Papier
Recycling
Nederland

ACTUEEL

84%

Ons recyclingpercentage
in 2017 was 84%
> LEES VERDER

Wat mag in de oudpapierbak?

Veelgestelde vragen >

Optimaal papier recyclen

Oudpapier is een waardevolle grondstof voor nieuw papier. Om geschikt te zijn voor het recyclingproces moet het ingezamelde papier en karton voldoen aan een aantal eisen. In de Scheidingswijzer is te lezen wat wel en niet in de oupapierbak mag worden gegooid. Al eerder, bij het ontwerp van een product of verpakking, kan rekening worden gehouden met de recycling daarvan: Design for Recycling.

 

Tips ter verduurzaming van printproducten zijn te vinden in het boek Duurzaam Uitgeven. Ter bewustmaking en inspiratie van de ketenpartners heeft Papierenkarton.nl dit boek uitgegeven. Het is bestellen via de website van Papierenkarton.nl.

 

Kwaliteitseisen oudpapier

Oudpapier moet:

  • schoon zijn: vrij van voedselresten, andere mogelijke bacteriële besmettingsbronnen en niet-papier materialen zoals kunststof, metaal etc.;
  • droog zijn. Zo kan schimmelvorming worden voorkomen.

Lees meer over de rol van kwaliteit van het oudpapier in de papierkringloop.

Scheidingswijzer

In de Scheidingswijzer van PRN is te vinden wat wel en niet bij het oudpapier mag. Download de scheidingswijzer.

 

De Weggooiwijzer maakt het consumenten makkelijker om verpakkingsafval op de juiste wijze weg te gooien. De handleiding is te downloaden op de website van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.

Design for Recycling

Een duurzaam product wordt zo ontworpen, dat het opnieuw kan worden gebruikt of gerecycled. Dat geldt ook voor producten van papier en karton, zoals boeken, tijdschriften en verpakkingen. Producten die zijn gemaakt van één materiaalsoort (monomateriaal) zijn eenvoudiger te recyclen. Hoe meer stoffen worden toegevoegd aan het papier en karton hoe moeilijker de recycling. Denk aan laminaten, tape en lijmen, geplastificeerd papier en karton. Kan papier of karton niet worden gescheurd dan zit er vaak een plastic laagje op. Gevolg: het product mag niet bij het oudpapier. Veel van de genoemde toevoegingen kunnen het recyclingproces verstoren. Al bij het ontwerp van een verpakking kunnen bepaalde toevoegingen worden vermeden. Ontwerper en opdrachtgever kunnen daar uitdrukkelijk rekening mee houden. Dat heet Design for Recycling.

 

Het ontwikkelen van succesvolle duurzame verpakkingen gaat verder dan de keuze voor minder en ander materiaal.  Ook het verpakkingsproces en de logistiek, het aankoop- en weggooigedrag van klanten en de verpakkings- en duurzaamheidsstrategie van het bedrijf kunnen worden meegewogen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken heeft een model ontwikkeld met vijf perspectieven op duurzaam verpakken. Lees meer…