Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Rapportage

 

PRN monitort gedurende een kalenderjaar het gewicht dat aan niet-verpakkingen van papier en karton op de Nederlandse markt komt. Ook monitort zij de hoeveelheid oudpapier die wordt ingezameld. PRN rapporteert hierover aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het daaropvolgende jaar. In 2020 is 89% van de niet-verpakkingen van papier en karton gerecycled. De rapporten van de afgelopen jaren hieronder te downloaden.

 

Monitoring inzameling en recycling verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen rapporteert namens het verpakkende bedrijfsleven over de recyclingdoelstellingen die horen bij de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen. In het Besluit beheer verpakkingen zijn hierover afspraken gemaakt. Verpakkingen van papier en karton zijn onderdeel van de rapportages.

 

Monitoring Monitoring Verpakkingen 2018

Monitoring Monitoring Verpakkingen 2017

Monitoring Monitoring Verpakkingen 2016

Monitoring Monitoring Verpakkingen 2015

PRN Vervuilingsrapportage oudpapier uit particuliere huishoudens

Een schone stroom oudpapier is belangrijk voor succesvol papier recyclen.  PRN voert een vervuilingsonderzoek uit. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de aard en omvang van de productvreemde vervuiling in huishoudelijk oudpapier. Door het onderzoek om  de twee jaar te herhalen wordt inzicht verkregen in trends  in de vervuiling van oudpapier.

 

In het Factsheet Vervuilingsonderzoek oudpapier staan de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek uit de periode 2019-2020 op een rijtje. Download het Vervuilingsonderzoek 2021 (over de periode 2019 – 2020)