstad verwacht met de introductie van de minicontainer meer papier voor hergebruik te kunnen gaan inzamelen. De containers worden één keer per vier weken geleegd op een aparte ophaaldag. Berekend is dat het nieuwe beleid in vier jaar tijd een miljoen kilo oudpapier extra kan opleveren. Op deze manier wil de gemeente Leiden een bijdrage leveren aan de circulaire economie. ‘Afval inzetten als grondstof. Papier is daarvoor uitstekend geschikt’., zegt wethouder Yvonne van Delft (Circulaire Economie). PRN juicht de actie van Leiden toe! Lees meer op sleutelstad.nl.

24-10-19 Kom naar Paper City op de DDW

Ben je al langs geweest in Paper City op de Dutch Design Week? Tot en met zondag kun terecht in het TAC Eindhoven. Laat je inspireren door de vele mogelijkheden van papier en karton.

22-10-19 Rapport Papierrecycling in Nederland in 2019

Het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) heeft onderzoek gedaan naar de recyclability van papier en karton. Het naar aanleiding van het onderzoek verschenen rapport Recycling van papier en karton in Nederland in 2019 is een beschrijving van de papier- en kartonrecycling in Nederland en benoemt aandachtspunten voor de komende jaren, die bij kunnen dragen aan het verder verhogen van de recyclingpercentages. Lees meer onder Optimaal papier recyclen.

21-10-19 Dutch Design Week van start gegaan

Het is zover! De DDW2019 is begonnen en daarmee is een startsein gegeven voor de bouw van Paper City. Kom naar het TAC gebouw en laat je inspireren door het team van vier designers dat de stad van papier vorm geeft. Onderdeel van het programma van Paper City is het seminar Design for recycling van de PRN. Het middagdeel is inmiddels volgeboekt, voor de ochtendsessie zijn enkele plaatsen vrij. Meld je aan en leer meer over de verduurzaming van print en de dilemma’s van ontwerpers en opdrachtgevers. Lees meer…

17-10-19 Sessie II Design for Recycling DDW volgeboekt

De tweede sessie tijdens het PRN-seminar Design for Recycling, tijdens de Dutch Design Week is volgeboekt. Inschrijven heeft geen zin meer. Voor de ochten -print- sessie zijn nog enkele plekken vrij. Schrijf je op tijd in! Lees meer…

17-10-19 PRN-brochure

Wil je meer weten over de kringloop van papier en karton? Over het PRN-systeem van inzameling, recycling en monitoring en financiering daarvan? Bestel de brochure via helpdesk@prn.nl of download de PRN-brochure.

16-10-19 Workshop Duurzaam verpakken Smurfit Kappa na PRN-seminar

Na afloop van het PRN-seminar Design for Recycling vindt speciaal voor geïnteresseerden van verpakkingen een workshop plaats van Smurfit Kappa. Ontwerpers Jelle Blommaert en Vera Joosten nemen de aanwezigen mee in de mogelijkheden van duurzaam verpakken met golfkarton. De sessie wordt aangeboden door Currugated Benelux Association (CBA).  De workshop vindt plaats van 15:15 tot 16:15

 

Datum:     23 oktober 2019
Locatie:   TAC gebouw Eindhoven

 

Inschrijven

Deelname aan het seminar en de workshop is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via helpdesk@prn.nl. Doe dat op tijd, want het aantal plaatsen is beperkt. Stuur een mail aan helpdesk@prn.nl en vermeld je naam, bedrijf en adresgegevens. Geef ook aan welke van de twee sessie je wilt bijwonen. Als je deelneemt aan Sessie II geef dan ook aan of je wilt deelnemen aan de workshop van Jelle Blommaert en Vera Joosten. Kijk voor meer informatie op https://prn.nl/seminar-design-for-recycling-op-de-dutch-design-week-2019/

 

15-10-19 Duurzaam verpakken aan de hand van Richtlijnen Recyclebility

Over een week vindt het seminar Design for Recycling plaats tijdens de Dutch Design Week. Hergebruik en recycling zijn belangrijke onderwerpen bij de keuze voor verpakkingsmaterialen. Papier en karton hebben goede papieren! 86% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

 

Henrike Holwerda van het Kenniscentrum Papier en Karton neemt tijdens het seminar de aanwezigen aan de hand van de richtlijnen Recyclability mee in de wereld van duurzaam verpakken met papier en karton. Met diverse praktijkvoorbeelden laat Henrike zien hoe verpakkingen duurzamer en beter recyclebaar kunnen worden ontworpen. Wil je als ontwerper bijdragen aan een circulaire economie, dan is bijwonen van de voordracht van Henrike een must! Lees meer en schrijf je in……

11-10-19 Vervuiling oudpapier neemt verder toe

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) doet onderzoek naar de vervuiling in het oudpapier afkomstig van particuliere huishoudens. Uit het Vervuilingsonderzoek 2019 (over de periode 2017-2018) blijkt dat de vervuiling in het oudpapier wederom is toegenomen. De vervuiling in de periode 2017-2018 bedroeg 2,10%. In 2015 bedroeg het vervuilingspercentage nog 1,59%. Dat betekent een stijging van de vervuiling met 0,51%.

 

Oudpapier en -karton zijn waardevolle grondstoffen. 86% van het in Nederland op de markt gebrachte oudpapier wordt ingezameld en hergebruikt. Voor de papierindustrie is oudpapier al jaren de belangrijkste grondstof. Van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en karton bestaat maar liefst 86% uit oudpapier. Recycling van oudpapier draagt bij aan een circulaire economie. De toenemende vervuiling is zorgwekkend en om de papierkringloop te sluiten en waardevolle grondstoffen te behouden is actie vereist. PRN roept bedrijfsleven, overheid en consument op om samen te werken. Zo kan de communicatie over de recycling van papier en karton richting samenleving worden verbeterd. De Scheidingswijzer van PRN helpt burgers en bedrijven bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oudpapier mogen.

 

De volgende boodschappen zijn in het bijzonder van belang:
• plastic hoesjes horen niet bij het oudpapier;
• ook pizzadozen en andere maaltijdverpakkingen met etensresten horen niet bij het oudpapier, zijn restafval. Deze soort vervuiling is opvallend toegenomen in de periode 2017-2018.

 

Het Vervuilingsonderzoek 2019 kan worden gedownload op prn.nl. Dat geldt ook voor het Factsheet waarin de uitkomsten van het onderzoek op een rijtje zijn gezet.

 

 

09-10-19 Recyclingsymposium: Circulariteit, van droom naar realiteit

De achtste editie van het Recyclingsymposium vindt plaats op 20 november, tijdens de vakbeurs Recycling in Gorinchem. Het thema is ‘Circulariteit, van droom naar realiteit’. Het symposium wordt georganiseerd door FHG, Envaqua en BRBS Recycling. Kijk voor meer informatie op Recyclingsymposium.nl.

08-10-19 Viering hoogste punt Paper City

De Dutch Design Week (19 t/m 27 oktober, Eindhoven) kent dit jaar een papieren feest! CBA, KVGO, Papierenkarton.nl, PRN en de VNP slaan de handen ineen en creëren onder inspiratie van vier talentvolle jonge designers een Paper City. Locatie: Temporary Art Centre (TAC) te Eindhoven. Het belooft een geweldige happening te worden waar tienduizenden mensen kennismaken met de (duurzame) mogelijkheden van papier en karton.

 

Om het hoogste punt van deze tijdelijke stad te vieren organiseren we op vrijdagmiddag 25 oktober van 15.00 tot 17.00 uur een feestelijk programma. Samen met onze designers presenteren we de highlights van Paper City 2019. Zij nemen u mee in de totstandkoming van deze unieke plek. Welke reacties ontvingen zij op hun papieren stad? Welke vragen stelden bezoekers? Wat deed wenkbrauwen fronsen? Op welke manier inspireren zij andere ontwerpers? Thomas Castro – hoofd van de afdeling Graphic Design bij ArtEZ – vertelt over de nieuwe status van papier in de opleiding en Astrid Cats (directeur TAC) neemt de aanwezigen mee in de boeiende geschiedenis van TAC, een voormalig Philips-pand. Uiteraard heffen we na afloop het glas op negen dagen Paper City. De sessie wordt geleid door René Kort, directeur van Schut Papier.

 

Datum: 25 oktober 2019
Tijd: 15.00 tot 17.00 uur
Locatie: TAC – Vonderweg 1 Eindhoven

06-10-19 Hoe kan het grafisch proces worden verduurzaamd?

Tijdens het door PRN te organiseren seminar Design for Recycling laat Marc Herberigs (Stichting Stimular), praktische instrumenten en werkwijzen zien, die het grafische proces kunnen verduurzamen. Kom naar Eindhoven op 23 oktober en laat je inspireren! Meer info is te vinden op deze website.

02-10-19 Buitenlandse Zaken: circulariteit Nederlandse prioriteit

Het ministerie van Buitenlandse Zaken.Buitenlandse Zaken ziet circulariteit als een Nederlandse prioriteit. Producten kunnen beter worden ontworpen en hergebruikt. Ook materialen die al in omloop zijn moeten beter worden hergebruikt. Daardoor zal het gebruik van fossiele grondstoffen en de uitstoot bij productie en gebruik verminderen. Het ministerie is van mening dat onder meer de producentenverantwoordelijkheid kan worden uitgebreid om de milieueffecten aan het begin van de productieketen aan te pakken. Ook moet de vraag naar secundaire grondstoffen worden gestimuleerd door kwaliteitseisen en geharmoniseerde einde-afvalcriteria. Dit staat in het beleidsstuk ‘Het klimaatbeleid van de EU Parijsbestendig maken’.

