Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Waarom papierrecycling?

 

Het klimaat verandert. De beschikbaarheid van grondstoffen staat onder druk en hergebruik daarvan wordt steeds belangrijker. In de komende periode zullen grote stappen moeten worden gezet om onze CO2-uitstoot te reduceren en om toe te werken naar een circulaire economie.

 

Recycling van papier en karton is onderdeel van de duurzaamheidsuitdaging. Door hergebruik vermindert het beroep op nieuwe grondstoffen, wordt afval voorkomen en ervoor gezorgd dat CO2  langer blijft opgeslagen in het papier en karton.

 

De duurzaamheidsuitdaging

Klimaatneutraal en circulair zijn de ambities van de komende decennia. Papier en karton kunnen daaraan bijdragen. Lees meer…

Voordelen papierrecycling op een rij

  • Vermindering van de afvalberg
  • Duurzame inzet van gebruikte materialen
  • Minder gebruik nieuwe grondstoffen
  • Reductie energie- en waterverbruik
  • Verlaging van de CO2-uitstoot
  • Vergroting betrokkenheid samenleving bij verduurzaming

Grondstof voor nieuw papier en karton

De houtvezel is de basis van papier en is meerdere malen te gebruiken. Dat gebeurt! Ruim 87% van ons nieuwe papier en karton wordt gemaakt uit gerecycled papier. Oudpapier is de belangrijkste grondstof voor nieuw papier.