Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Voor oudpapierondernemingen

Gemeenten werken samen met oudpapierondernemingen om het oudpapier in hun verzorgingsgebied af te nemen en/of in te zamelen. Oudpapierondernemingen wegen het inkomende oudpapier, reinigen en sorteren het, persen het tot balen en verkopen het aan de papierindustrie.

 

De oudpapieronderneming geeft uitvoering aan de afnamegarantie van PRN: onder alle marktomstandigheden wordt het oudpapier van de gemeenten (aandeel niet-verpakkingen) afgenomen. Op haar beurt kan de oudpapieronderneming bij slechte marktcondities terugvallen op de papier- en kartonindustrie die dit bewerkte oudpapier, afkomstig van particuliere huishoudens, gegarandeerd afneemt en op PRN die, via de gemeenten, tegemoetkomt in de kosten voor het be- en verwerken van het oudpapier uit particuliere huishoudens.

 

PRN sluit met de oudpapieronderneming een deelnemingsovereenkomst af. Dat is een voorwaarde voor het sluiten van contracten met de bij PRN aangesloten gemeenten. De oudpapierondernemingen verstrekken PRN per gemeente gespecificeerde maandelijks gegevens over de ingezamelde hoeveelheden oudpapier en -karton uit particuliere huishoudens.

Voordelen PRN-deelname voor oudpapierondernemingen

 • De mogelijkheid tot sluiten van contracten met bij PRN aangesloten gemeenten.
 • Bij slechte marktcondities maken oudpapierondernemingen aanspraak op een:
  • afnamegarantie van uit particuliere huishoudens afkomstig oudpapier- en karton door de papierindustrie;
  • tegemoetkoming PRN in de (standaard)verwerkingskosten wanneer de internationale marktprijs van oudpapier deze kosten niet meer dekt.

Aangesloten oudpapierondernemingen

Welke oudpapierondernemingen zijn aangesloten bij PRN? Download de lijst.

 

Aansluiting bij PRN: Deelnemingsovereenkomst en voorwaarden

Voorwaarden voor aansluiting bij PRN:

 • de oudpapieronderneming is gecertificeerd volgens de normen van de Erkenningsregeling oudpapier en –karton van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI). Hierdoor wordt:
  • de inzameling en herverwerking van oudpapier door de oudpapieronderneming aantoonbaar fraudebestendig gemaakt door de eisen die zijn gesteld aan de bedrijfsvoering en de verantwoording van de monitoringgegevens;
  • per gemeente een goede monitoring mogelijk gemaakt van de volumestromen van oudpapier uit particuliere huishoudens.
 • de maandelijkse monitoring van ingezamelde hoeveelheden oudpapier en -karton uit particuliere huishoudens, per gemeente gespecificeerd.

 

Oudpapierondernemingen die aan deze voorwaarden kunnen voldoen, kunnen zich aansluiten bij PRN door de Deelnemingsovereenkomst voor oudpapierondernemingen te tekenen. Neem contact op met PRN voor nadere informatie.