Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Nieuws

 

21-05-19 Bijeenkomst Oppervlaktebehandeling

Alle schakels en stappen in de productieketen hebben invloed op de impact van het eindproduct of het sluiten van de kringloop. Denk aan de materiaalkeuze van de verpakking. Het toevoegen van extra functionaliteiten aan het basismateriaal karton door middel van oppervlaktebehandeling heeft invloed op de recyclebaarheid van het karton. Hergebruik van oudpapier vermindert energie en vraag naar nieuwe grondstoffen. In de ontwerpfase kan hier al rekening mee worden gehouden: Desigm for Recycling. Multimaterialen (combinaties van bijvoorbeeld papier en kunststof) staan niet bekend om hun goede recyclebaarheid. Op 13 juni organiseert het Platform Eindproducten de bijeenkomst Oppervlaktebehandeling. Hier komen diverse alternatieven aan de orde. Recyclebaarheid en recycling van verpakkingen krijgen ruime aandacht. Meer informatie over de bijeenkomst is te vinden op de website van het Kenniscentrum Papier en Karton (kcpk).

20-05-19 Volledig recyclebare drankverpakking

Tijdens de Packaging Awards 2019 vielen de nieuwe verpakkingen van Arla Biologisch in de prijzen. En terecht! De verpakkingen zijn gemaakt van ongebleekt karton en voor de productie van de dop en de coating wordt gebruik gemaakt van organisch materiaal, waaronder suikerriet en tallolie. Tallolie is een mengsel van harszuren, vetzuren en andere materialen en is een bijproduct van pulp- en papierproductie. De verpakkingen zijn volledig recyclebaar. De innovatie reduceert de CO2-uitstoot met 34 procent per verpakking. Mooi staaltje Design for Recycling! Lees meer…

15-05-19 Duurzame notitieboekjes

Ondernemer Léon Polman (24) maakt duurzame notitieboekjes van enkelzijdig geprint papier. Eén kant van het papier is bedrukt, de andere niet en is nog goed te gebruiken. Gevolg: het gebruikte papier (zoals posters en kleurplaten) wordt hergebruikt en kan daarna alsnog in de oudpapierbak. Volgens Polman wordt zo per notitieboekje 37,5 liter water en 6,25 KWh bespaard. Na recycling begint het hele proces opnieuw. Re-use en Recycle….Papier, natuurlijk circulair. Lees meer op recyclingmagazine.nl.

14-05-19 Verduurzaming Print: Design for Recycling

Het nieuwste boek van De Correspondent, dat in juni uitkomt, gaat over klimaatverandering. Hoe dragen boeken bij aan uitstoot? En zijn e-books een duurzaam alternatief? In een artikel van de uitgever wordt ingegaan op de eigen rol en wordt opgeroepen om te kiezen voor recycled papier en bovenal recycling. Ontwerp en produceer boeken zo dat zij na gebruik volledig kunnen worden gerecycled: Design for Recycling. Lees het artikel op De Corrspondent.

29-04-19 Circulaire afvalcontainer

Het festivalseizoen begint en krijgt met de KarBin een duurzaam tintje. De Karbin is het kartonnen alternatief voor de plastic rolcontainer. De KarBin is sterk, flexibel en efficiënt. De weerbestendige container wordt vervoerd in flatpacks om transportkosten laag te houden en uitstoot te beperken. Bovendien biedt de uitvouwbare KarBin festivalorganisatoren in een handomdraai extra capaciteit. De KarBin verschijnt dit jaar op festivals en evenementen over de hele wereld. Na gebruik is de Karbin zelf ook weer grondstof voor nieuwe KarBins! Lees meer…

25-04-19 Nieuw beeldmerk afvalscheiding

De Vereniging Producenten Nederland (VPN) en Rijkswaterstaat (RWS) werken aan een beeldmerk voor afvalscheiding om beter en eenduidig te communiceren over afvalscheiding richting burgers. Gemeenten, inzamelaars, milieuorganisaties materialenorganisaties doen dat al, maar gebruiken verschillende boodschappen en uitingen. Om de communicatie iets meer te stroomlijnen en het effect ervan te versterken, werken partijen samen aan een overkoepelend beeldmerk. Doel is dat de burger boodschappen over afvalscheiding sneller ziet en begrijpt.

Het beeldmerk zal na de zomer worden gelanceerd. Iedereen is dan vrij het beeldmerk te gebruiken.