 

PRN wil bijdragen aan een circulaire economie, wetende dat papier en karton daar de juiste eigenschappen voor hebben. Om bedrijven en ontwerpers te stimuleren en inspireren tot Design for Recycling organiseert PRN tijdens de de Dutch Design Week het seminar Design for Recycling.

01-10-19 Uitspraak hoger beroep Amsterdamse ja/ja-sticker

Sinds 1 januari 2018 hanteert de gemeente Amsterdam de ja/ja-sticker. Amsterdammers moeten sindsdien uitdrukkelijk aangeven dat ze ongeadresseerde reclamefolders willen ontvangen. Voorheen moesten ze een sticker op de brievenbus plakken als ze géén ongeadresseerde reclamefolders wilden: de nee/ja- of nee/nee-sticker.

 

MailDB, het KVGO en Spotta zijn van mening dat:

 • het niet aan de gemeente Amsterdam is om de ja/ja-sticker in te voeren;
 • dit onzorgvuldig is gebeurd;
 • de sticker de belangen van winkeliers en de branche schaadt;
 • de invoering is gebaseerd op onjuiste en niet bewezen milieuclaims.

 

Op 11 september 2017 diende een rechtszaak tussen brancheorganisatie MailDB en de gemeente Amsterdam over de invoering van de ja/ja-sticker. Op 22 november 2017 oordeelde de rechtbank dat de gemeente Amsterdam deze van het landelijke systeem afwijkende sticker mag invoeren. MailDB, het KVGO en Spotta zijn in januari 2018 in hoger beroep gegaan, de zitting was dus op 28 maart. Het gerechtshof Amsterdam gaf aan 11 juni met een uitspraak te komen, maar heeft dit uitgesteld naar 9 juli. Op 9 juli heeft het gerechtshof de uitspraak nog een keer uitgesteld, tot 3 september. Op 3 september heeft het gerechtshof de uitspraak weer uitgesteld, tot 24 september. Op 24 september oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat de ja/ja sticker ingevoerd mag worden in Amsterdam en zet daarmee de deur open voor een landelijke invoering.

 

De uitspraak in het hoger beroep inzake de Amsterdamse ja/ja sticker is dus negatief voor de branche. Partijen beraden zich op vervolgstappen.

30-09-19 Extra workshop tijdens seminar Design for Recycling

Op 23 oktober 2019 vindt het seminar Design for Recycling plaats. Het is onderdeel van Paper City, een event van de papier- en kartonsector en Artez uit Arnhem.

 

Sessie II van het programma van Design for Recycling is uitgebreid met een voorprogramma/workshop van Smurfit Kappa. Ontwerpers Jelle Blommaert en Vera Joosten nemen de aanwezigen mee in de mogelijkheden van duurzaam verpakken met golfkarton. De sessie wordt aangeboden door Currugated Benelux Association (CBA).  Meld je aan via helpdesk@prn.nl.

26-09-19 Nascheiding alleen mogelijk voor PMD

Sinds de start van de gescheiden inzameling van meer en meer afvalstromen zijn consumenten hun afval steeds beter gaan scheiden. Nederland koploper in de wereld. Maar er zijn veel vragen over nascheiding. De schijnbare tegenstelling tussen bron- en nascheiding drukt een negatieve stempel op onze koploperspositie. En dat is niet nodig. De gedachte dat we maar beter kunnen stoppen met het scheiden van afval aan de bron is een illusie. PRN zegt al jaren dat scheiding aan de bron noodzakelijk is voor de recycling van papier en karton. Een schone en droge stroom oudpapier is alleen te realiseren door scheiding aan de bron. Ook de NVRD is die mening toegedaan. De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD stelt in een recent bericht dat het een belangrijk gegeven is, dat bijvoorbeeld oud papier niet nagescheiden kan worden. PRN is het hier volledig mee eens.

25-09-19 Verduurzaming print door drukker en ontwerper

Wil je weten hoe drukkers en ontwerpers actief kunnen bijdragen aan de verduurzaming van print? Kom dan naar het seminar Design for Recycling op de Dutch Design Week en laat je inspireren door Marc Herberigs van Stichting Stimular.

 

Datum:     23 oktober 2019
Locatie:   TAC gebouw Eindhoven

 

 

 

 

 

24-09-19 Nieuw beeldmerk voor betere afvalscheiding

Samen geven we afval een nieuw leven: dat is de boodschap van het nieuwe, verbindende beeldmerk afvalscheiding dat vandaag is gelanceerd. Het beeldmerk beoogt dat particulieren de communicatie-uitingen van publieke en private organisaties over afvalscheiding met elkaar gaan associëren. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is blij met het beeldmerk:  ‘Afval was een probleem, maar is tegenwoordig een kans. Een grondstof voor nieuwe producten. Met dit beeldmerk stimuleren we mensen nog meer om beter en slimmer afval te scheiden. Goed voor ons milieu en cruciaal voor een gezonde toekomst.’

 

Betere afvalscheiding

Het gebruik van het beeldmerk is primair bedoeld voor gemeenten, branche organisaties, producenten en ngo’s. Met eenzelfde beeldmerk op bijvoorbeeld de webpagina van de gemeente, de vrachtwagen van de ophaaldienst en de zak voor PMD-inzameling zal het effect van alle afvalscheidingscommunicatie toenemen en leiden tot betere afvalscheiding.

 

Gezamenlijk initiatief van overheid en bedrijfsleven

Het beeldmerk is het resultaat van samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven. Rijkswaterstaat en de Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) zijn initiatiefnemers vanuit het Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 – 2023. Ze werken hierbij nauw samen met de NVRD (de vereniging van o.a. gemeentelijke afvalbeheerders en reinigingsdiensten) en voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

 

Vrij beschikbaar

Het beeldmerk is zo ontworpen dat het de afzonderlijke boodschappen van gemeenten, organisaties en bedrijven verbindt en versterkt. Partijen kunnen het beeldmerk gebruiken op een wijze die hen het beste uitkomt, naast het beeldmerk van eigen organisatie. Behalve een gebruikershandboek zijn er diverse hulpmiddelen, zoals een presentatie, een animatie, basismateriaal voor social media en foldermateriaal.

Al het materiaal is vrij beschikbaar via www.vang-hha.nl/beeldmerkafvalscheiding.

20-09-19 Paper City op de Dutch Design Week

Van 19 t/m 27 oktober staat Eindhoven in het teken van de Dutch Design Week. Op honderdtwintig plaatsen in de stad tonen drieduizend ontwerpers hun creatieve kunsten. Dit jaar is er een belangrijke rol weggelegd voor papier en karton: Maloe, Wietske, Marjanne en Kim bouwen namens de Nederlandse papier- en kartonwereld een duurzame, herbruikbare Paper City in TAC, een van de hoofdlocaties van de DDW.

 

Met papier en karton als medium worden systemen, architectuur en infrastructuur van het stedelijk landschap onderzocht. Parallel aan de expositie vindt een programma plaats dat bezoekers uitnodigt te experimenteren en de grenzen (van papier) op te zoeken. Alles speelt zich af binnen de speculatieve Paper City. De ontwerpers cureren de ruimte met werk en ideeën rondom de materialiteit van papier en de locatie nodigt uit tot een gesprek. Binnen Paper City richten zij zich op twee aspecten: ze onderzoeken het nieuwe fundament van de stad dat zich tegenwoordig manifesteert in tijdelijkheid. Daarnaast experimenteren zij met papier als fysiek materiaal en verdiepen zich in de waarde hiervan als methodiek voor het onderzoek.

18-09-19 KiDV op seminar Design for Recycling

PRN organiseert op 23 oktober het seminar Design for Recycling. Het event maakt deel uit van Paper City. Nynke Arntzen, verpakkingskundige bij het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KiDV) geeft tijdens het seminar haar blik op duurzaam verpakken met papier en karton en maakt daarbij gebruik van het model Vijf perspectieven op duurzaam verpakken van het KiDV, dat laat zien hoe bedrijven stap voor stap elke productverpakkingscombinatie kunnen verduurzamen. Lees meer op kidv.nl

 

 

16-09-19 Verpakking appels van golfkarton

VOG is een consortium van fruittelers uit Zuid-Tirol. Het heeft een verpakking ontwikkeld voor appels, dat van golfkarton is gemaakt. VOG wilde af van het gebruik van plastic. De nieuwe verpakking moest 100 procent biologisch afbreekbaar en recyclebaar zijn. De keuze voor golfkarton zorgt daarvoor. En dat is niet alles! Met een hernieuwbare bron en de opslag van CO2 is de verpakking het summum van duurzaamheid. Niet onbelangrijk: het bakje beschermt de appels goed tijdens het transport waardoor het fruit nog langer goed blijft.

13-09-19 Afvalconferentie 2019

Op 2 oktober organiseren de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven de Afvalconferentie 2019 in De Veerensmederij te Amersfoort. Dit jaar staan ontmoeting en trots centraal. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte en een aantal interessante deelsessies. Lees meer…

12-09-19 HVC en Smurfit Kappa gaan drinkpakken recyclen

HVC heeft samen met de bedrijven Smurfit Kappa en Bluemats Technology het voornemen om een installatie te bouwen waarmee drinkpakken in Nederland gerecycled kunnen worden; Pulpcycle. Het moet de eerste installatie voor drinkpakken in Nederland worden. De drie samenwerkende partijen hebben hier de Europese LIFE-subsidie voor toegekend gekregen. Pulpcycle kan jaarlijks 25.000 ton drinkpakken en gelamineerd papier verwerken. De installatie splitst de drinkpakken naar drie stromen: papiervezels, kunststof en aluminium. Deze grondstoffen worden gebruikt als basis voor nieuwe producten. Lees meer…

11-09-19 Save the date! Seminar Design for Recycling

PRN organiseert het seminar Design for Recycling tijdens de Dutch Design Week. Het event is onderdeel van Paper City.

