Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Rapportage

 

PRN monitort gedurende een kalenderjaar het gewicht dat aan niet-verpakkingen van papier en karton op de Nederlandse markt komt. Ook monitort zij de hoeveelheid oudpapier die wordt ingezameld. PRN rapporteert hierover aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het daaropvolgende jaar. In 2021 is 89% van de niet-verpakkingen van papier en karton gerecycled. De rapporten van de afgelopen jaren hieronder te downloaden.

 

Monitoring inzameling en recycling verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen rapporteert namens het verpakkende bedrijfsleven over de recyclingdoelstellingen die horen bij de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. In het Besluit beheer verpakkingen zijn hierover afspraken gemaakt. Verpakkingen van papier en karton zijn onderdeel van de rapportages.

 

Toelichting op het Verslagleggingsformulier Recycling Verpakkingen. Resultaten Recycling Verpakkingen 2021

Monitoring Verpakkingen 2020

Monitoring Verpakkingen 2019

Monitoring Verpakkingen 2018

Monitoring Verpakkingen 2017

Monitoring Verpakkingen 2016

Monitoring Verpakkingen 2015

PRN Vervuilingsrapportage oudpapier uit particuliere huishoudens