Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Optimaal papier recyclen

Oudpapier is een waardevolle grondstof voor nieuw papier. Om geschikt te zijn voor het recyclingproces moet het ingezamelde papier en karton voldoen aan een aantal eisen. In de Scheidingswijzer is te lezen wat wel en niet in de oupapierbak mag worden gegooid. Samen zorgen we voor een schone, droge en aan de bron gescheiden stroom oudpapier.

 

Al eerder, bij het ontwerp van een product of verpakking, kan rekening worden gehouden met de recycling daarvan: Design for Recycling.

 

Tips ter verduurzaming van printproducten en verpakkingen zijn te vinden op www.papiercirculair.nl, in het boek Duurzaam Uitgeven en het Materiaalverduurzamingsplan. De informatie uit het boek is te vinden op de website van Papierenkarton.nl. Het Materiaalverduurzamingsplan kan worden gedownload op Papierenkarton.nl.

 

 

Kwaliteitseisen oudpapier

Oudpapier moet schoon en droog zijn.

 

Schoon en droog betekent dat het oudpapier grotendeels vrij is van productresten, vloeistoffen en andere materialen dan papier. Kleine materiaalonderdelen, zoals kunststof tape of vensters, of lichte vlekken of droge voedselresten na het leegschudden van een verpakking verstoren het recyclingproces niet en mogen bij het oudpapier.

 

Lees meer over de rol van kwaliteit van het oudpapier in de papierkringloop.

 

 

Scheidingswijzer

In de Scheidingswijzer van PRN is te vinden wat wel en niet bij het oudpapier mag. Download de scheidingswijzer.

 

De Weggooiwijzer maakt het consumenten makkelijker om verpakkingsafval op de juiste wijze weg te gooien. De handleiding is te downloaden op de website van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Ook interessant en handig is de Afvalwijzer van Milieucentraal.

Design for Recycling

Een duurzaam product wordt zo ontworpen, dat het opnieuw kan worden gebruikt of gerecycled. Dat geldt ook voor producten van papier en karton, zoals boeken, tijdschriften en verpakkingen. Producten die zijn gemaakt van één materiaalsoort (monomateriaal) zijn eenvoudiger te recyclen. Hoe meer stoffen worden toegevoegd aan het papier en karton hoe moeilijker de recycling. Denk aan laminaten, tape en lijmen, geplastificeerd papier en karton. Veel van de genoemde toevoegingen kunnen het recyclingproces verstoren. Al bij het ontwerp van een verpakking kunnen bepaalde toevoegingen worden vermeden. Ontwerper en opdrachtgever kunnen daar uitdrukkelijk rekening mee houden. Dat heet Design for Recycling. Op de website papiercirculair.nl staat praktische informatie over de verduurzaming van verpakkingen van papier en karton.

 

Het ontwikkelen van succesvolle duurzame verpakkingen gaat verder dan de keuze voor minder en ander materiaal. Ook het verpakkingsproces en de logistiek, het aankoop- en weggooigedrag van klanten en de verpakkings- en duurzaamheidsstrategie van het bedrijf kunnen worden meegewogen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken heeft een model ontwikkeld met vijf perspectieven op duurzaam verpakken. Lees meer…

Materiaalverduurzamingsplan

Met de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 wordt beoogd de milieudruk van verpakkingen te verminderen. Branches gaan stappen zetten in de verduurzaming van de product-verpakkingsketen. In hun brancheverduurzamingsplannen zijn doelstellingen en acties beschreven. Om de branches van dienst te zijn hebben materiaalorganisaties aangeboden om materiaalverduurzamingsplannen te maken.

 

De materiaalorganisaties uit de papier- en kartonsector hebben het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton geschreven om het bedrijfsleven en de overheden te ondersteunen bij hun verduurzamingsbeleid. De industrie wil graag samenwerken om de circulaire samenleving vorm te geven. De materialen papier en karton bieden daar alle mogelijkheden toe.

De volgende organisaties zijn verantwoordelijk voor dit Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton:
• Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken (VNP)
• Corrugated Benelux Association (CBA)
• Koninklijke Kartoflex
• Vouwkarton Platform Nederland
• Stichting Papier Recycling Nederland (PRN)

 

In het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton worden de resultaten die de papier- en kartonsector al heeft
geboekt beschreven en wordt tevens aangegeven waar kansen liggen voor verdere verduurzaming. Met inspirerende voorbeelden wordt getoond dat papieren en kartonnen verpakkingen goed scoren op voor ondernemers belangrijke gebieden:
• het tegengaan van (voedsel)verspilling;
• de verkoop en kostenreductie;
• de verlenging van de levensduur van verpakkingen;
• het stapelen en modulair verpakken;
• een efficiënte logistiek;
• de (voedsel)veiligheid;
• en de herkenbaarheid van producten en hun imago.

 

Het Materiaalverduurzamingsplan Papier en Karton is verschenen in een fysieke en digitale vorm. Op Papierenkarton.nl is digitale versie te downloaden.

Duurzaam Uitgeven

Print kan een duurzame, circulaire communicatievorm zijn. Het basismateriaal papier speelt daarbij een grote rol. Papier is een natuurproduct met een hernieuwbare bron die CO2 opneemt; hout. Papier kan ook nog eens meerdere malen worden hergebruikt. Met de projecten Duurzaam Boek en Duurzaam Tijdschrift I en II onderzochten Papierenkarton.nl en ketenpartners uit de grafische sector hoe papieren boeken en tijdschriften nog duurzamer kunnen worden gemaakt. Onderzoek naar de footprint van bestaande boeken en tijdschriften leidde tot een aantal aanbevelingen tot verduurzaming. Deze werden opgevolgd bij de productie van vergelijkbare, nieuwe boeken en tijdschriften. Dat resulteerde in een CO2-reductie van ruim vijftig procent. Een zorgvuldige afweging van doel en verschijningsvorm, in combinatie met een duurzame keuze voor en omgang met papier blijkt veel milieuwinst op te kunnen leveren. Reductie van materiaal, transport, energie en afval heeft, samen met de toepassing van duurzamere energie- en materiaalalternatieven, een lagere milieu-impact tot gevolg. Maar hoe pak je dat aan en waar begin je? In het boek staat een aantal aanbevelingen en worden praktische tips gegeven. Een PDF van het boek Duurzaam Uitgeven is downloadbaar. Een aantal tips (bijvoorbeeld de keuze voor een bepaalde, niet meer leverbare papiersoort) is inmiddels ingehaald door de tijd, maar de essentie ervan geldt onverminderd. Meer informatie is te vinden op Papierenkarton.nl.

Recycling van papier en karton in Nederland in 2019

Het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) heeft onderzoek gedaan naar de recyclebaarheid van papier en karton. Het naar aanleiding van het onderzoek verschenen rapport Recycling van papier en karton in Nederland in 2019 beschrijft de papier- en kartonrecycling in Nederland en benoemt aandachtspunten voor de komende jaren, die bij kunnen dragen aan het verder verhogen van de recyclingpercentages. Het uitgangspunt van de papier- en kartonindustrie is dat al het papier en karton recyclebaar is, zolang de inzamellogistiek en de recyclingmethode zijn aangepast aan het papier- en kartonproduct. Het KCPK-rapport biedt handvatten voor het verder sluiten van de papier- en kartonkringloop. Het onderzoeksproject is mede gefinancierd door Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en PRN.