 

Datum:     23 oktober 2019
Locatie:   TAC gebouw Eindhoven

 

Tijdens het seminar vertellen experts over de verduurzaming van print en verpakkingen en de kansen die Design for Recycling biedt. Met de praktische tips kun je zelf aan de slag met deze design-filosofie. Het seminar bestaat uit twee sessies:

 

 • Sessie I: Verduurzaming Print
 • Sessie II: Duurzame verpakkingen

 

Deelname aan de sessies is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via helpdesk@prn.nl. Doe dat op tijd, want het aantal plaatsen is beperkt. Lees meer….

08-09-19 Design for Recycling op de Dutch Design Week

Het klimaat verandert en de beschikbaarheid van grondstoffen staat onder druk. Naast de reductie van onze CO2-uitstoot wordt hergebruik van materiaal steeds belangrijker. Door papierrecycling vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen en wordt afval voorkomen. Al bij het ontwerp van een printproduct of kartonnen verpakking kan rekening worden gehouden met de recycling daarvan: Design for Recycling.

 

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) organiseert het seminar Design for Recycling. Het event vindt plaats tijdens de Dutch Design Week 2019 en is onderdeel van Paper City, een manifestatie van Artez Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem en het Informatiecentrum Papier en Karton (Papierenkarton.nl).

 

Datum: 23 oktober 2019
Locatie: TAC gebouw Eindhoven

Tijdens het seminar vertellen experts over de verduurzaming van print en verpakkingen en de kansen die Design for Recycling biedt. Met de praktische tips kun je zelf met deze design-filosofie aan de slag. Het seminar bestaat uit twee sessies:

 

Sessie I: Verduurzaming Print: 10:00 – 12:00 uur

Na afloop van de sessie vindt een bezoek plaats aan Paper Cities en wordt een lunch aangeboden.

 

Sessie II: Duurzaam ontworpen verpakkingen: 13:00 – 15:00 uur

 

Voorafgaand aan de sessie wordt een lunch aangeboden. Na afloop van de sessie vindt een bezoek plaats aan Paper City.

 

 • Het programma van het seminar van Design for Recycling wordt de komende week bekend gemaakt. Medewerking is reeds toegezegd door Stichting Stimular, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken en het Kenniscentrum Papier en Karton.
 • Een bezoek aan het seminar is prima te combineren met de Dutch Design Week. Dompel je een dag onder in allerlei design-innovaties en laat je inspireren.
 • Inschrijven voor een van de sessie kan via helpdesk@prn.nl. Doe dat op tijd, wan te aantal plaatsen is beperkt.
 • Deelnemers aan de sessies krijgen een goodie bag met onder meer het boek Duurzaam Uitgeven.

 

06-09-19 Papier op de Dutch Design Week

Samen met CBA (golfkartonsector), KVGO (drukkers), PRN (papierrecycling) en VNP (papier- en kartonfabrieken) stort het Informatiecentrum Papier en Karton (Papierenkarton.nl) zich in het avontuur dat Dutch Design Week (DDW) heet. Met creatieve partners ArtEZ en ZeroDotZero wordt negen dagen lang (19-27 oktober) gebouwd aan de duurzame papieren stad van de toekomst.

 

 

Locatie: TAC
Vonderweg 1
5611 BK Eindhoven

 

Of zoals de website van de DDW schrijft: Using paper as a medium and a material to investigate the systems, the architecture and the infrastructure of the urban landscape, the designers of Paper City will try to develop and activate space. A dynamic nine days filled with workshops, lectures, exchange of ideas and open debate.

 

Lees meer op Papierenkarton.nl.

03-09-19 Duurzame Dinsdag

Het is Duurzame Dinsdag! Met papier en karton zit dat wel snor: een hernieuwbare bron en 84% recycling. Kijk voor meer informatie op duurzamedinsdag.nl.

03-09-19 Weer uitstel uitspraak Ja/Ja-sticker

De uitspraak in het hoger beroep over de invoering van de Ja/Ja-sticker in de gemeente Amsterdam is opnieuw uitgesteld tot 24 september. Dat maakte het hof op 3 september bekend. Het KVGO, Spotta en MailDB gingen in hoger beroep tegen het oordeel van de rechter dat Amsterdam de Ja/Ja-sticker, die afwijkt van het landelijke systeem, mag invoeren. Het KVGO, verspreider Spotta en branchevereniging MailDB zijn van begin af aan van mening dat het niet aan de gemeente is om de Ja/Ja-sticker in te voeren. Daarnaast schaadt de Ja/Ja-sticker de belangen van winkeliers en de betrokken branches. En is de invoering gebaseerd op onjuiste en niet bewezen milieuclaims, bijvoorbeeld over de recycling van papier. Pas na de uitspraak wordt duidelijk of gemeenten bevoegd zijn om zelfstandig tot invoering van de Ja/Ja-sticker over te gaan en zo ja, onder welke voorwaarden. Lees meer op kvgo.nl.

 

02-09-19 Suez helpt bij circulair maken verpakkingen

Het circulair maken van verpakkingen is een grote uitdaging voor producenten. Circulariteit begint bij het ontwerp van verpakkingen: Design for Recycling. Grondstoffenbedrijf Suez wil brandowners en retailers helpen bij de juiste keuzes voor een duurzame verpakking om zo de circulaire economie vorm te geven. In een circulaire economie worden grondstoffen en materialen optimaal hergebruikt en hoogwaardig gerecycled. Zover zijn we nog lang niet, zelfs papier en karton (met een recyclingpercentage van 87 procent voor verpakkingen) niet. Er moet nog een boel gebeuren.

 

Grondstoffenbedrijf Suez geeft geeft allereerst de voorkeur aan bronscheiding van (kunststof)verpakkingen. Suez is voorstander van een duidelijke certificering voor de recyclebaarheid van verpakkingen. De huidige recycle-claims op verpakkingen zouden vaak theoretisch zijn en kunnen een verkeerd signaal geven aan de consument. Overigens is het niet gebruiken van verpakkingen geen oplossing voor Suez. De verpakking beschermt producten en verlengt hun houdbaarheid. Daarnaast is een verpakking een effectief marketingmiddel.  Met ‘circpack‘ geeft Suez advies over de recyclebaarheid en circulariteit van verpakkingen.

30-08-19 Gebrekkige informatie verpakking frustreert recycling

De Nederlandse verpakkingsindustrie is verantwoordelijk voor 3 miljoen ton materiaal per jaar (Afvalfonds
Verpakkingen, 2018). Deze aanzienlijke hoeveelheid blik, papier, plastic en glas veroorzaakt gemiddeld bijna
10% van de klimaatbelasting van levensmiddelen. Verpakkingen maken een groot en groeiend deel uit van ons
dagelijkse huishoudelijke afval, iets waarbij consumenten steeds kritischer op worden door bijvoorbeeld beelden
van plastics die in het milieu eindigen. Aan de andere kant hebben verpakkingen een beschermende functie
waarmee voedselverspilling wordt verminderd.

 

Op bijna de helft van de verpakkingen van producten in de supermarkt staat niet vermeld in welke afvalbak de verpakking moet worden gegooid. Ook het onderscheid tussen duurzamere en minder duurzame verpakkingen is vaak onvoldoende duidelijk voor consumenten. Natuur & Milieu deed onderzoek naar verpakkingen in de supermarkt en komt tot deze conclusie. Op 67 procent van de onderzochte verpakkingen staat een afvalscheidingsinstructie. Door incomplete, onduidelijke of ontbrekende instructies heeft slecht 55 procent van de verpakkingen een voor de consument toereikende instructie. Het onderzoek kan worden gedownload via prn.nl.

 

Natuur & Milieu concludeert dat producenten en supermarkten stappen moeten zetten om de sorteerbaarheid en recyclebaarheid van verpakkingen en de informatie op verpakkingen te verbeteren. Belangrijkste aanbevelingen van Natuur & Milieu zijn:
1. Bij het ontwerp kiezen bedrijven voor herbruikbare of goed recyclebare verpakkingen met daarbij duidelijke
instructies voor afvalscheiding.
2. Marketingargumenten mogen geen wettelijk geldige argumenten zijn om een verpakking minder duurzaam te
maken dan mogelijk is.
3. Fabrikanten zorgen voor meer eenvoud en uniformiteit in gebruikte verpakkingsmaterialen. Een minder
complexe afvalberg is namelijk beter en goedkoper te recyclen.

 

Als bedrijfsleven en overheid deze aanbevelingen ter harte nemen kan de burger een steeds betere bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Bij het ontwerp moet worden gekozen voor herbruikbare of goed recyclebare verpakkingen plus duidelijke instructies voor afscheiding.

 

Design for Recycling

Voor de circulaire economie is het van belang dat bij het ontwerpen van verpakkingen al wordt nagedacht over hergebruik of recycling. Lastig te scheiden combinaties van materialen moeten worden voorkomen. PRN maakt zich sterk voor Design for Recycling.

29-08-19 Stakeholdersessie Zuivelpak

Zuivelpak (Schuttelaar & Partners) organiseert op 13 september een ontbijtsessie waarin de recycling van het drankenkarton centraal staat. Drankenkartons mogen niet bij het oudpapier en worden separaat ingezameld. Zo wordt een schone en droge oudpapierstroom gegarandeerd. Dat neemt niet weg dat drankenkartons waardevolle vezels bevatten waarvan nieuw papier en karton kan worden gemaakt. In de sessie komt de hele keten van de productie van het drankenkarton aan de orde. Aanmelden voor de sessie kan via de website van Schuttelaar.