22-04-19 Laminaten onder de loep

Laminaten zijn hét gespreksonderwerp in de verpakkingswereld. Naast voordelen, bijvoorbeeld voor het verpakken van levensmiddelen, zijn laminaten een punt van zorg. Toepassen van laminaten staat vaak haaks op circulair ondernemen. Laminaat is niet te recyclen. Het KIDV organiseerde onlangs een interessante bijeenkomst: Laminaten onder de loep. Alhoewel de bijeenkomst voornamelijk op plastic verpakkingen was gericht, is de link met karton evident. Ook veel kartonnen verpakkingen worden voorzien van laminaat met als gevolg dat het recycling proces van papier en karton wordt verstoord. Met de Design for Recycling-filosofie kan dit worden voorkomen. PRN staat voor een kwalitatief hoogwaarde stroom oudpapier en is geen voorstander van laminaat. Het zorgt voor verspilling van waardevolle grondstoffen.

17-04-19 Zuivelpak volledig recyclebaar

De campagne ‘Zuivelpak volledig recyclebaar’ is van start gegaan. Jaarlijks gebruikt een Nederlands huishouden gemiddeld 300 drankenkartons. Deze pakken zijn goed recyclebaar.  Met de campagne wordt dat nog eens duidelijk gemaakt aan consumenten.

 

In alle gemeenten kunnen zuivelpakken en andere drankenkartons worden ingezameld voor recycling. Wel verschilt het per gemeente hoe dit gebeurt. In veel gemeenten worden drankenkartons apart ingezameld via een zogenaamde P(M)D-zak of -bak. In andere gemeenten worden drankenkartons achteraf gescheiden van het restafval door een sorteerinstallatie. Drankenkartons horen niet bij het oudpapier. Kijk voor meer info op zuivelpak.nl.

16-04-19 Milieuvriendelijke servetten

Of papieren paasservetten milieuvriendelijk zijn, hangt van veel zaken af. PRN adviseert in een artikel in de Volkskrant.

11-04-19 Trends in verpakkingen

Nieuw onderzoek van Smithers Pira and Packaging laat een aantal trends zien in verpakkingen voor het jaar 2019. Het sluiten van de kringloop is een belangrijk voorbeelden van een trend. Natuurlijk leidt die trend al snel naar papier en karton als verpakkingsmateriaal, maar ook voor papier en karton geldt dat alleen een schone en droge, aan de bron gescheiden stroom oudpapier een gesloten kringloop garandeert. Lees meer op deze website over de rol van kwaliteit. Of kijk op twosides.info voor meer trends.

09-04-2019 – MVP voor vaste Kamercommissie

De Nederlandse papier- en kartonindustrie heeft op 9 april 2019 het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton (MVP) uitgereikt aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Lees meer over het plan op Papierenkarton.nl of download de digitale versie.

Recycling belangrijk voor consument

Uit een recente studie van Coleman Parks blijkt dat 68 procent van de consumenten zich zorgen maakt over de milieu-impact van verpakkingen. 36 procent is bereid te kiezen voor een ander merkt en/of product wanneer sprake is van overvloedige of niet-recyclebare verpakkingsmaterialen. En wellicht nog belangrijker: 63 procent van de ondervraagden vindt golfkarton de milieuvriendelijkste verpakking. Dat biedt kansen voor producenten, retailers en merken! Karton beschermd niet alleen geweldig, het is veelzijdig, kan op maat worden gemaakt en is goed te bedrukken. Daarnaast is het recyclebaar, een belangrijke troef van papier en karton. 85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Bedrijven en merken kunnen hun ecologische voetafdruk verkleinen en zichzelf als duurzame speler in de markt profileren met karton. Natuurlijk circulair! Lees meer…

Materiaalverduurzamingsplan voor Thuiswinkel.org

Papierenkarton.nl-voorzitter Henk van Houtum heeft het Materiaal Verduurzamingsplan Papier en Karton gepresenteerd op de Empack. Hij vertelde de aanwezigen tijdens een sessie van het KiDV over ambities van de papierindustrie en overhandigde een exemplaar aan Margreeth Pape van Thuiswinkel.org. PRN is een van de initiatiefnemers van het Materiaalverduurzamingsplan.

 

80% van alle verzonden internetaankopen wordt verstuurd in kartonnen dozen. Thuiswinkel.org wil deze verpakkingen graag verder verduurzamen en daarbij ook letten op het tegengaan van het verzenden van licht. Door dozen meer op maat te maken kan hier gevolg aan worden gegeven. Meer weten over de brancheverduurzamingsplannen? Kijk op de website van het KiDV of lees meer op Papierenkarton.nl.

Hoger beroep JA|JA-sticker Amsterdam

Op 28 maart jl. diende bij het Gerechtshof te Amsterdam het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank over de invoering van de Ja/Ja-sticker door de Gemeente Amsterdam per 1 januari 2018. Het hoger beroep is aangespannen door het KVGO, MailDB en Spotta. Uitspraak volgt op 11 juni. Kijk voor meer informatie in het dossier op papierenkarton.nl.

