Papier
Recycling
Nederland

NIEUWS

naar nieuwsoverzicht

Klimaatakkoord Parijs

De uitstoot van broeikasgassen is een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering. Het bekendste broeikasgas is CO2, dat ontstaat door verbranding van de fossiele brandstoffen steenkool, aardolie en aardgas. Met het Klimaatverdrag van Parijs hebben vrijwel alle landen van de wereld aangegeven dat zij de verdere klimaatverandering willen voorkomen.

 

Afgesproken is dat de opwarming van de aarde moet worden beperkt tot maximaal 2 graden Celsius (met een streven van maximaal 1,5 graad). In de tweede helft van deze eeuw worden netto geen broeikasgassen meer uitgestoten. Dat vraagt om een ingrijpende systeem- en gedragsverandering. Download het Klimaatakkoord van Parijs. Elk land moet eigen, nationale maatregelen nemen om het wereldwijd afgesproken doel te halen. In Nederland hebben overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen een Klimaatakkoord te sluiten. Nederland heeft een Klimaatwet aangenomen met de hoofdlijnen van een klimaat- en energieakkoord dat tot 2030 loopt. De uitstoot van broeikasgassen zal in 2030 met 49 procent moeten zijn gedaald (ten opzichte van 1990).

 

Papier en karton zijn dé materialen voor een klimaatneutrale economie. Hun grondstof is hout. Bomen nemen CO2 op uit de atmosfeer en zijn daarmee de longen van de aarde. De door bomen opgenomen CO2 blijft opgeslagen in de houtvezels en in het papier, ook na recycling daarvan. De door de Nederlandse papierindustrie gebruikte verse houtvezels zijn voor honderd procent afkomstig uit gecertificeerd bos. Het Europese bosoppervlak groeit – in de periode 2005-2015 met de omvang van Nederland. Meer bos betekent meer CO2-opname. Hergebruik van papier en karton zorgt ervoor dat de eerder door bomen opgenomen CO2 langer blijft opgeslagen.