 

• Locatie: Royal FrieslandCampina te Amersfoort
• Aanvang: 08:00 uur
• Einde: 11:30 uur

 

27-08-19 Bierbrouwer stapt over op recyclebaar karton

De Britse brouwer Molson Coors gebruikt begin volgend jaar karton voor de verpakkingen van haar multi packs. Het plastic folie verdwijnt daarmee uit de schappen en maakt plaats voor kartonnen wikkels. Maart 2021 zullen ook de plastic ringen om de blikken verdwijnen. De verandering is onderdeel van een groter plan: in 2025 moeten de verpakkingen van de brouwer 100% herbruikbaar, recyclebaar, composteerbaar of biologisch afbreekbaar te zijn.

26-08-19 Recyclebare fruitverpakking

De Portugese druivenproducent Pomares do Sol wilde af van de single-use plastic verpakkingen voor zijn druiven en zocht naar een biobased verpakkingsoplossing die na gebruik recyclebaar is. De keuze voor karton is niet verwonderlijk. Daarbij biedt de kartonnen doos ook nog eens prima marketing-/communicatiemogelijkheden. Renew, Recycling en Marketing gaan hand in hand! Lees meer op smurfitkappa.com.

 

21-08-19 KitKat kiest voor Re-Use en Recycling

KitKat is een populaire chocoladereep. De reepjes worden in single-use plastic verpakt en het is helder dat daar een negatief milieu-effect aan vastkleeft. De fabrikant trekt zich dat aan en heeft besloten de verpakkingen voortaan van papier te maken. Hierdoor wordt de hoeveel plastic afval van het merk met circa 380 ton per jaar gereduceerd. Maar er is meer. De papieren verpakking is volledig recyclebaar en daarnaast zet KitKat op Re-Use van het papier. Elke papieren verpakking wordt voorzien van een opschrift met instructies hoe de verpakking kan worden gevouwen tot een origami kraanvogel. Verduurzaming en de promotie van een oude Japanse traditie gaan daarmee hand in hand! Een mooi staaltje Design for Recycling. KitKat begint in Japan met het vervangen van het plastic door papieren verpakkingen vanaf september dit jaar. Wanneer Nederland aan de beurt is, is niet bekend. Lees meer….

 

20-08-19 Duurzaamheid opnieuw verpakkingstrend

Merken die niet proactief werken aan afvalreductie, biobased grondstoffen en de mogelijkheid tot recycling na gebruik, verliezen klanten. Dat blijkt uit een artikel over trends in verpakkingenland. De klant is zich meer en meer bewust van zijn eigen rol in de verduurzaming van producten en kiest steeds vaker bewust voor duurzame verpakkingen. In Back to the Future for Packaging Design schrijft ABCbox ook dat het gebruik van kleur en ontwerpen voor e-commerce andere trends zijn. Lees meer….

19-08-19 European Carton Excellence Award

The European Carton Excellence Award is de meest prestigieuze prijs voor verpakkingen van vouwkarton. Zowel voor

verpakkingen voor voedsel en drank als die voor verpakkingen algemeen zijn categorieën voor gerecycled karton. Ook is er een speciale categorie Save the planet voor een uiterst duurzame verpakkingsoplossing. De jury heeft voor de European Carton Excellence Award 2019 een shortlist samengesteld. Kiezen kan via procarton.com.

 

16-08-19 Circular Economy Award Schut papier

Schut Papier heeft de Circular Economy Award van Renkum Verduurzaamt Samen ontvangen. Schut gebruikt vezels uit agrarische restromen in haar papierproducten, zoals tomaten- en paprikaplanten, waterplanten, de schil van cacaobonen en tulpenbollen. Daarnaast innoveert Schut non-stop om haar footprint te verlagen. Met 1430 zonnepanelen wordt in 22% van de elektrische behoefte van het bedrijf voorzien. Ook wordt alle restwarmte uit het productieproces gebruikt. En natuurlijk is Schutpapier prima recyclebaar!

14-08-19 Vervangings- én Recyclingcijfer voor monitoring circulaire economie

Recyclingcijfers zijn niet voldoende om het succes van de circulaire economie te laten zien. Een zogenoemd ‘vervangingscijfer’ zou een realistischer beeld geven. Dat stelt de Grondstoffencommissie (Kru) van het Duitse milieubureau Umweltbundesamt. Het vervangingscijfer moet aangeven welke hoeveelheid virgin grondstoffen vervangen wordt door gerecyclede grondstoffen. Dit kan naast reguliere recyclingcijfers, die aangeven welk deel van het afval gerecycled wordt, een duidelijker beeld geven van de voortgang van de transitie naar een circulaire economie.

Volgens Kru weerspiegelen de recyclingcijfers die momenteel gebruikt worden alleen de kwaliteit van de infrastructuur voor inzameling en recycling, maar niet hoe goed (of slecht) de circulaire economie functioneert. Het laat niet zien hoeveel gerecycled materiaal daadwerkelijk wordt teruggevoerd in de economie. Met een vervangingscijfer kan volgens Kru beter gemonitord worden welke stoffen terugkomen in de economie en in welke functie. PRN is een keteninitiatief. PRN levert niet alleen de cijfers van de papierrecycling, maar krijgt van de papierindustrie data over de inzet van ingezameld oudpapier en -karton. In Nederland bestaat 86% van het nieuw gemaakte papier en karton uit oudpapier. Daarvoor is geen verse vezel of virgin grondstof meer nodig. Vervangings- én Recyclingcijfers voor de monitoring circulaire economie zijn wat papier en karton betreft aanwezig.

13-08-19 Overschot niet-recyclebaar afval

Napolitaanse toestanden zijn het nog niet, maar ook in Nederland is sprake van een flink afvaloverschot. Niet-recyclebaar afval dat moet worden verbrand weliswaar. RTL-nieuws legt in een video op simpele wijze uit wat het probleem is. Een mogelijke oplossing is een circulaire economie. Die voorkomt afvalbergen en betekent de keuze voor recyclebare grondstoffen én producten. Papier en karton zijn recyclebaar en kunnen in beginsel afvalloos in een kringloop worden gehouden. Daarvoor moeten de producten van deze materialen wel zo worden ontworpen dat zij ook echt herbruikbaar zijn. PRN is groot voorstander van Design for Recycling en een schone en droge stroom oudpapier, die aan de bron wordt gescheiden. Dat is de garantie voor optimaal hergebruik van oudpapier.

 

12-08-19 Kunst van oudpapier

Gelezen kranten gaan in de krantenbak en zijn grondstof voor nieuw krantenpapier en karton. Maar voordat ze in het recyclingproces belanden kunnen kranten ook worden hergebruikt voor andere toepassingen, zoals kunst. De Duitse kunstenaar Ines Seidel doet dat op een bijzondere manier. Boeken, kranten en andere printtoepassingen geeft zij een tweede leven in haar prachtige kunstwerken, zoals Showdown. Kijk voor meer informatie op ines-seidel.de.

 

11-08-19 Wetenschappelijk onderzoeksprogramma KIDV 2015-2019

In de periode 2015-2019 voerde het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) in samenwerking met de Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit & Research en TNO het wetenschappelijk onderzoeksprogramma Sustainable Packaging uit. Het programma werd opgesteld in samenwerking met het Topinstituut Food & Nutrition (TiFN) en was gericht op urgente en relevante vragen die bijdragen aan een structurele vermindering van de milieudruk in de productverpakkingsketen in Nederland. In het onderzoeksprogramma is onder meer gekeken naar onderwerpen zoals consumentenbeleving en -gedrag bij aankoop en weggooien, de milieudruk van verpakkingen, de inzameling en verwerking van kunststof verpakkingsafval en businessmodellen om duurzaam verpakken in praktijk te brengen. Daarnaast zijn onderzoeken uitgevoerd naar de beleving van verpakkingen in de e-commerce sector, de toepassing van rPET in PET-flessen en mitigatiemaatregelen tegen minerale oliën in gerecycled papier en karton. Het programma is uitgevoerd onder leiding van Hans van Trijp (TiFN/hoogleraar Wageningen Universiteit & Research) en Peter Blok (KIDV/projectleider).  Lees verder over de opzet en de hoofdbevindingen van het onderzoeksprogramma.

06-08-19 Afval scheiden helpt!

Over het nut van afvalscheiden ontstonden recentelijk discussies. Heel wat verhalen deden de ronde. Het Brabants Dagblad legde deze voor aan MilieuCentraal. De milieu-organisatie doet ze af als hardnekkige fabels.

 

Zo zou het gescheiden afval na inzameling op een hoop terechtkomen. Onzin! Het is goedkoper om gescheiden afval te verwerken dan één grote hoop gemengd afval. Ook zou afval scheiden meer geld kosten dan dat het oplevert, terwijl gescheiden afval juist meer geld oplevert. Lees meer over de fabels in de discussie over gescheiden afval in het artikel op de website van het Brabants Dagblad.

 

 

 

 

05-08-19 Typemachine van oudpapier

De typemachine mag dan hebben plaats gemaakt voor digitale communicatiemiddelen, hij is nog steeds een bron van inspiratie. Kunstenaar Jennifer Collier maakte een wel heel bijzonder exemplaar van….oudpapier! Voordat papier wordt gerecycled kan het ook eerst worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor kunstzinnige toepassingen. Kijk op jennifercollier.co.uk voor meer fantastische creaties van Collier.

