Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Duurzaamheidsuitdaging

 

De verandering van het klimaat wordt onder meer veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. Diverse (internationale) verdragen en overheidsbeleid beogen de klimaatverandering tegen te gaan. Het klimaatakkoord van Parijs (2015) is een belangrijke stap in de richting van een klimaat neutrale economie. Naast de klimaatverandering raken grondstoffen op. In een circulaire economie wordt materiaal hergebruikt en niet weggegooid. Afval bestaat niet. Met het programma Nederland Circulair in 2050 werkt de Nederlandse regering toe naar een circulaire economie.

Circulaire economie

Afval bestaat niet meer, kiezen voor hergebruik, recycling en ecodesign: daar gaat het om in een circulaire economie. Lees meer

Klimaatverdrag Parijs

CO2-uitstoot verlagen, afscheid nemen van fossiele brandstof en afremmen temperatuurstijging staan centraal in dit in 2015 afgesloten akkoord. Lees meer…

Klimaatverandering