Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht
Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) werkt namens het bedrijfsleven samen met de gemeenten aan een optimale papierrecycling.
Oudpapier is grondstof voor nieuw papier en karton. PRN draagt bij aan de totstandkoming van een circulaire economie.
PRN bewaakt en garandeert de recycling van oudpapier om de papierkringloop gesloten te houden.
PAPIERRECYCLING Het PRN-SYSTEEM

Voor bedrijven

Producenten en importeurs van niet-verpakkingen van papier en karton nemen verplicht deel aan het PRN-systeem en zijn meldingsplichtig.

Voor gemeenten

PRN biedt aangesloten gemeenten een afzetgarantieprijs en afnamegarantie voor ingezameld oudpapier.

Voor oudpapierondernemingen

Oudpapierondernemingen kunnen zich bij PRN aansluiten om met PRN-gemeenten samen te werken.