 

30-07-19 Recycling-art met golfkarton

De kunstenaars Alfredo Juan en Isabel Aquilizan y Gaudinez zijn geboren op de Filipijnen en werken vanuit Brisbane (Australië). Met hun enorme installaties van golfkarton exposeren zij over de hele wereld. De objecten zijn gemaakt van gerecycled karton, en zijn vaak huisjes. Zij verwijzen naar het onderwerp migratie en het gevoel van een ‘thuis’ in verschillende werelden, zoals de kunstenaars dat zelf ervaren. Het gebruikte karton wordt na gebruik niet weggegooid maar gaat mee naar volgende exposities en verschijnt daar weer in vaak nieuwe vormen. Recyclen kan altijd nog! Het FD besteedde afgelopen weekeinde uitgebreid aandacht aan de kunst van het echtpaar Aquilizan y Gaudinez .

 

De Nederlandse papier- en kartonsector (inclusief PRN) werkt samen om op de Dutch Design Week negen dagen lang (19-27 oktober) te bouwen aan de duurzame papieren stad van de toekomst: Paper City. ArtEZ en ZeroDotZero zijn creatieve partners binnen dit project. Lees meer…

 

 

29-07-19 Earth Overschoot Day vraagt om circulariteit

Vandaag is het EarthOvershootDay. De grondstoffen die de aarde in 2019 duurzaam voort kan brengen zijn al weer opgebruikt. En elk jaar is de Earth Overshoot Day vroeger in het jaar. Kies voor recycling en een circulaire economie. Recycling zorgt – na minder consumptie – voor een duurzamere samenleving. Recycling begint bij productontwerp. PRN maakt zich mede daarom sterk voor Design for Recycling.

25-07-19 Tulpenpapier: duurzame oplossing voor bollenafval

Bollenteler Tinus Teeuwen, zijn zwager, tevens papierhandelaar Bert Lankhoorn hebben een duurzame oplossing ontwikkeld voor de tienduizenden afgekeurde tulpenbollen: tulpenpapier. Een kwart van de nieuwe papiersoort bestaat uit het tulpenafval dat normaal op de composthoop terecht komt of naar de bio-vergister gaat. De papiersoort is samen met Schut Papier uit Heelsum ontwikkeld. Bloembollencoöperatie CNB is de eerste klant van Teeuwen en Lankhoorn. Uiteraard is het tulpenpapier na gebruik recyclebaar. Het kan dus bij het oudpapier. Bekijk de video of lees meer op de website tulpenbollenpapier.nl of op noordkopnieuws.nl.

24-07-19 Verdiepingsbijeenkomst KIDV over duurzaam door(ver)pakken

Het KIDV organiseert de Verdiepingsbijeenkomst Duurzaam door(ver)pakken: van plan naar praktijk.

 

 • Datum: donderdag 19 september
 • Tijdstip: 15.00 – 18.00
 • Locatie: Prodentfabriek te Amersfoort

 

Om op brancheniveau verdere stappen te zetten bij de verduurzaming van verpakkingen, hebben 22 brancheorganisaties in samenwerking met het KIDV een Brancheplan Duurzaam Verpakken opgesteld. De brancheplannen bevatten concrete doelstellingen en maatregelen. Maar hoe worden deze plannen vertaald naar de praktijk?

 

De zogenoemde R-verduurzamingsladder biedt bedrijven hierbij een houvast. De ladder bestaat onder andere uit Rethink, Reduce en Resource bij ontwerp en productie van verpakkingen en Re-use, en Recycle in de gebruiks- en afvalfase. Wat houdt dit concreet in? De papier- en kartonsector heeft voor de materialen papier en karton een materiaalverduurzamingsplan opgesteld om de branches te helpen. Maar net als bij de R-verduurzamingsladder geldt: waar begin je als bedrijf? Tijdens de bijeenkomst van het KIDV zullen voorbeelden op de markt worden getoond en vragen worden beantwoord. Inschrijven voor de bijeenkomst kan via de website van het KIDV.

23-07-19 Tweederde restafval is geen restafval

Ruim tweederde van het vorig jaar bij afvalverwerker Avri ingeleverde restafval, is geen restafval. Dat meldt Avri in haar jaarbericht 2018. In totaal werd gemiddeld 116 kilo restafval per persoon ingeleverd in 2018. Dat kan minder want een fors deel van het afval dat inwoners als ‘restafval’ in de container gooiden, is prima recyclebaar. 78 kilo van het zogenaamde restafval bestond namelijk uit etensresten, groenafval, papier, glas, textiel, plastic en afgedankte elektrische apparaten. Dat is jammer, want zo gaan veel grondstoffen verloren. Daartegenover staat dat er nog veel te winnen is!

22-07-19 Verhoging inzameling golfkarton door ketensamenwerking

Recycling en duurzaamheid zijn ketenaangelegenheden. Amerikaanse producenten van golfkartonverpakkingen en recyclingorganisaties kwamen onlangs samen om te onderzoeken hoe zij de inzameling van golfkartonnen verpakkingen bij huishoudens nog verder kan worden verbeteren. Concrete aanleiding hiervoor was een onderzoek van de Fiber Box Association (FBA), waarin ruim duizend Amerikanen werd gevraagd naar hun recyclinggedrag. De bijeenkomst leidde tot een lijst van aanbevelingen, variërend van eenduidige boodschappen op de verpakkingen tot voor burgers meer duidelijke recyclingprocessen (wat, wanneer en waar plaatsen van verpakkingen) en gemakkelijker in te zamelen verpakkingen (design for recycling). Lees meer…

19-07-19 Ja-Ja-sticker in Utrecht definitief

Na Amsterdam is de invoering van de Ja-Ja-sticker in Utrecht definitief. Per 1 januari 2020 geldt een opt in systeem voor reclamefolders in de domstad. De nieuwe maatregel zou goed zijn voor het milieu en veel onnodig gedrukte folders besparen. Drukken van advertentiemateriaal dat niet wordt gelezen lijkt overbodig, maar wat niet wordt genoemd in de communicatie van de gemeente Utrecht is dat folders meestal zijn gemaakt van gerecycled papier dat CO2 opslaat en dat (zowel ge- als ongebruikte) folders worden gerecycled en grondstof zijn voor nieuw papier en karton. Daarbij komt dat Utrecht sterk achterloopt op het landelijk gemiddelde van recycling. Lees meer….

17-07-19 Kritiek importheffing buitenlands afval

Het kabinet heeft vorige maand een importheffing aangekondigd op brandbaar buitenlands afval.  De heffing is onderdeel van een maatregelenpakket om op korte termijn een extra CO2-reductie te realiseren van 4 Mton. Door het vonnis in de Urgenda-zaak is snelle actie van overheidswege vereist. Het plan kreeg de afgelopen weken flinke kritiek uit de afvalsector. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verdedigt de maatregel: ‘Er geldt al een heffing op het verbranden van binnenlands afval. Het is dan niet meer dan logisch dat die lijn doorgetrokken wordt naar het afval dat vanuit het buitenland wordt aangeboden.’ De maatregel heeft een groot effect op de verbrandingsmarkt. Daar lijkt het ministerie aan voorbij te gaan, net als aan de vraag of er onderzoek is gedaan naar de aard en het gevolg van de effecten. Inmiddels zijn ook kritische Kamervragen gesteld aan verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen. Lees meer op AfvalOnline.nl.

 

Wanneer sprake is van een vervuilde (niet droge en schone) stroom oudpapier zal ook een deel van dat oudpapier moeten worden verbrand, omdat het niet geschikt is om nieuw papier en karton van te maken. Daarom pleit PRN al jaren voor scheiding aan de bron, maar ook voor Design for Recycling om zoveel mogelijk niet-papier (zoals laminaten) uit de oudpapierstroom te weren.

 

 

15-07-19 Recyclebaar winkelschap van karton

DS Smith ontwikkelde voor Carl Pabst, fabrikant van seizoenzaden, een ready-for-sale display die eenvoudig in de winkel in elkaar kan worden gezet. De display is gemaakt van golfkarton en dus van gerecyclede houtvezels. De display wordt met inhoud en al vervoerd en bij de winkelier afgeleverd. Deze hoeft zijn compleet ingerichte winkelschap alleen nog maar uit te klappen. Dat scheelt tijd en kosten. De inhoud van de display kan continu worden bijgevuld. Na gebruik kan de complete display bij het oudpapier. Renew, Re-use, Reduce en Recycling gaan hand in hand!

11-07-19 80 miljoen voor circulaire economie

Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie. Bedrijfsleven en decentrale overheden krijgen daarmee in 2019 en 2020 een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave. Lees meer op duurzaam-ondernemen.nl

10-07-19 kwaliteit oudpapierstroom essentieel voor circulaire economie

Om een circulaire economie te kunnen realiseren moet worden ingezet op hoogwaardige recycling en een schone afvalstroom die zoveel mogelijk bestaat uit mono-materialen. Op die manier kan zoveel mogelijk afval worden omgezet in grondstof. Lees het artikel van Hugo Bellaart in de Volkskrant van 11 juli 2019. Zijn betoog dat de verwerking van ons plastic afval een drama is – en dat blinde focus op de doelstellingen ‘minder restafval’ en hogere recyclingcijfers de circulaire doelstellingen niet ten goede komt – heeft ook relevantie voor de recycling van oudpapier. Onzuivere materialen, waarvan de samenstelling onvoorspelbaar is, kunnen recycling- en papiermachines vervuilen of beschadigen maar bovenal leiden tot uitval van waardevolle grondstoffen. De kwaliteit van de oudpapierstroom moet leidend zijn voor papierrecycling. PRN pleit al jaren voor scheiding aan de bron en design for recycling.