 

In het slotwoord van het KVGO werd duidelijk gemaakt dat de perceptie van drukwerk als verspilling en afval niet klopt. Gelezen drukwerk is grondstof voor nieuw papier en karton en wordt ook als zodanig toegepast: 84% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. 85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier.

Vouwkarton is WOW-karton

Karton is de verpakking voor een circulaire economie. De hernieuwbare grondstof en prima recyclingcijfers laten dat zien. Het Vouwkarton Platform is een nieuwe campagne gestart om de unieke eigenschappen van vouwkarton te promoten. Daaronder uiteraard de mogelijkheid tot recycling. 87% van de op de markt gebrachte verpakkingen van karton worden ingezameld en hergebruikt.  Lees meer op vouwkarton.nl.

Presentatie Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton op Empack

Tijdens de EMPACK verpakkingsbeurs, op donderdag 4 april 2019, presenteert Henk van Houtum, voorzitter van het keteninitiatief Papierenkarton.nl, het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton. Hij zal daarbij een exemplaar overhandigen aan Margreeth Pape, adviseur logistiek & duurzaamheid van Thuiswinkel.org.

 

Datum: 4 april 2019
Tijd: 11.30 – 11.50 uur
Locatie:  Brabanthallen, Diezekade 2 ’s-Hertogenbosch.

 

Lees meer op Papierenkarton.nl. 

21 maart 2019 – Papieren handleiding = product

Een bedrijf dat handelt in verwarmingsapparaten moet een afvalbeheersbijdrage betalen voor verwerking van de bij de producten geleverde handleidingen. De producent van de verwarmingsapparaten was het hier niet mee eens en betaalde niet. Het bedrijf weigerde ook de door Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) gevraagde informatie te leveren. Gevolg was dat PRN haar taken niet goed kon uitoefenen. Zij stapte naar de rechter en werd in een kort geding procedure in het gelijk gesteld. Bedrijven die als eerste in Nederland papier of karton (niet-verpakkingen) op de Nederlandse markt brengen, worden aangemerkt als ‘eerste ontvangers’. Zij moeten een afvalbeheersbijdrage afdragen aan de Stichting Verwijderingsfonds en ieder kwartaal opgave doen van hoeveelheden aan PRN (monitoringsopgaven). De handleidingen gelden als geïmporteerde producten, waarin nieuw papier, niet zijnde een verpakking, is verwerkt. PRN heeft de onderneming dus terecht aangewezen als eerste ontvanger en Tece moet, op last van dwangsommen, voldoen aan de verplichtingen uit de overeenkomst. De uitspraak is te vinden op afvalonline.nl.

18 maart 2019 – Wereld Recycling Dag 2019

Wereld Recycling Dag – 18 maart 2019
Op 18 maart is het zover, Global Recycling Day. Wereldwijd zal op die dag aandacht worden gevraagd voor het grote belang van hoogwaardige recycling. In het licht van de circulaire economie en het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Lees meer…

19 maart 2019 – Vereniging Afvalbedrijven wil meer voorlichting over afvalscheiding.

De tweede editie van de wereldwijde recyclingdag (Global Recycling Day) heeft als thema Recycling in de toekomst. Op deze dag roept de Vereniging Afvalbedrijven (VA) overheden op om meer en betere voorlichting te geven over afvalscheiding. De VA publiceert vandaag de resultaten van een onderzoek dat Ipsos in opdracht van de organisatie heeft uitgevoerd naar afvalscheiding in Nederland. Daaruit blijkt dat consumenten vaak met de handen in het haar staan als het gaat om afvalscheiding. De bereidheid om afval te scheiden is groot, alleen is niet altijd duidelijk welk afval waar moet worden weggegooid. Driekwart van de Nederlanders vindt het scheiden van afval belangrijk en maakt zich zorgen over afval dat in het milieu terechtkomt. Toch denkt een derde van de ondervraagden dat al het afval uiteindelijk op een grote hoop belandt. Niet iedereen is zich ervan bewust hoeveel grondstoffen de afvalsector terugwint. Uit het onderzoek blijkt dat gedacht wordt dat maar 70 procent van papier en glas hergebruikt wordt, terwijl deze afvalstromen in de praktijk voor bijna 90 procent worden gerecycled.

 

Volgens de VA zou het helpen als er niet op zoveel verschillende manieren huisvuil zou worden ingezameld. Duidelijkheid voorkomt vervuilde afvalstromen. Hoe hoger de vervuiling in een afvalstroom, hoe lastiger deze gerecycled kan worden. niet alleen in Nederland maar op de hele wereld. Lees meer…