09-07-19 Festival? Recyclebare tent!

Meerdaagse festivals zijn in.  Eén op de vier festivalbezoekers laat zijn tent achter op de diverse festivalcampings in Nederland. Dat is weinig duurzaam. KarTent bedacht daarom een wegwerp-festivaltent die volledig is gemaakt van duurzaam karton. Na het festival kan de kartonnen tent direct worden gerecycld en door de papierindustrie worden gebruikt voor het maken van nieuw papier en karton. Natuurlijk is de tent waterdicht. De tent kan gemakkelijk enkele dagen droog blijven, ongeacht het weer. De KarTent, geschikt voor twee personen, is 240 centimeter lang, 160 centimeter breed en 140 centimeter hoog. Kijk voor meer informatie op kartent.com.

08-07-19 House of Einstein geeft verpakking tweede leven

House of Einstein is een E-commercebedrijf voor onder meer kleding. Het bedrijf heeft een even duurzame als briljante innovatie bedacht. Klanten krijgen na aankoop een kledingpakket toegestuurd. Dat is niet altijd naar wens en geregeld wordt kleding teruggestuurd. De retourzending richting House of Einstein kan vanaf nu worden aangevuld met andere kleding die de klant niet meer draagt, maar die nog prima geschikt is om door het Leger des Heils te worden gebruikt. Stuur de aankoop terug en de overige kleding wordt door House of Einstein keurig afgeleverd bij het Leger des Heils.

Win-win-win: de verpakking gaat niet driekwart leeg retour, het karton wordt hergebruikt en het goede doel houdt er ook nog wat aan over! Hulde!

 

05-07-19 Smurfit Kappa kiest voor Design for Recycling

Dat verduurzaming van verpakkingen en karton niet alleen tot stand komt door regelgeving bewijst kartonproducent Smurfit Kappa. Naast Energie- emissie-reductie zet het bedrijf in op bosgroei en recycling. Smurfit Kappa omarmt de Design for Recycling strategie om afval te voorkomen en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk houtvezels na gebruik van de verpakkingen kunnen worden hergebruikt. ‘Through our Better Planet Packaging initiative we have committed to using our strength in design and innovation to guard against waste’, zegt het bedrijf in het zojuist verschenen duurzaamheidsrapport. Lees meer….

03-07-19 Re-use Art

In de kunst van Annita Smit uit Zaltbommel staat hergebruik van materiaal centraal. Een oude encyclopedie is voor de kunstenares een bron van inspiratie en materiaal. Voordat gebruikte boeken bij het oudpapier gaan kan er nog veel mee worden gedaan!

01-07-19 CO2-heffing rem op duurzame investeringen afvalsector

Een CO2-heffing remt duurzame investeringen af en zorgt voor hogere kosten voor burgers en bedrijven. Dat vindt de Vereniging Afvalbedrijven (VA), die oproept tot nader overleg met de overheid. VA-voorzitter Boris van der Ham geeft in een eerste reactie op het Klimaatakkoord aan dat het er op lijkt dat de de afval- en recyclingsector de enige sector is, die een platte heffing opgelegd krijgt over een niet te vermijden uitstoot. ‘Burgers en bedrijven produceren nu eenmaal restafval dat verwerkt moet worden’,  De door de regering gepresenteerde klimaatplannen hebben een circulaire economie als uitgangspunt. Robbert Loos, directeur van de VA: ‘maar de uitwerking van wat nu wordt voorgesteld kan wel eens averechts uitpakken.’ Voor papier en karton geldt dat verbranding de allerlaatste stap is in de gebruikscyclus. Een schone, aan de bron gescheiden stroom oudpapier vormt de garantie voor langduriger hergebruik van houtvezels. Daarmee blijft ook de in papier en karton opgenomen CO2 langer slagen.

 

 

28-06-19 FNOI: Papierrecyclingbranche in verdrukking

De FNOI, de de belangenbehartiger van de oudpapierindustrie, maakt zich grote zorgen om de ontwikkelingen op de oudpapiermarkt. Door sterk gestegen sorteer- en zuiveringskosten en gestaag dalende oudpapiermarkten ziet de papierrecyclingbranche haar marges verdwijnen. De recente aanscherping van de controles op de import van recyclingstromen in Indonesië maakt de situatie nog zorgelijker. Lees meer op AfvalOnline.nl.

27-06-19 Glossy over scheiden afval

Woerden lanceert glossy over afval en wil de inwoners zo op een aansprekende manier helpen bij het scheiden van afval. Het blad is gemaakt van gerecycled papier en is zelf volledig recyclebaar. Lees meer op ad.nl.

26-06-19 Per inwoner 50 kilo oudpapier ingezameld in 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft cijfers bekend gemaakt over afval en de inzameling daarvan. Huishoudens hebben de afgelopen decennia steeds meer mogelijkheden gekregen om afval gescheiden in te leveren, via afvalcontainers of de milieustraat. Er zijn verschillen per gemeente. Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 8,5 miljard kilogram huishoudelijk afval in, 494 kilo per inwoner. Daarvan was 206 kilogram gemengd restafval en 288 kilogram gescheiden ingezameld afval. Huishoudelijk afval wordt onderverdeeld in gemengd afval dat bestemd is voor nascheiding en/of verbranding, fijn gescheiden afval als glas en papier, dat vaak via bakken wordt verzameld en grof afval dat veelal via de milieustraat wordt verzameld.

 

De hoeveelheid ingezameld papier neemt al jaren licht af. In 2010 werd per inwoner nog 64 kilogram papier en karton ingezameld, in 2018 was dat 50 kilogram. De reden hiervoor is de toename van digitale media en de afname van het gebruik van papieren kranten en post. Lees meer op CBS.nl.

25-06-19 85% van het Nederlandse papier en karton bestaat uit oudpapier

Oudpapier is de belangrijkste vezelbron voor de papier- en kartonindustrie. 85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Inzameling en hergebruik van gebruikt papier en karton is dan ook van groot belang, net als de kwaliteit van het ingezamelde papier en karton. Een kwalitatief hoogwaardige stroom oudpapier is schoon en droog. Alleen zo blijft oudpapier een waardevolle grondstof voor nieuw papier en karton. Papier en karton: natuurlijk circulair! Lees meer op papierenkarton.nl.

21-06-19 Elke seconde 1 ton papier gerecycled

Wist je dat in Europa 24/7 elke seconde 1 ton papier wordt gerecycled? Cijfers om trots op te zijn! Door hergebruik vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen, wordt afval voorkomen en ervoor gezorgd dat CO2  langer blijft opgeslagen in het papier en karton .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfers: European Paper Recycling Council, 2017

20-06-19 Book guns: papierrecycling kunst

The New Yorkse kunstenaar Robert The gebruikt weggegooide boeken om nieuwe kunstwerken mee te maken. Daarna kunnen ze altijd nog worden gerecycled. Met zijn pistolen van papier wil hij de kijker het belang van hergebruik en recycling duidelijk maken.

 

19-06-19 Afval- en verpakkingssector moeten meer samenwerken

‘Diverse verpakkende bedrijven zorgen voor innovaties om hun verpakkingen beter recyclebaar te maken. De afvalsector is hiervoor niet altijd goed ingericht, waardoor recyclebare verpakkingen toch bij het restafval en in de verbrandingsoven verdwijnen. Dat kan beter!’ Dit zei KIDV-directeur Chris Bruijnes tijdens het Duurzaam Verpakt congres dat vandaag plaatsvond in Utrecht. ‘Val consumenten niet lastig met allerlei verschillende soorten verpakkingen die recyclebaar zijn. Werk samen en biedt een eenduidige recyclebare verpakkingsoplossing.’ McDonald’s, Starbucks, Coca-Cola, KFC en Burger King hebben dat inmiddels gedaan: die hebben elkaar opgezocht om eenzelfde recyclebare en composteerbare beker te ontwikkelen. De gedachte is dat de klant niet kiest voor een van de ketens vanwege het materiaal of de kleur van de bekers.’

13-06-19 Stonepaper op vingers getikt wegens greenwashing

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft uitspraak gedaan in de door Papierenkarton.nl aanhangig gemaakte kwestie Stonepaper. Papierenkarton.nl heeft het bedrijf Stonepaper aangesproken op diverse misleidende claims op het gebied van recycling, ontbossing en CO2-emissies. Eerder was Stonepaper in een persoonlijk onderhoud al op de hoogte gebracht van de onjuiste beweringen op zijn website, Daar heeft Stonepaper onvoldoende mee gedaan. De RCC besliste deze week dat het gros van de claims van Stonepaper misleidend is en dat de beweringen van het bedrijf strijden met de Milieu Reclame Code. Download de uitspraak.

 

Stonepaper bestaat uit mineralen en plastic. Gevolg: het mag niet terechtkomen in het papierrecyclingsysteem. Plastic en steen verstoren het recyclingproces van houtvezels en leveren derhalve schade op aan dit systeem. Het niet melden op de website dat gebruikt Stonepaper niet bij het oudpapier hoort, levert een passieve bijdrage aan de misleiding van de burger. Immers, Stonepaper lijkt op papier en gebruikers zullen kunnen denken dat het product met het oudpapier kan worden gerecycled. Echter, voor de recycling van Stone Paper is een apart recycling systeem nodig, wat er op dit moment niet is. Stonepaper mag ook niet bij kunststof-inzamelingspunten (of PMD) worden ingeleverd omdat het geen verpakking is. Ten onrechte worden deze relevante feiten weggelaten van de website. Artikel 10 van de Milieu Reclame Code zegt dat milieuclaims die betrekking hebben op (gescheiden) afvalinzameling en/of afvalverwerking slechts zijn toegestaan, indien de aangeprezen methode van inzameling of verwerking in voldoende mate beschikbaar is voor de doelgroep waarop de milieuclaim zich richt. De RCC oordeelt dat dit niet het geval is bij Stone Paper. De claim is derhalve misleidend. Ook op de productverpakking ontbreekt de informatie. Het wel vermelden van de feiten heeft uiteraard nadelige gevolgen voor de praktische toepasbaarheid van Stone Paper en het gewenste imago. Stonepaper is geen papier, maar steengruis met plastic.

11-06-19 Financieel overzicht SVF 2018

De stichting Verwijderingsfonds (SVF) is opgericht om een fonds in te stellen en beheren ter compensatie van mogelijke deficiten bij gemeenten en oudpapierondernemingen (voor zover deze betrekking hebben op oudpapier en -karton niet zijnde verpakkingen, ingezameld bij  particuliere huishoudens).  Lees meer over Stichting Verwijderingsfonds. Het Financieel overzicht 2018 SVF is beschikbaar en te downloaden.

07-06-19 Kwantitatieve inzameling en vervuiling gescheiden reststromen

De kosten voor het inzamelen en verwerken van afval stijgen fors in Bunschoten-Spakenburg. En dat voor het tweede jaar op rij. Vanaf 2017 wordt in Bunschoten gebruik gemaakt van het zogenoemde ‘omgekeerd inzamelen’. Inwoners moeten hun restafval zelf wegbrengen en betalen per storting een bedrag. Dit systeem zou volgens de politiek duurzamer zijn en niet duurder. Dat laatste blijkt niet te kloppen. De oorzaak ligt bij de burgers. Die toont namelijk ontwijkgedrag, brengt het restafval niet naar het daarvoor bedoelde punt, maar gooit het samen met andere, gescheiden ingezamelde materialen weg. Een gevolg is dat het gescheiden afval extra vervuilt raakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de afvalstroom Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD) . Door het restafval in die stroom heeft Bunschoten-Spakenburg circa 200.000 kilo PDM moeten afkeuren. Gevolg: de gemeente loopt inkomsten mis. Ook heeft de gemeente additionele kosten moeten maken om het afval alsnog te verbranden. De roep om strenger te controleren op minder vervuiling in het PMD-afval neemt toe in de gemeente. Lees meer op rtvutrecht.nl.

 

PRN waarschuwt al jaren dat de nadruk op kwantitatieve inzameling leidt tot vervuiling van gescheiden reststromen als gevolg van het ontwijkgedrag burgers. En dat is jammer, want het betekent dat waardevolle grondstoffen verloren gaan.

03-06-19 Welkom Dick Naafs

Tijdens de ledenvergadering van het KVGO op 21 mei jl. nam Cees Verweij afscheid als voorzitter van de branchevereniging van grafische bedrijven. Cees Verweij is jarenlang bestuurslid geweest van PRN. Hij wordt bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid. De nieuwe voorzitter van het KVGO is Dick Naafs. Hij neemt namens het KVGO zitting in het PRN-bestuur. PRN heet hem van harte welkom! .

02-06-19 Hergebruik en Recycling verlengt duur opslag CO2 in papier

 

Papier en karton hebben een hernieuwbare bron die CO2 opslaat. Die bron is de houtvezel. In een ton papier zit bijna bijna 1.400kg CO2 opgeslagen. Bij hergebruik van de vezels, zoals bij recycling van oudpapier, blijft de CO2 opgeslagen. Een langere grondstoffencyclus garandeert een langduriger opslag van koolstof in papier(producten). Hergebruiken en Recyclen dus! Lees meer op de website van cobelpa.

30-05-19 Voor Recycling komt Re-use

Een prachtige eigenschap van papier en karton is de recyclebaarheid ervan. Maar voorafgaand aan de inzameling en het hergebruik van de houtvezels kunnen producten van papier en karton ook worden hergebruikt (Re-use). In het Materiaal Verduurzamingsplan van de papier- en kartonsector wordt uit de doeken gedaan hoe verpakkingen van papier en karto verder kunnen worden verduurzaamd. Een grappig voorbeeld Re-use van papieren producten is een kruk gemaakt van oude tijdschriften!

29-05-19 Brancheplannen Duurzaam Verpakken

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft eerder deze maan samen met 22 brancheorganisaties een nieuwe serie Brancheplannen Duurzaam Verpakken openbaar gemaakt. De plannen laten zien hoe de nabije toekomst van duurzaam verpakken eruitziet en het is helder dat er veel mogelijkheden liggen om de verpakkingsketen verder te verduurzamen. De opdracht aan bedrijven is nu om de branche-brede ambities in de komende jaren waar te maken. Papier en karton helpen daarbij. Met het eerder gepresenteerde Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton laat de papier- en kartonketen niet alleen zien dat papier en karton sterke, (kosten)efficiënte en effectieve verpakkingsmaterialen zijn. Het plan biedt handvatten voor de invulling en uitvoering van de in de brancheverduurzamingsplannen beschreven ambities. Kijk voor meer info op papierenkarton.nl. Op 18 juni as. vindt een interessant symposium plaats over slim verpakken en het belang van ketensamenwerking. Organisator is Duurzaam Bedrijfsleven.

21-05-19 Bijeenkomst Oppervlaktebehandeling

Alle schakels en stappen in de productieketen hebben invloed op de impact van het eindproduct of het sluiten van de kringloop. Denk aan de materiaalkeuze van de verpakking. Het toevoegen van extra functionaliteiten aan het basismateriaal karton door middel van oppervlaktebehandeling heeft invloed op de recyclebaarheid van het karton. Hergebruik van oudpapier vermindert energie en vraag naar nieuwe grondstoffen. In de ontwerpfase kan hier al rekening mee worden gehouden: Desigm for Recycling. Multimaterialen (combinaties van bijvoorbeeld papier en kunststof) staan niet bekend om hun goede recyclebaarheid. Op 13 juni organiseert het Platform Eindproducten de bijeenkomst Oppervlaktebehandeling. Hier komen diverse alternatieven aan de orde. Recyclebaarheid en recycling van verpakkingen krijgen ruime aandacht. Meer informatie over de bijeenkomst is te vinden op de website van het Kenniscentrum Papier en Karton (kcpk).

20-05-19 Volledig recyclebare drankverpakking

Tijdens de Packaging Awards 2019 vielen de nieuwe verpakkingen van Arla Biologisch in de prijzen. En terecht! De verpakkingen zijn gemaakt van ongebleekt karton en voor de productie van de dop en de coating wordt gebruik gemaakt van organisch materiaal, waaronder suikerriet en tallolie. Tallolie is een mengsel van harszuren, vetzuren en andere materialen en is een bijproduct van pulp- en papierproductie. De verpakkingen zijn volledig recyclebaar. De innovatie reduceert de CO2-uitstoot met 34 procent per verpakking. Mooi staaltje Design for Recycling! Lees meer…

15-05-19 Duurzame notitieboekjes

Ondernemer Léon Polman (24) maakt duurzame notitieboekjes van enkelzijdig geprint papier. Eén kant van het papier is bedrukt, de andere niet en is nog goed te gebruiken. Gevolg: het gebruikte papier (zoals posters en kleurplaten) wordt hergebruikt en kan daarna alsnog in de oudpapierbak. Volgens Polman wordt zo per notitieboekje 37,5 liter water en 6,25 KWh bespaard. Na recycling begint het hele proces opnieuw. Re-use en Recycle….Papier, natuurlijk circulair. Lees meer op recyclingmagazine.nl.

14-05-19 Verduurzaming Print: Design for Recycling

Het nieuwste boek van De Correspondent, dat in juni uitkomt, gaat over klimaatverandering. Hoe dragen boeken bij aan uitstoot? En zijn e-books een duurzaam alternatief? In een artikel van de uitgever wordt ingegaan op de eigen rol en wordt opgeroepen om te kiezen voor recycled papier en bovenal recycling. Ontwerp en produceer boeken zo dat zij na gebruik volledig kunnen worden gerecycled: Design for Recycling. Lees het artikel op De Corrspondent.

29-04-19 Circulaire afvalcontainer

Het festivalseizoen begint en krijgt met de KarBin een duurzaam tintje. De Karbin is het kartonnen alternatief voor de plastic rolcontainer. De KarBin is sterk, flexibel en efficiënt. De weerbestendige container wordt vervoerd in flatpacks om transportkosten laag te houden en uitstoot te beperken. Bovendien biedt de uitvouwbare KarBin festivalorganisatoren in een handomdraai extra capaciteit. De KarBin verschijnt dit jaar op festivals en evenementen over de hele wereld. Na gebruik is de Karbin zelf ook weer grondstof voor nieuwe KarBins! Lees meer…

25-04-19 Nieuw beeldmerk afvalscheiding

De Vereniging Producenten Nederland (VPN) en Rijkswaterstaat (RWS) werken aan een beeldmerk voor afvalscheiding om beter en eenduidig te communiceren over afvalscheiding richting burgers. Gemeenten, inzamelaars, milieuorganisaties materialenorganisaties doen dat al, maar gebruiken verschillende boodschappen en uitingen. Om de communicatie iets meer te stroomlijnen en het effect ervan te versterken, werken partijen samen aan een overkoepelend beeldmerk. Doel is dat de burger boodschappen over afvalscheiding sneller ziet en begrijpt.

Het beeldmerk zal na de zomer worden gelanceerd. Iedereen is dan vrij het beeldmerk te gebruiken.

22-04-19 Laminaten onder de loep

Laminaten zijn hét gespreksonderwerp in de verpakkingswereld. Naast voordelen, bijvoorbeeld voor het verpakken van levensmiddelen, zijn laminaten een punt van zorg. Toepassen van laminaten staat vaak haaks op circulair ondernemen. Laminaat is niet te recyclen. Het KIDV organiseerde onlangs een interessante bijeenkomst: Laminaten onder de loep. Alhoewel de bijeenkomst voornamelijk op plastic verpakkingen was gericht, is de link met karton evident. Ook veel kartonnen verpakkingen worden voorzien van laminaat met als gevolg dat het recycling proces van papier en karton wordt verstoord. Met de Design for Recycling-filosofie kan dit worden voorkomen. PRN staat voor een kwalitatief hoogwaarde stroom oudpapier en is geen voorstander van laminaat. Het zorgt voor verspilling van waardevolle grondstoffen.

17-04-19 Zuivelpak volledig recyclebaar

De campagne ‘Zuivelpak volledig recyclebaar’ is van start gegaan. Jaarlijks gebruikt een Nederlands huishouden gemiddeld 300 drankenkartons. Deze pakken zijn goed recyclebaar.  Met de campagne wordt dat nog eens duidelijk gemaakt aan consumenten.

 

In alle gemeenten kunnen zuivelpakken en andere drankenkartons worden ingezameld voor recycling. Wel verschilt het per gemeente hoe dit gebeurt. In veel gemeenten worden drankenkartons apart ingezameld via een zogenaamde P(M)D-zak of -bak. In andere gemeenten worden drankenkartons achteraf gescheiden van het restafval door een sorteerinstallatie. Drankenkartons horen niet bij het oudpapier. Kijk voor meer info op zuivelpak.nl.

16-04-19 Milieuvriendelijke servetten

Of papieren paasservetten milieuvriendelijk zijn, hangt van veel zaken af. PRN adviseert in een artikel in de Volkskrant.

11-04-19 Trends in verpakkingen

Nieuw onderzoek van Smithers Pira and Packaging laat een aantal trends zien in verpakkingen voor het jaar 2019. Het sluiten van de kringloop is een belangrijk voorbeelden van een trend. Natuurlijk leidt die trend al snel naar papier en karton als verpakkingsmateriaal, maar ook voor papier en karton geldt dat alleen een schone en droge, aan de bron gescheiden stroom oudpapier een gesloten kringloop garandeert. Lees meer op deze website over de rol van kwaliteit. Of kijk op twosides.info voor meer trends.

09-04-2019 – MVP voor vaste Kamercommissie

De Nederlandse papier- en kartonindustrie heeft op 9 april 2019 het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton (MVP) uitgereikt aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Lees meer over het plan op Papierenkarton.nl of download de digitale versie.

Recycling belangrijk voor consument

Uit een recente studie van Coleman Parks blijkt dat 68 procent van de consumenten zich zorgen maakt over de milieu-impact van verpakkingen. 36 procent is bereid te kiezen voor een ander merkt en/of product wanneer sprake is van overvloedige of niet-recyclebare verpakkingsmaterialen. En wellicht nog belangrijker: 63 procent van de ondervraagden vindt golfkarton de milieuvriendelijkste verpakking. Dat biedt kansen voor producenten, retailers en merken! Karton beschermd niet alleen geweldig, het is veelzijdig, kan op maat worden gemaakt en is goed te bedrukken. Daarnaast is het recyclebaar, een belangrijke troef van papier en karton. 85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Bedrijven en merken kunnen hun ecologische voetafdruk verkleinen en zichzelf als duurzame speler in de markt profileren met karton. Natuurlijk circulair! Lees meer…

Materiaalverduurzamingsplan voor Thuiswinkel.org

Papierenkarton.nl-voorzitter Henk van Houtum heeft het Materiaal Verduurzamingsplan Papier en Karton gepresenteerd op de Empack. Hij vertelde de aanwezigen tijdens een sessie van het KiDV over ambities van de papierindustrie en overhandigde een exemplaar aan Margreeth Pape van Thuiswinkel.org. PRN is een van de initiatiefnemers van het Materiaalverduurzamingsplan.

 

80% van alle verzonden internetaankopen wordt verstuurd in kartonnen dozen. Thuiswinkel.org wil deze verpakkingen graag verder verduurzamen en daarbij ook letten op het tegengaan van het verzenden van licht. Door dozen meer op maat te maken kan hier gevolg aan worden gegeven. Meer weten over de brancheverduurzamingsplannen? Kijk op de website van het KiDV of lees meer op Papierenkarton.nl.

Hoger beroep JA|JA-sticker Amsterdam

Op 28 maart jl. diende bij het Gerechtshof te Amsterdam het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de invoering van de Ja/Ja-sticker door de Gemeente Amsterdam per 1 januari 2018. Het hoger beroep is aangespannen door het KVGO, MailDB en Spotta. Uitspraak volgt op 11 juni. Kijk voor meer informatie in het dossier op papierenkarton.nl.

 

In het slotwoord van het KVGO werd duidelijk gemaakt dat de perceptie van drukwerk als verspilling en afval niet klopt. Gelezen drukwerk is grondstof voor nieuw papier en karton en wordt ook als zodanig toegepast: 84% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. 85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier.

Vouwkarton is WOW-karton

Karton is de verpakking voor een circulaire economie. De hernieuwbare grondstof en prima recyclingcijfers laten dat zien. Het Vouwkarton Platform is een nieuwe campagne gestart om de unieke eigenschappen van vouwkarton te promoten. Daaronder uiteraard de mogelijkheid tot recycling. 87% van de op de markt gebrachte verpakkingen van karton worden ingezameld en hergebruikt.  Lees meer op vouwkarton.nl.

Presentatie Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton op Empack

Tijdens de EMPACK verpakkingsbeurs, op donderdag 4 april 2019, presenteert Henk van Houtum, voorzitter van het keteninitiatief Papierenkarton.nl, het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton. Hij zal daarbij een exemplaar overhandigen aan Margreeth Pape, adviseur logistiek & duurzaamheid van Thuiswinkel.org.

 

Datum: 4 april 2019
Tijd: 11.30 – 11.50 uur
Locatie:  Brabanthallen, Diezekade 2 ’s-Hertogenbosch.

 

Lees meer op Papierenkarton.nl. 

21 maart 2019 – Papieren handleiding = product

Een bedrijf dat handelt in verwarmingsapparaten moet een afvalbeheersbijdrage betalen voor verwerking van de bij de producten geleverde handleidingen. De producent van de verwarmingsapparaten was het hier niet mee eens en betaalde niet. Het bedrijf weigerde ook de door Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) gevraagde informatie te leveren. Gevolg was dat PRN haar taken niet goed kon uitoefenen. Zij stapte naar de rechter en werd in een kort geding procedure in het gelijk gesteld. Bedrijven die als eerste in Nederland papier of karton (niet-verpakkingen) op de Nederlandse markt brengen, worden aangemerkt als ‘eerste ontvangers’. Zij moeten een afvalbeheersbijdrage afdragen aan de Stichting Verwijderingsfonds en ieder kwartaal opgave doen van hoeveelheden aan PRN (monitoringsopgaven). De handleidingen gelden als geïmporteerde producten, waarin nieuw papier, niet zijnde een verpakking, is verwerkt. PRN heeft de onderneming dus terecht aangewezen als eerste ontvanger en Tece moet, op last van dwangsommen, voldoen aan de verplichtingen uit de overeenkomst. De uitspraak is te vinden op afvalonline.nl.

18 maart 2019 – Wereld Recycling Dag 2019

Wereld Recycling Dag – 18 maart 2019
Op 18 maart is het zover, Global Recycling Day. Wereldwijd zal op die dag aandacht worden gevraagd voor het grote belang van hoogwaardige recycling. In het licht van de circulaire economie en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Lees meer…

19 maart 2019 – Vereniging Afvalbedrijven wil meer voorlichting over afvalscheiding.

De tweede editie van de wereldwijde recyclingdag (Global Recycling Day) heeft als thema Recycling in de toekomst. Op deze dag roept de Vereniging Afvalbedrijven (VA) overheden op om meer en betere voorlichting te geven over afvalscheiding. De VA publiceert vandaag de resultaten van een onderzoek dat Ipsos in opdracht van de organisatie heeft uitgevoerd naar afvalscheiding in Nederland. Daaruit blijkt dat consumenten vaak met de handen in het haar staan als het gaat om afvalscheiding. De bereidheid om afval te scheiden is groot, alleen is niet altijd duidelijk welk afval waar moet worden weggegooid. Driekwart van de Nederlanders vindt het scheiden van afval belangrijk en maakt zich zorgen over afval dat in het milieu terechtkomt. Toch denkt een derde van de ondervraagden dat al het afval uiteindelijk op een grote hoop belandt. Niet iedereen is zich ervan bewust hoeveel grondstoffen de afvalsector terugwint. Uit het onderzoek blijkt dat gedacht wordt dat maar 70 procent van papier en glas hergebruikt wordt, terwijl deze afvalstromen in de praktijk voor bijna 90 procent worden gerecycled.

 

Volgens de VA zou het helpen als er niet op zoveel verschillende manieren huisvuil zou worden ingezameld. Duidelijkheid voorkomt vervuilde afvalstromen. Hoe hoger de vervuiling in een afvalstroom, hoe lastiger deze gerecycled kan worden. niet alleen in Nederland maar op de hele wereld. Lees meer…